حقوق نیوز

گزیده کتاب

Feed Link JS News

24 استراتژی وارن بافت (قسمت 8)

حقوق نیوز/ کسب و کار/ گزیده کتاب...
۱۳ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۱:۵۵
تاریخ: ۱۳ خرداد ۱۳۹۹
بازدید: 200
دسته بندی: گزیده کتاب
جان زنگر - جوزف فولکمن

راهنمای رهبران (قسمت 4)

حقوق نیوز/ کسب و کار/ گزیده...
۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۱:۴۰
تاریخ: ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۹
بازدید: 414
دسته بندی: گزیده کتاب
ریچارد کارلسون

100 کلید موفقیت در کار (34)

پایگاه خبری حقوق نیوز نکات مهم...
۲۱ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۲:۵۸
تاریخ: ۲۱ اسفند ۱۳۹۸
بازدید: 673
دسته بندی: گزیده کتاب
ریچارد کارلسون

100 کلید موفقیت در کار (33)

پایگاه خبری حقوق نیوز نکات مهم...
۱۲ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۸
تاریخ: ۱۲ اسفند ۱۳۹۸
بازدید: 651
دسته بندی: گزیده کتاب

راهنمای رهبران (قسمت 3)

حقوق نیوز/ کسب و کار/ گزیده...
۰۶ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۸:۳۳
تاریخ: ۰۶ اسفند ۱۳۹۸
بازدید: 571
دسته بندی: گزیده کتاب

100 کلید موفقیت در کار (32)

پایگاه خبری حقوق نیوز نکات مهم...
۰۶ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۲:۵۸
تاریخ: ۰۶ اسفند ۱۳۹۸
بازدید: 584
دسته بندی: گزیده کتاب
وارن بافت

وارن بافت | 24 استراتژی ثروتمندترین مرد جهان

 حقوق نیوز/ کسب و کار/ گزیده...
۰۳ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۳:۳۰
تاریخ: ۰۳ اسفند ۱۳۹۸
بازدید: 567
دسته بندی: گزیده کتاب
ریچارد کارلسون

100 کلید موفقیت در کار (31)

پایگاه خبری حقوق نیوز نکات مهم...
۲۷ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۸:۰۹
تاریخ: ۲۷ بهمن ۱۳۹۸
بازدید: 578
دسته بندی: گزیده کتاب
جان زنگر - جوزف فولکمن

راهنمای رهبران (قسمت 2)

حقوق نیوز/ کسب و کار/ گزیده...
۲۳ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۳:۳۸
تاریخ: ۲۳ بهمن ۱۳۹۸
بازدید: 577
دسته بندی: گزیده کتاب
آنچه برای رهبری باید بدانید

راهنمای رهبران (قسمت 1)

حقوق نیوز/ کسب و کار/ گزیده...
۱۹ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۹:۲۷
تاریخ: ۱۹ بهمن ۱۳۹۸
بازدید: 602
دسته بندی: گزیده کتاب
ریچارد کارلسون

100 کلید موفقیت در کار (30)

پایگاه خبری حقوق نیوز نکات مهم...
۱۷ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۹
تاریخ: ۱۷ بهمن ۱۳۹۸
بازدید: 615
دسته بندی: گزیده کتاب
ریچارد کارلسون

100 کلید موفقیت در کار (29)

پایگاه خبری حقوق نیوز نکات مهم...
۱۴ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۵
تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۸
بازدید: 399
دسته بندی: گزیده کتاب
ریچارد کارلسون

100 کلید موفقیت در کار (28)

پایگاه خبری حقوق نیوز نکات مهم...
۰۷ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۳:۲۶
تاریخ: ۰۷ بهمن ۱۳۹۸
بازدید: 380
دسته بندی: گزیده کتاب
ریچارد کارلسون

100 کلید موفقیت در کار (27)

  پایگاه خبری حقوق نیوز نکات...
۰۵ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۳:۳۹
تاریخ: ۰۵ بهمن ۱۳۹۸
بازدید: 415
دسته بندی: گزیده کتاب
پرویز درگی

چهل گفتار پیرامون ارتقای مهارتهای شخصی در کسب و کار (قسمت 8)

  پایگاه خبری حقوق...
۲۶ دی ۱۳۹۸ - ۱۲:۰۹
تاریخ: ۲۶ دی ۱۳۹۸
بازدید: 412
دسته بندی: گزیده کتاب
پرویز درگی

چهل گفتار پیرامون ارتقای مهارتهای شخصی در کسب و کار (قسمت 7)

  ارتقای مهارت های شخصی در کسب و...
۰۴ دی ۱۳۹۸ - ۱۳:۵۹
تاریخ: ۰۴ دی ۱۳۹۸
بازدید: 547
دسته بندی: گزیده کتاب
آن بروس

کارکنان با انگیزه (قسمت پایانی)

  پایگاه خبری حقوق...
۲۴ آذر ۱۳۹۸ - ۱۲:۰۸
تاریخ: ۲۴ آذر ۱۳۹۸
بازدید: 523
دسته بندی: گزیده کتاب
مایکل مگین

کار تیمی (قسمت 5)

حقوق نیوز/ کسب و کار/ گزیده...
۲۴ آذر ۱۳۹۸ - ۱۲:۵۴
تاریخ: ۲۴ آذر ۱۳۹۸
بازدید: 568
دسته بندی: گزیده کتاب
کار تیمی

کار تیمی (قسمت 4)

حقوق نیوز/ کسب و کار/ گزیده...
۲۱ آذر ۱۳۹۸ - ۱۲:۳۱
تاریخ: ۲۱ آذر ۱۳۹۸
بازدید: 534
دسته بندی: گزیده کتاب
آن بروس

کارکنان با انگیزه (قسمت چهارم)

پایگاه خبری حقوق نیوز کارکنان...
۱۹ آذر ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۰
تاریخ: ۱۹ آذر ۱۳۹۸
بازدید: 518
دسته بندی: گزیده کتاب
سرخط خبرها: