امروز: یکشنبه, ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۰ برابر با ۰۳ شوّال ۱۴۴۲ قمری و ۱۶ مه ۲۰۲۱ میلادی
کد خبر: 263721
۶۲۳
۱
۰
نسخه چاپی

عنوان مجرمانه فروش اموال امانی

هرگاه شخصی مالی را که به عنوان امانت در ید وی بوده است بدون اجازه مالک به دیگری بفروشد عنوان مجرمانه عمل فروشنده و مجازات آن کدام است؟

عنوان مجرمانه فروش اموال امانی

عنوان مجرمانه فروش اموال امانی

هرگاه شخصی مالی را که به عنوان امانت در ید وی بوده اس بدون اجازه مالک به دیگری بفروشد عنوان مجرمانه عمل فروشنده و مجازات آن کدام است؟

نظر اکثریت

چنانچه شاکی پرونده، شخص مالک باشد که آن مال را به امانت نزد فروشنده گذاشته است، اتهام فروشنده، خیانت در امانت و فروش مال غیر بوده و تحت این دو عنوان می یابد تفهیم اتهام شود. در نهایت در صورت اثبات با عنایت به ماده 46 قانون مجازات اسلامی، عمل فروشنده عمل مادی واحد دارای عناوین متعدده جرم (خیانت در امانت و فروش مال غیر) تلقی می شود. از این رو باید مجازات جرمی که اشد است یعنی مجازات جرم فروش مال غیر می شود، موضوع حکم دادگاه قرار گیرد اما هر گاه شاکی پرونده، شخص خریدار مال امانی باشد در چنین صورتی از آنجا که تعقیب فروشنده به عنوان خیانت در امانت، منوط به شکایت شخص ذی نفع که (مالک) است فروشنده تنها به اتهام فروش مال غیر، قاب تعقیب بوده و باید در صورت اثبات به مجازات این جرم محکوم شود.

نظر اقلیت

عمل فروشنده چنانچه شاکی، مالک باشد خیانت در امانت محسوب و باید به مجازات این جرم محکوم شود، اما چنانچه شاکی، خریدار مالی مانی باشد عمل نامبرده را باید فروش مال غیر تلقی و بر اساس شکایت شاکی در صورت اثبات به مجازات آن جرم محکوم کرد.

نظر کمیسیون نشست قضائی (1)

در این مسئله حکم موضوع از نظر این که شاکی خصوصی چه کسی باشد فرق می کند و همان گونه که در نظر اکثریت تصریح شده اگر شاکی خصوصی، مالک مالی باشد که به امانت داده در این صورت، عمل ارتکابی، واجد دو عنوان خیانت در امانت وانتقال مال غیر خواهد بود و در نتیجه فعل واحد حائز دو عنوان مجرمانه و از نوع تعدد معنوی جرم است و لذا با عنایت ماده 46 قانون مجازات اسلامی، مجازات جرم اشد برای مرتکب مورد حکم قرار خواهد گرفت. لکن اگر شاکی خصوصی خریدار مال غیر باشد از آنجا که از نظر ارتکاب خیانت در امانت، خریدار مال ذی نفع نیست و نمی تواند شکایت کند، مجازات مرتکب، صرفاً بر اساس بزه انتقال مال غیر معین خواهد شد.

  • منبع
  • حقوق نیوز

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید