امروز: سه شنبه, ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ برابر با ۱۳ ذو الحجة ۱۴۴۱ قمری و ۰۴ اوت ۲۰۲۰ میلادی
کد خبر: 263870
۷۱۵
۱
۰
نسخه چاپی

از شرایط عمومی پیمان

از شرایط عمومی پیمان

www.newslaw.ir

ماده ۵۳ :

حل اختلاف

الف)هرگاه دراجرایاتفسیرمفادپیمان بین دوطرف اختلاف نظر پیش آیددوطرف می توانندبرای حل سریع آن قبل ازدرخواست ارجاع موضوع یاموضوعات مورداختلاف به داوری طبق بند”ج”برحسب موردبه روش تعیین شده دربندهای ۱ و۲ عمل نماید

۱)درموردمسائل ناشی ازبرداشت متفاوت دوطرف ازمتون بخشنامه هایی که به استناد ماده۲۳ قانون برنامه وبودجه ازسوی سازمان برنامه وبودجه ابلاغ شده است هریک ازدوطرف ازسازمان برنامه وبودجه چگونگی اجرای بخشنامه مربوط رااستعلام نماید ودوطرف طبق نظری که ازسوی سازمان برنامه وبودجه اعلام می شود عمل کنند.

۲)درمورداختلاف نظرهایی که خارج ازشمول بندیک است رسیدگی واعلام نظردرباره آنهابه کارشناس یاهیات کارشناسی منتخب دوطرف واگذارشودودوطرف طبق نظری که ازسوی کارشناس یاهیات کارشناسی درچارچوب پیمان وقوانین ومقررات مربوط اعلام می گرددعمل کنند.

ب )درصورتی که دوطرف درانتخاب کارشناس یاهیات کارشناسی موضوع بند ۲ به توفق نرسندیا نظراعلام شده طبق بندهای ۱ و۲ موردقبول هریک ازدوطرف نباشد برای حل اختلاف طبق بند”ج”اقدام می گردد.

ج )هرگاهدراجرایاتفسیر مفادپیمان بین دوطرف اختلاف نظرپیش آیدهریک ازطرفها می توانددرخواست ارجاع موضوع یاموضوعات مورداختلاف به داوری رابه رئیس سازمان برنامه وبودجه ارائه نماید.

تبصره ۱- چنانچه رئیس سازمان یاد شده باتقاضای مورداشاره موافقت نمود مرجع حل اختلاف شورای عالی فنی خواهدبود.

تبصره۲٫- رسیدگی و اعلام نظرشورای عالی فنی درچارچوب پیمان وقوانین ومقررات مربوط انجام می شودپس ازاعلام نظرشورای یادشده طرفها برطبق آن عمل می نمایند.

د )ارجاع موضوع یاموضوعات مورداختلاف به شورای عالی فنی تغییری درتعهدات قراردادی دوطرف نمی دهدوموجب آن نمی شود که یکی ازدوطرف به تعهدات قراردادی خویش عمل نکند.

از شرایط عمومی پیمان(PDF)

    دیدگاه

    شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید    کد امنیتی کد جدید