حقوق خبر

20 روش برای جلوگیری از جعل چک


 

پایگاه اطلاع رسانی حقوق نیوز

20 روش برای جلوگیری از جعل چک

1- متن چک را شخصاً و با یک قلم بنویسید تا در صورت دست بردن در مندرجات چک جعلی بودن آن مشخص شود.

2- مبلغ چک را هم به صورت ریال و هم به صورت تومان درج کنید.

3- روی نوشته ها، مخصوصاً مبلغ عددی چک چسب شیشه ای بچسبانید.

4- جهت تنظیم اسناد و چک ها از خودکار استفاده کنید.

5- افراد بی سواد و کم سواد تا حد امکان از اشخاص امین و مورد اعتماد جهت تنظیم چک و هرگونه سند معتبر کمک بگیرند.

6- سعی کنید امضای روی چک ها و اسناد، دارای نام خانوادگی باشد.

7- از گذاشتن اسناد، اوراق بهادار، دست چک و مهر روی میز کار تا حد امکان خودداری کنید.

8- سعی کنید چک هایتان را قبل از صدور، امضا و مهر نکنید.

9- از صدور چک سفید امضا خودداری کنید.

10- از صدور چک به عنوان امانت یا ضمانت خودداری کنید.

11- از در اختیار گذاردن چک به افراد غریبه و ناشناس خودداری کنید.

12- به محض فقدان یا سرقت اوراق بهادار و چک در اسرع وقت بانک مربوطه و مرجع قضایی و انتظامی را کتباً مطلع کنید.

13- مندرجات اسناد و چک ها را طوری تنظیم کنید که قابل الحاق یا حذف نباشد.

14- هیچگاه از افراد ناشناس که معروفیت و اعتبار کافی ندارند چک قبول نکنید زیرا احتمال دارد مسروقه یا جعلی باشد.

15- درباره دریافت چک های تنظیمی، رمزدار و مسافرتی ضمن شناسایی کامل پرداخت کننده قبل از انجام معامله به نزدیکترین شعبه بانک مراجعه و اصالت چک را احراز کنید.

16- هنگام تحویل اسناد و اوراق بهادار و دسته چک از مرجع صادرکننده حتماً برگه شماری کنید.

17- توصیه می شود در تمام مدت استفاده از دسته چک، مندرجات متن چک به طور کامل در ته چک نوشته شود و افراد غیرمطمئن و ناآشنا از میزان موجودی حساب ها بی اطلاع باشند و وضعیت حساب ها به وسیله ی شخص صاحب حساب مورد بررسی قرار گیرد.

18- در مورد گذرنامه و ویزا لازم است شخص متقاضی با ارائه گذرنامه به سفارت خانه ها مراجعه و از دادن مدرک به افراد و خارج از ضوابط اداری خودداری کنید.

19- از در اختیار گذاردن اسناد و مدارک معتبر خود نظیر چک، شناسنامه، گذرنامه، گواهینامه رانندگی، اسناد و مدارک املاک، جواز ساختمان و... به افراد ناشناس و غیر مطمئن جهت انجام امور اداری خودداری کنید.

20- چنانچه افرادی با جعل عنوان، در پوشش ماموران سازمان های مختلف به شما مراجعه کردند و مطالبه وجه چک را درخواست نمودند، قبل از شناسایی کامل و رویت کارت شناسایی آنان، از هرگونه پاسخگویی و مساعدت با آنها اکیداً خودداری کنید.

 

تهیه کننده: عاطفه کریمی

پایگاه اطلاع رسانی حقوق نیوز - مقالات حقوقی+ 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: