امروز: یکشنبه, ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ برابر با ۱۸ ذو الحجة ۱۴۴۱ قمری و ۰۹ اوت ۲۰۲۰ میلادی
کد خبر: 273358
۶۹
۱
۰
نسخه چاپی
زنان و ایدز

مشکلات زنان مبتلا به ایدز (HIV)

تجربه ی جهانی نشــان داده است که ایدز نه تنها یک بیماری بلکه عاملی جهت تخریب تمام ابعاد زندگی است به ویژه در جایی که زنان به این بیماری مبتلا شوند

حقوق نیوز/ سلامت و بهداشت/ بهداشت زنان

مشکلات زنان مبتلا به ایدز (HIV)

زنان و مشکلات ابتلا به ایدز(HIV)

زنان و ایدز

بیماری های مقاربتی از جمله بیماری هایی است که بیش از مردان زنان را در معرض خطر قرار می دهد.

به دلیل فیزیولوژی خاص بدن زنان آنها در برابر بیماری های مقاربتی آســیب پذیرترند. در جایی که بیمار مقاربتی جزء بیماری های قابل درمان است مشکل چندانی وجود نخواهد داشت، و با این که زنان مبتلا باید هزینه و رنج درمان را تحمل کنند باز هم بیماری به گونه ای نخواهد بود که کیفیت و کمیت زندگی آنها را توامان در معرض خطر قرار دهد اما در خصوص بیماری های مقاربتی غیرقابل درمان که در صدر آنها بیماری ایدز قرار دارد اوضاع به گونه ای دیگری خواهد بود و زندگی زنان مبتلا به شدت تحت تأثیر بیماری قرار می گیرد.

تجربه ی جهانی نشــان داده است که ایدز نه تنها یک بیماری بلکه عاملی جهت تخریب تمام ابعاد زندگی است به ویژه در جایی که زنان به این بیماری مبتلا شوند. به دلیل باورهای عمیق و غلط فرهنگی در بیش تر کشورها به ویژه کشورهای جهان سومی حتی زمانی که یک زن مبتلا کاملاً بی تقصیر و ناآگاهانه مبتلا می شود این زن به جای دریافت حمایت و همدردی از سوی خانواده و جامعه خود طرد شده و مورد تبعیض های ناروا قرار می گیرد.

در کنار ســایر مشکلات این قبیل زنان در طول زندگی فشار روانی حاصل از انگ و طرد و تبعیض تمام ابعاد انسانیت را در خصوص این زنان در هم می شکند پس شاید بتوان گفت که ایجاد برنامه هایی در جهت حمایت های منســجم و انجام شدنی در خصوص زنان مبتلا باید در اولویت برنامه های حقوق بشــری قرار گیرد و به گونه ای باشــد که اجرای آن علاوه بر قابل اعمال بودن در مدت زمان طولانی باعث بهبود فرهنگ نادرســت و باورهای غلط مردم شود و زندگی را برای اشخاص مبتلا به ویژه زنان قربانی این بیماری سهل تر گرداند. آنچه در اسناد حقوق بشری اعم از عام و خاص مورد اشاره قرار گرفته است به این سبب که به زنان مبتلا اختصاصا نپرداخته است و در صورت تفسیر موسع مفاد آنها قابلیت اعمال برای این زنان را دارد، کشورها را ملزم به اجرای این دسته از حقوق که بعضا حقوق ابتدایی یک انسان است ( مثل حق بر حیات ) نمی کند و کشــورها هم از فقدان وجود چنین اجبار بین المللی استفاده کرده و غالبا تمامی حقوق زنان مبتلا را نادیده می گیرند.

مشکلات زنان مبتلا به ایدز

با توجه به آمار رو به گسترش زنان مبتلا به اچ ای وی و هم چنین وجود فرهنگ های غلط در زمینه ی این بیماری به ویژه در خصوص این زنان در بسیاری از این جوامع شاهد نقض حقوق و پایمال شدن حرمت و انسانیت این زنان هستیم آنچه باید گفته شود، این است که زنان مبتلا همواره قربانیان مشکلات اجتماعی جامعه خود شده اند، پس نمی توان از آنها خواست به تنهایی تاوان چیزی را بدهند که به تنهایی مقصر آن نبوده اند.

زنانی که همراه با اچ ای وی زندگی می کنند معمولا دارای زندگی راحتی نیستند. مشکلات اقتصادی – اجتماعی- فرهنگی از همه سو به آنها حمله ور می شود که در کنار آن باید درد و رنج ناشی از بیماری را تحمل کنند. مشکلات زنان مبتلا متعدد است و شامل موارد مختلفی است، تبعیض های موجود میان زنان و مردان، کمبود فرصت های تحصیلی و شغلی و پایین بودن موقعیت زنان در محافظت از خودشان و هم چنین فرهنگ و باور های غلط به صورت توامان بر زندگی زنان مبتلا اثر می گذارد و شرایط زنـــدگی را برای آنها سخت تر می کند.

پايين بودن موقعيت زنان

مهمترين دليلي كه سبب ريسك اچ ای وی در زنان می شود اين است كه اغلب رفتار خود اين زنان نيست كه آنها را مبتلا می كند پايين بودن موقعيت اجتماعي و قانونی و اقتصادی و فرهنگی زنان نسبت به مردان در برخی از جوامع سبب می شود كه آنها نتوانند به صورت مستقل عمل كنند و شيوه ی زندگی خود را انتخاب نمايند بايد گفت كه وابستگی بيشتر زنان به مردان و ترس از دست دادن حمايت های مالی مردان و ترس از فقــر ســـبب می شود ميزان ابتلای زنان به اچ ای وی بيش از مردان باشـــد.

وابستگی به مردان

در بسياری از كشورهای در حال توسعه مردان بر منابع اقتصادی كنترل دارند (برای مثال زمين كشاورزی) و زنان غالبا در قالب ازدواج از مردان تغذيه ی اقتصادي می شوند. اين وابستگی اقتصادی به مردان به اين معناست كه زنان بر اين كه چه زمانی و با چه كسی و در چه شرايطی رابطه ی جنسی داشته باشند كنترل كمتری دارند.

در كشورهای در حال توسعه يعنی جايی كه زنان بيشترين ميزان جمعيت فقير را به خود اختصاص می دهند فقر سبب می شود كه زنان نتوانند از خود در برابر روابط جنسی محافظت نشده حفاظت كنند و ترس از تجاوز و خشونت های خانگی هيچ راهی به جزء تبعيت بی چون و چرا برای آنها باقی نمی گذارد و در چنين حالتی عدم دسترسی زنان مبتلا به منابع اقتصادی و نداشتن كار و هيچگونه درآمدی سبب می شود زنان از بدن خود به عنوان تنها راه برای گذراندن زندگی خود استفاده كنند به اين ترتيب زنان روسپی مبتلا از طريق تن فروشی مخارج زندگی خود را تأمين می كنند، و خود يا گاهاً خانواده هايشان با اين پول زنده می مانند و زمانی كه تن فروشی زنان مبتلا راهی برای امرار معاش آنها تلقی می شود امكان گسترش بيماری را شديداً افزايش می دهد.

 زنان مبتلا به ایدز (HIV)

پايين بودن میزان تحصيلات

از اولين خطرات بيماری ايدز برای زنان محروم بودن آنها از رفتن به مدرسه است كه اين امر ممكن است دو دليل عمده داشته باشد يا به دليل باورهای غلط فرهنگی و انگ ايدز است كه جامعه ترك تحصيل را به آنها تحميل می كند و يا اين كه به دليل نبود توان اقتصادی و عدم حمايت خانواده هايشان و بالا بودن هزينه های درمان خود ترك تحصيل می‌كنند. به اين ترتيب زمانی هم كه سن شان بالا می رود به دليل پايين بودن ميزان تحصيلاتشان نمی توانند شغلی مناسب با درآمد مكفی داشته باشند كه اين امر خود باعث كاهش توان اقتصادی آنها خواهد شد.

در بيشتر كشورهای درحال توسعه در حالت عادی هم تبعيض جنسی برای حضور در مشاغل رسمی وجود دارد به اين ترتيب به طريق اولی زنان مبتلا به ايدز با تحصيلات پايين شانس بسيار كمی برای استخدام خواهند داشت به اين ترتيب زنان مبتلا مجبور خواهند شد كه در مشاغل غيررسمی و غيردولتی مشغول شوند در شرايطی كه اين مشاغل حقوق بسيار كمی دارد و كار بسيار سنگين است و هيچگونه حمايت اقتصادي و اجتماعي نمی شوند و به هيچ عنوان از خدمات اجتماعی و بيمه بهره مند نيستند اين در حالی است كه اين زنان به دليل بيماری خود و وضعيت جسمانی شان نيازمند مشاغلی هستند كه حجم كاری و ساعات كاری كمتری داشته باشند و دست كم از پوشش بيمه ای برخوردار باشند. بنابراين زنان مبتلا كه در خوشبينانه ترين حالت شغل هم دارند با خشونت های محيط كار و تبعيض و انگ و نابرابری رو به رو هستند.

خشونت های محيط‌ كار

به طور كلی زنان در محيط كار در معرض خطرات ناشی از سوء استفاده ی جنسی قرار دارند و به آنها پيشنهاد می شود كه در ازای استخدامشان و يا جلوگيری از اخراج شان بايد به روابط غيركاری تن بدهند و مسائلی از اين دست هميشه برای زنان وجود دارد و زنان مبتلا به دليل شرايط خاصی كه دارند و نيازمندی های خاص شان و هزينه های اضافی درمان كه بسيار هم حياتی است و اين كه توسط هیچ نهاد اجتماعی و گاها حتی توسط خانواده هايشان حمايت نمی شوند در برابر چنين خطراتی آسيب پذيرتر هستند و احتمال تن دادن به اين قبيل پيشنهادات برای آنها دور از ذهن به نظر نمی رسد.

انگ ناشی از ايدز و تبعيض

انگ ناشی از ايدز و تبعيض ناشی از آن باعث تغيير رفتارهای شخصی و آسيب پذيری در محيط كار و پايين آمدن سطح سلامتی و استفاده از خدمات اجتماعي است.

آمار نشان می دهد كه زنان مبتلا بسيار بيشتر از مردان مبتلا در معرض خطرات ناشی از انگ و تبعيض قرار دارند كه اين تبعيض در جامعه و محيط كار می تواند به شكل انجام آزمايش های اجباری تبعيض آميز، قرنطينه، انحصار و از دست دادن شغل نمود پيدا كند. برای مثال در يگ گزارش تهيه شده در كشور تايلند يك بيمار مبتلا به ايدز اذعان داشته كه زمانی كه مبتلا به ايدز شده است از كار اخراج شده و مجبور به زندگی در انجمن ايدز شده است و تمام آزادی ها فردی و اجتماعی خود را از دست داده است.

منبع

حمایت های بین المللی از زنان مبتلا به ایدز | سهیلا سپانلو | مجله حقوق زنان | پیاپی 34 | آبان و آذر 1394

  • منبع
  • حقوق نیوز

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید