امروز: شنبه, ۱۲ آذر ۱۴۰۱ برابر با ۰۸ جمادى الأول ۱۴۴۴ قمری و ۰۳ دسامبر ۲۰۲۲ میلادی
کد خبر: 263678
۹۱۹
۱
۰
نسخه چاپی

حاضر شدن و حاضر کردن فردی به جای اصیل که در قید حیات نیست و امضای دفتر اسناد رسمی به جای او و انتقال مال غیر به این وسیله طبق چه قانونی قابل مجازات است؟

با فوت «الف» ورثه وی شامل فرزندان و همسر و مادر او بوده اند تعاقباً مادر او که خانم «ب» باشد فوت کرده است و ورثه فرد «الف» بدون اصل ورثه فرد «ب» اتومبیل متعلق به «الف» را فروخته و ظاهراً فرد دیگری به جای خانم «ب» در دفتر اسناد رسمی حاضر شده و به جای خانم «ب» امضا می کند و افرادی نیز هویت و امضای او را گواهی می کنند. اعمال ارتکابی طبق چه قانونی قابل مجازات است؟

حاضر شدن و حاضر کردن فردی به جای اصیل که در قید حیات نیست و امضای دفتر اسناد رسمی به جای او و انتقال مال غیر به این وسیله طبق چه قانونی قابل مجازات است؟

نمونه بزه انتقال مال غیر

با فوت «الف» ورثه وی شامل فرزندان و همسر و مادر او بوده اند تعاقباً مادر او که خانم «ب» باشد فوت کرده است و ورثه فرد «الف» بدون اصل ورثه فرد «ب» اتومبیل متعلق به «الف» را فروخته و ظاهراً فرد دیگری به جای خانم «ب» در دفتر اسناد رسمی حاضر شده و به جای خانم «ب» امضا می کند و افرادی نیز هویت و امضای او را گواهی می کنند. اعمال ارتکابی طبق چه قانونی قابل مجازات است؟

نظر اکثریت

حاضر شدن و حاضر کردن فردی به جای اصیل که در قید حیات نیست و امضای دفتر اسناد رسمی به جای او و انتقال مال غیر به این وسیله مشمول عناوین مجرمانه انتقال مال غیر موضوع قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 و اعلام هویت برخلاف واقع موضوع بند (الف) ماده 3 قانون تخلفات و جرائم مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب 1370 است که با رعایت قاعده تعدد جرم (ماده 47 قانون مجازات اسلامی) تمامی افراد از جمله امضا کننده و شهودی که معرف وی بوده اند و افرادی که مال غیر را برده اند حسب مورد به عنوان مباشر و شرکا و معاونین ارتکاب جرم انتقال مال غیر قابل پیگرد هستند و عمل آنها در حکم کلاهبرداری است. متصدی دفتر اسناد رسمی نیز حسب مورد طبق مواد 7 و 17 قانون تخلفات، جرائم و مجازات های مربوز به اسناد سجلی مصوب 1370 قابل پیگرد است.

نظر اقلیت

گروه اول : ورثه فرد «الف» برای بالا کشیدن مال غیر به همراه افراد دیگری با اتخاذ اسم جعلی برای فردی به جای متوفا به دفتر اسناد رسمی معرفی شده و گواهی آن مرتکب عملیات و مانور متقلبانه و اتخاذ اسم جعلی برای فرد معرفی شده به دفتر اسناد رسمی شده اند و مجموعه اقدامات آنان تحت عنوان مشارکت در کلاهبرداری موضوع ماده 1 قانون تشدد مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس مصوب 1367 قابل پیگرد است.

گروه دوم : عمل مجرمانه ای که بروز کرده ساختن نوشته و سند به قصد تقلب است و مشابهت یا عدم مشابهت امضاء فرد «ب» و بی سوادی او تاثیر در عمل متهمین در ساختن سند رسمی ندارد و در نتیجه تمام افراد دخیل در این امر شامل ورثه فرد «الف» و امضا کننده سند و گواهان حسب مورد عنوان شارکت یا معاونت در جعل طبق ماده 523 قانون مجازات اسلامی می توانند تحت پیگرد واقع شوند.

نظر کمیسیون نشست قضائی (4) جزایی

وجه تمایز بزه انتقال مال غیر و کلاهبرداری آن است که در بزه کلاهبرداری شخص با توسل به وسایل متقلبانه مبادرت به بردن مال غیر می کند در حالی که در بزه انتقال مال غیر، توسل به وسایل متقلبانه منتفی است و قانون گذار بزه یاد شده را به عنوان یک بزه خاص تلقی و آن را در حکم کلاهبرداری قرار داده است. مطابق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و... ، آنچه بزه کلاهبرداری را تشکیل می دهد، توسل به وسایل متقلبانه و مانور متقلبانه برای بردن مال غیر است. در مانحن فیه مجموع اعمال معرفی شخص دیگر به جای متوفا، امضای سند و گواهی گواهان توسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال غیر است و لذا عنوان بزه شرکت در کلاهبرداری است.

  • منبع
  • حقوق نیوز

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید