امروز: جمعه, ۰۳ بهمن ۱۳۹۹ برابر با ۰۸ جمادى الآخر ۱۴۴۲ قمری و ۲۲ ژانویه ۲۰۲۱ میلادی
کد خبر: 273112
۴۰۹
۱
۰
نسخه چاپی
درمان های جنسی (Child sexual therapy)

درمان جنسی کودکان؛ آسیب ها و مشکلات جنسی در کودکان

بخشی از مشکلات جنسی که در مشاوره ها و جلسه های درمانی مطرح می شود، در ارتباط با رفتار جنسی کودکان و آسیب و مشکلات ناشی از آن است.

حقوق نیوز/ سلامت و بهداشت/ سلامت جنسی

درمان جنسی کودکان

درمان جنسی کودکان

بخشی از مشکلات جنسی که در مشاوره ها و جلسه های درمانی مطرح می شود، در ارتباط با رفتار جنسی کودکان و آسیب و مشکلات ناشی از آن است.

عمده ترین نکاتی که در ارتباط با آسیب ها و مشکلات جنسی کودکان و درمان مرتبط با آن می توان اشاره نمود، به شرح زیر است:

1. رفتار و گرایش های جنسی در دوران کودکی نیز حضور دارد.
2. مشکلات جنسی کودکان توسط والدین و به ویژه مادران مطرح می شود.
3. آیا کودک در حاشیه مشکل جنسی، دارای مشکلات تربیتی داخل خانواده نیز هست؟
4. انواع مشکلات و آسیب های موجود در رفتار جنسی کودکان

توضیحاتی در ارتباط با موارد عنوان شده ی فوق ارائه می شود.

1. رفتار و گرایش های جنسی در دوران کودکی نیز حضور دارد.

یکی از شناخت های نادرستی که در میان برخی افراد و به ویژه والدین مشاهده می شود، رفتار و گرایش های جنسی را ویژهی دوران بلوغ و بزرگسالی می دانند. در حالی که در دوران کودکی نیز غریزه جنسی فعال بوده و کودکان تفاوت جنسی میان زن و مرد و دختر و پسر را متوجه می شوند.

یک کودک خردسال نیز با مشاهده ی برخی صحنه ها و عوامل تحریک آمیز جنسی دچار تحریک شده و در مواردی گرایش به جنس مخالف و لمس و تجربه کردن نیز از آنها بروز داده می شود.

فروید در نظریه ی روانکاوی اش به مراحلی در دوران کودکی اشاره نمود که از همان بدو تولد غریزه ی جنسی فعال بوده و اغلب رفتارهای آدمی را مرتبط و ناشی از غریزه ی جنسی می دانست. البته این گونه مطالب مطرح شده در ادامه توسط سایر متخصصین تعدیل یافت. اما در ارتباط با وجود و حضور غریزه ی جنسی، حضور آن در کودکان اتفاق نظر وجود دارد. نشانه ی آن نیز والدینی هستند که در مراکز مشاوره ی حضوری و یا تلفنی مشکلاتی در ارتباط با رفتار جنسی فرزندان خردسال زیر سن مدرسه را مطرح می نمایند.

2. مشکلات جنسی کودکان توسط والدین و به ویژه مادران مطرح می شود.

مشکلات جنسی کودکان توسط والدین و به ویژه مادران مطرح می شود. البته این امر بیشتر بدان خاطر است که مادران ارتباط و تعامل بیشتری با فرزند دارند. از این رو رفتارهای جنسی مشکل دار فرزند را مشاهده و در ادامه خواستار کمک کارشناسی می شوند. این امر در مشاوره های تلفنی نیز مصداق داشته و بیشتر مادران مشکلات جنسی کودکان را مطرح می نمایند.

در این گونه موارد و به طور معمول نیازی به حضور فرزند نبوده و در صورت همراهی، بهتر است که فرزند خارج از جلسه درمان باشد.

درمان جنسی کودکان؛ آسیب ها و مشکلات جنسی در کودکان

3. آیا کودک در حاشیه مشکل جنسی مشکلات تربیتی داخل خانواده نیز دارد؟

یکی از نکته های مهم و قابل توجه در حل و رفع مشکلات جنسی کودکان، در نظر داشتن موضوع شیوه های تربیتی فرزند در خانواده است. زیرا کودکانی که دچار مشکل در رفتار جنسی هستند، به طور معمول در دو حالت زیر قرار دارند.

الف - رفتار فرزند تحت کنترل خانواده و والدین است.
ب - رفتار فرزند در بعضی موارد خارج از کنترل خانواده و والدین است.

توضیحاتی در ارتباط با موارد عنوان شده ی فوق ارائه می شود.

الف - رفتار فرزند تحت کنترل خانواده و والدین است.

با پرسش از والدین کودکی که مشکل جنسی اش مطرح می شود، در ارتباط با وضعیت رفتاری و ارتباطی فرزند در خانواده و میزان حرف شنوی و نظم پذیری در خانواده می توان تحت کنترل بودن فرزند را مشخص نمود. یک گروه از کودکان تحت کنترل والدین هستند و در عین حال مشکلی در زمینه ی رفتار جنسی دارند. این گونه فرزندان وضعیت بهتری را داشته، زیرا مجموعه رفتارهای شان تحت کنترل پدر و مادر قرار داشته، اما فقط در زمینه ی رفتار جنسی برایش مشکلی پیش آمده است. در چنین شرایطی، درمان متمرکز بر همان مشکل جنسی خواهد بود.

ب - رفتار فرزند خارج از کنترل والدین و خانواده است.

بعضی دیگر از کودکان که دچار مشکل جنسی هستند، رفتار و عملکردشان در زمینه های دیگر نیز از کنترل پدر و مادر خارج است. در واقع بخش قابل توجهی از مشکل جنسی آنها ناشی از خارج کنترل بودن رفتارهای آنان است.

در چنین مواردی غیر از انجام درمان جنسی در صورتی که درمانگر جنسی در زمینه ی خانواده درمانی و حل و رفع مشکلات رفتاری کودکان توانایی داشته باشد. اقدام های مناسب و ضروری در جهت رفع مشکلات ارتباطی و تربیتی فرزند نماید. همچنین در صورت نداشتن تجربه و توانایی مورد نیاز، والدین را به درمانگر مجرب دیگری که در زمینه ی مشکلات تربیتی فرزندان در خانواده فعال است، ارجاع دهند.

البته این نکته را نیز بایستی در نظر داشت که فرزند دارای تربیت کارآمدتر و فرزندی که بیشتر تحت کنترل پدر و مادر باشد، احتمال ابتلا به مشکلات از جمله آسیب ها و مشکلات جنسی برایش کمتر است.

4. انواع مشکلات و آسیب های موجود در رفتار جنسی کودکان

الف - رفتار جنسی کودک در ارتباط با خود
ب - رفتار جنسی کودک در ارتباط با سایر کودکان
ج - رفتار جنسی کودک در ارتباط با فردی بزرگسال

توضیحاتی در ارتباط با موارد عنوان شده ی فوق ارائه می شود.

الف - رفتار جنسی کودک در ارتباط با خود

یکی از مواردی که باعث نگرانی والدین می شود، رفتار جنسی کودک در ارتباط با خود است. عمده ترین آن لمس کردن بخشی از اعضاء و اندام جنسی است.

در این گونه موارد، همان طور که پیش از این نیز اشاره شد، رفتار و گرایش جنسی در کودکان نیز حضور دارد. آنها با لمس بدن خود نیز دچار لذت و هیجان جنسی می شوند. چنین امری احتمال تکرار شدن را به همراه خواهد داشت.
عمده ترین رویکردهایی که برای برطرف و یا خاموش نمودن چنین رفتاری می توان در نظر گرفت.

الف- 1: پرهیز از برخوردهای تحقیر کننده و تنبیهی
الف- 2: پرهیز از برخوردهای تند و پرخاشگرانه
الف- 3: خارج کردن هرگونه عامل تحریک آمیز جنسی
الف- 4: پرهیز از تنها گذاشتن فرزند
الف- 5: مشغول نمودن فرزند با بازی و سرگرمی
الف- 6: همکاری و نظارت توأم پدر و مادر

با به اجرا درآوردن موارد عنوان شده ی فوق مشکل جنسی ایجاد شده در کودک را به تدریج به سمت کاهش و پایان یافتن نزدیک نمود.

درمان جنسی کودکان؛ آسیب ها و مشکلات جنسی در کودکان

ب - رفتار جنسی کودک در ارتباط با سایر کودکان

مورد دیگر از مشکلات جنسی کودک در ارتباط با سایر کودکان روی می دهد. بدین صورت که بعضی از کودکان در رفتارها و روابط متقابل دچار گرایش های جنسی نسبت به یکدیگر می شوند. چنین امری می تواند هم نسبت به جنس مخالف و هم جنس شان روی دهد.

در این گونه موارد نیز سه مورد خاطرنشان شده در مورد قبلی نیز هم چنان به قوت خود باقی است.

ب- 1: پرهیز از برخوردهای تحقیر کننده و تنبیهی
ب- 2: پرهیز از برخوردهای تند و خشونت آمیز
ب- 3: خارج نمودن هرگونه عامل تحریک آمیز جنسی
رعایت این موارد همچنان می تواند در پیشگیری از چنین آسیب و مشکلی کمک کننده باشد.
ب- 4: پیشگیری از معاشرت فرزند با کودک دیگر
ب- 5: در صورت لزوم اطلاع دادن به والدین کودک دیگر
ب- 6: نظارت و کنترل بر معاشرت های فرزند

با اعمال و به اجرا درآوردن موارد فوق می توان از چنین مواردی پیشگیری نمود.

ج - رفتار جنسی کودک در ارتباط با فردی بزرگسال

مورد دیگری که در درمان جنسی کودکان مطرح می شود، سوء استفاده و آزار جنسی کودک توسط فردی بزرگسال است. این مورد نیز بنا به دلایل گوناگونی روی می دهد. اما آن چه که در این مورد حساس و توجه برانگیز است. سوء استفاده ای است که از کودک صورت گرفته و همین امر می تواند آسیب های بیشتری را به همراه داشته باشد. البته در مورد قبلی یعنی رفتار و روابط جنسی کودک با سایر کودکان نیز این امر می تواند مصداق داشته باشد.

در این گونه موارد نیز لازم است که سه مورد عنوان شده در موارد گذشته نیز مراعات گردد.

ج- 1: پرهیز از برخوردهای تحقیرکننده
ج- 2: پرهیز از برخوردهای تنبیهی، تند و خشونت آمیز
البته این رویکردها در مورد کودکی است که مورد آزار جنسی قرار گرفته، اما در مورد فرد بزرگسال خاطی در صورت لزوم می توان از بعضی برخوردهای بازدارنده استفاده نمود. سایر مواردی که در چنین وضعیتی می توان استفاده نمود، به شرح زیر است:
ج- 3: کنترل و نظارت بر معاشرت های فرزند
ج- 4: در صورت لزوم تذکر و اقدام علیه فرد خاطی
ج - 5: آگاه سازی فرزند از بعضی خطرها و آسیب های احتمالی با سایر افراد
ج- 6: استفاده از رویکردهای درمانی برای رفع آسیب و شوک روانی ناشی از این گونه آسیب ها

در مجموع این گونه تجربه های جنسی در صورتی که تکرار نشود و با پیامدهای ناگواری مواجه نباشد، به تدریج از شدت فشار روانی ایجاد شده کاسته خواهد شد. اما در صورت تداوم و تکرار میتواند آسیب هایی را به همراه داشته باشد. در برخی کشورها نهادهای مردمی برای حمایت از اینگونه افراد در برابر آسیب های ناشی از سوءاستفاده های جنسی ایجاد شده و حمایت های مورد نیاز را به اجرا در می آورند. زیرا این گونه افراد نیاز به درمان های حمایتی و فراگیری برخی نکات و آموزش های مورد نیاز برای برخورد با فشار روانی پس از چنین تجربه هایی هستند.

در هر حال اغلب درمان های جنسی از طریق والدین کودکان صورت می گیرد و در برخی موقعیت های محدود می توان با کودک نیز مطالبی را در میان گذاشت. اما در مجموع اغلب درمان جنسی کودکان از طریق والدین صورت می گیرد.

منبع: کتاب درمان جنسی/نویسنده: سعید کاوه

  • منبع
  • حقوق نیوز

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید