امروز: پنج شنبه, ۰۷ بهمن ۱۴۰۰ برابر با ۲۳ جمادى الآخر ۱۴۴۳ قمری و ۲۷ ژانویه ۲۰۲۲ میلادی
کد خبر: 273325
۸۳۸
۱
۰
نسخه چاپی
کارت بازرگانی

کارت بازرگانی چیست؟ | چگونگی صدور کارت بازرگانی | قوانین مرتبط با کارت بازرگانی

کارت بازرگانی مجوزی است که به دارنده آن اعم از شخص حقیقی و یا حقوقی اجازه میدهد که به امر واردات و صادرات کالا بصورت تجاری اقدام کند این مجوز از سوی اتاق های بازرگانی و تعاون صادر و به تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت می رسد

حقوق نیوز/ کسب و کار/ مدیریت و بازاریابی

کارت بازرگانی چیست؟

کارت بازرگانی

کارت بازرگانی چیست؟

کارت بازرگانی مجوزی است که به دارنده آن اعم از شخص حقیقی و یا حقوقی اجازه میدهد که به امر واردات و صادرات کالا بصورت تجاری اقدام کند این مجوز از سوی اتاق های بازرگانی و تعاون صادر و به تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت می رسد.

اشخاصی که دارای کارت بازرگانی هستند عضویت اتاق بازرگانی را نیز دارند و می توانند از مزایای عضویت در اتاق و خدمات آن استفاده کنند.

کلیـه اشـخاص و شـرکت هایی کـه پروانـه بهره بـرداری، کارت شناسـایی کارگاه و یـا گواهـی فعالیـت صنعتـی معتبـر از یکـی از وزارتخانه های تولیدی داشـته باشـند می توانند برای صـدور و یا تمدید کارت بازرگانـی بـا اعتبـار بیش از یکسـال تا پنج سـال درخواسـت بدهند.

چگونگی صدور کارت بازرگانی

کارت بازرگانی توسط شعب اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران در تهران یا سایر شهرستان ها به نام متقاضیانی که واجد شرایط زیر باشند ، برای مدت یک سال با درخواست رشته فعالیت حسب درخواست متقاضی صادر می گردد که پس از تأیید، وزارت صنعت، معدن و تجارت معتبر خواهد بود.

تبصره 1 -کارت بازرگانی کلیه شرکت های تعاونی و اتحادیه های مربوط فقط توسط اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تهران یا سایر شهرستان ها صادر می گردد که پس از تأئید وزارت صنعت، معدن وتجارت معتبر خواهد بود.

تبصره 2 -فهرست رشته فعالیت خاص قابل درج در کارت بازرگانی توسط وزارت صنعت،معدن وتجارت با هماهنگی اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد. درج رشته فعالیت در کارت بازرگانی برای صادرات الزامی نیست .

اشخاص حقیقی ایرانی

1- داشتن حداقل سن بیست و سه سال تمام

2- داشتن برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا برگ معافیت برای آقایان

تبصره - صدور کارت بازرگانی برای دارندگان برگ معافیت موقت فقط در مدت اعتبار برگ معافیت موقت بلامانع است .

3- داشتن حداقل مدرك دیپلم متوسطه

تبصره –اشخاص حقیقی و حقوقی زیر از ارائه مدرك موضوع جز مذکور معاف می باشند:

الف) دارندگان پروانه بهره برداری صنعتی، کشاورزی، معدنی و خدمات فنی و مهندسی و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT ) از مراجع ذیربط مشروط به انقضای دو سال از تاریخ صدور پروانه .

ب) ارائه کنندگان مدارك مثبته مبنی بر حداقل سه سال سابقه فعالیت در زمینه تجارت با تشخیص اتاق های بازرگانی، صنایع و معادن و کشاوزی ایران و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران

4- داشتن محل کسب متناسب با رشته فعالیت اعم از ملکی یا استیجاری

تبصره – برای احراز این شرایط ارایه مدرك مثبته و حسب مورد تأیید اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران الزامی است .

5- داشتن دفاتر قانونی و ارایه اظهارنامه ثبتی

6- داشتن حساب جاری در یکی از بانک های داخلی و داشتن گواهی عدم چک برگشتی در سیستم بانکی کشور

رفع اثر از چک های برگشتی پس از استعلام از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

7- عدم اشتغال تمام وقت و همچنین رابطه استخدامی با وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و قوای سه گانه.

8- عدم ورشکستگی به تقصیر و تقلب .

9- نداشتن محکومیت موثر کیفري

10- ارائه گواهی اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده موضوع ماده (186 ) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن

11- داشتن گواهی حضور و موفقیت در دوره های توجیهی

12- ارائه گواهی از گمرك جمهوری اسلامی ایران مبنی بر عدم بدهی قطعی ، موضوع ماده (7) قانون امور گمرکی مصوب 1390 و یا تعیین مالکیت بدهی خود و گواهی عدم قاچاق و جعل گمرکی .

13- ارائه کد اقتصادی

تبصره 1 - دستور العمل دوره های آموزشی توجیهی شامل سر فصل های آموزشی، میزان ساعات آموزش و چگونگی صدور کواهی حضور در دوره ها و سایر شرایط، متناسب با فناوری های جدید به گونه ای که در نهایت سازمان توسعه تجارت ایران صلاحیت متقاضی مبنی بر اخذ کارت بازرگانی را تأیید کند ، بر اساس تفاهم نامه ای خواهد بود که توسط وزارت صنعت ، معدن و تجارت سازمان توسعه ایران و اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران تدوین و ارایه می گردد .

تبصره 2 - فارغ التحصیلان دانشگاهی در رشته های مرتبط از ارایه این گواهی معاف می باشند و فهرست رشته های مرتبط در دستورالعمل اجرایی دوره های آموزشی مشخص خواهد شد .

 چگونگی صدور کارت بازرگانی

قوانین مرتبط با کارت بازرگانی

قوانین مرتبط با کارت بازرگانی ماده3 قانون مقررات صادرات و واردات:

مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به صورت تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است که توسط اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی صادر و به تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت میرسد.

ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات:

این ماده به جزئیات و شرایط صدور و تمدید کارت بازرگانی و مدارک مورد نیاز میپردازد.

ماده186 قانون مالیاتهای مستقیم: صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت دار منوط به ارائه گواهی از اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده می باشد و در صورت عدم رعایت این حکم مسئولان امر نسبت به پرداخت مالیات های مزبور با مودی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

ماده37 قانون تامین اجتماعی:

هنگام نقل و انتقال عين يا منافع موسسات و كارگاه های مشمول اين قانون اعم از اينكه انتقال به صورت قطعی شرطی، رهنی، صلح، حقوق يا اجاره باشد و اعم از اين كه انتقال به طور رسمی يا غيررسمی انجام بگيرد انتقال گيرنده مكلف است گواهی سازمان را مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بيمه و متفرعات آن از انتقال دهنده مطالبه نمايد.

دفاتر اسناد رسمی مكلفند در موقع تنظيم سند از سازمان راجع به بدهی واگذاركننده استعلام نمايند در صورتی كه سازمان ظرف15روز از تاريخ ورود برگ استعلام به دفتر سازمان پاسخی به دفترخانه ندهد دفترخانه معامله را بدون مفاصاحساب ثبت خواهد كرد. در صورتی كه بنا به اعلام سازمان واگذاركننده بدهی داشته باشد مي تواند با پرداخت بدهی معامله را انجام دهد بدون اين كه پرداخت بدهی حق واگذاركننده را نسبت به اعتراض به تشخيص سازمان و رسيدگی به ميزان حق بيمه ساقط كند.

در صورت انجام معامله بدون ارائه گواهی مذكور انتقال دهنده‌‌ و انتقال گيرنده برای پرداخت مطالبات سازمان دارای مسئوليت تضامنی خواهند بود. وزارتخانه ها و موسسات و شركتهای دولتی همچنين شهرداري ها و اتاق های اصناف و ساير مراجع ذيربط مكلفند در موقع تقاضای تجديد پروانه كسب يا هر نوع فعاليت ديگر مفاصاحساب پرداخت حق بيمه را از متقاضی مطالبه نمايند. در هر حال تجديد پروانه كسب موكول به ارائه مفاصاحساب پرداخت حق بيمه است.

ماده64 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب1384

ادارات امور اقتصادی و دارایی مکلف می باشند هنگام صدور تسویه حساب های آن دسته از مودیان مالیاتی که دارای کارت بازرگانی (حقیقی و حقوقی در بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی) می باشند اصل فیش واریزی سه در هزار درآمد مشمول مالیاتی که به حساب اتاق بازرگانی ایران و اتاق تعاون ایران واریز گردیده و به تایید اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق های تعاون رسیده است را دریافت نمایند.

ماده13( چهار در هزار «درآمد مشمول مالیات کسر از مالیات متعلقه»)

به منظور تقویت و ساماندهی تشکل های خصوصی و تعاونی و کمک به انجام وظایف قانونی از بند (د) ماده (91) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44 ) قانون اساسی- مصوبه 25/03/1388 و ارائه خدمات بازاریابی، مشاوره ای و کارشناسی کلیه اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند چهار در هزار سود سالانه خود را پس از کسر مالیات برای انجام وظایف به صورت سالانه حسب مورد به حساب های اتاقهای مذکور واریز کنند.

کمیسیون ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

کمیته دائمی مقررات صادرات و واردات متشکل از نمایندگان نهاد ریاست جمهوری، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت راه و شهرسازی، وزارت نفت، وزارت امور خارجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارتخانه های صنعتی و معدنی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک ایران، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون، تهیه پیش نویس لوایح قانونی، مصوبات هیات دولت، شورای اقتصاد و کمیسیون اقتصاد هیات دولت را در موارد زیر به عهده خواهد داشت:

1 .لایحه مقررات صادرات و واردات، لوایح موردی برای انجام اصلاحات و تغییرات لازم در قانون مقررات صادرات و واردات.

2 . لایحه برای لغو انحصاراتی که مانع رشد تولید یا تجارت است.

3 .آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادارت و واردات، اصلاحات و تغییرات موردی روی آیین نامه اجرایی قانون مذکور.

4 .اصلاحات و تغییرات مندرجات جدول تعرفه گمرکی ضمیمه مقررات صادرات و واردات.

5 .طرح تصویب نامه های هیات وزیران، شورای اقتصاد و کمیسیون اقتصادی هیات وزیران در رابطه با مقررات صادرات و واردات.

6 .کمیته مذکور همچنین بررسی و اظهار نظر و اقدام روی پیشنهادهای مربوط به مقررات صادرات و واردات را نیز به عهده خواهد داشت.

تبصره 1 -کمیته موضوع این ماده در وزارت صنعت، معدن و تجارت و به ریاست معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تشکیل می گردد. دبیرخانه کمیته مذکور در وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود. نظر کمیته به مراجع ذیربط منعکس خواهد شد.

تبصره 2 -در مواردی که وزارتخانه های دیگری در ارتباط با موضوع باشند نماینده وزارتخانه ذیربط با حق رای به جلسه دعوت خواهد شد.

سازمان های مخاطب کارت بازرگانی

1 .وزارت صنعت، معدن و تجارت (ثبت سفارش کالا در سیستم ثبتارش)

2 .گمرک ایران (اظهار کالای وارداتی و صادراتی)

3 .وزارت امور اقتصادی و دارایی (صدور گواهی موضوع ماده 186 ق. م. م)

4 .وزارت جهاد کشاورزی (صدور مجوزهای لازم)

5 .بانک مرکزی (گشایش اعتبار اسنادی)

6 .اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی (ثبت علامت تجاری)

7 .وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (صدور مجوزهای لازم)

منابع

آموزش عمومی و توجیهی کارت بازرگانی | موسسه آموزش اتاق تهران | تیرماه 1398

چگونگی صدور کارت بازرگانی | سازمان صنعت، معدن و تجارت

  • منبع
  • حقوق نیوز

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید