امروز: شنبه, ۰۹ اسفند ۱۳۹۹ برابر با ۱۴ رجب ۱۴۴۲ قمری و ۲۷ فوریه ۲۰۲۱ میلادی
کد خبر: 271417
۵۴۶
۱
۰
نسخه چاپی
مونیکا مندز لیس

1001 پرسش قبل از ازدواج (قسمت 12)

چشم انداز های شما نسبت به آینده، آینده تان را رقم خواهد زد. همین چشم اندازها و توقع های شماست که بر دوستان و ارتباطات شغلی و حرفهای تان تأثیر می گذارد و نوع الگویی را که به عنوان پدر و مادر برای فرزندان خود به جای می گذارید تعیین می کند. زوج هایی که تصاویر ذهنی یکسان و چشم اندازهای یکسان و مشابهی نسبت به آینده دارند، پیوند و ارتباط به مراتب قوی تری میان خود برقرار خواهند کرد که با گذشت زمان نیز همواره قوی تر و قوی تر خواهد شد

1001 پرسش قبل از ازدواج (قسمت 12)

1001پرسش قبل از ازدواج

چشم انداز شما نسبت به آینده

چنان چه نمی توانیم به تفاوت های مان پایان بخشیم دست کم می توانیم دنیا را برای متفاوت بودن و اختلاف نظر داشتن به جای امن و مطمئنی بدل کنیم.

- جان فیتز جرالد کندی

ارزش ها، باورها، شخصیت، مرام و منش ما نشان دهنده ی هویت واقعی ماست. این موارد حتی بیش از ملیت، شغل، طبقه ی اجتماعی و حقایقی را از وجود واقعی ما فاش می کند. مجبور نیستید به گذشته های دور چشم بدوزید و به دوران کودکی و خاطرات مربوط به آن برگردید تا این حقیقت را درک کنید که شخصیت و منش، پدیده ای پویا و فعال و همواره در حال تغییر است. بدین معنی که اولویت های شما و آن چه را مهم می پندارید معمولا با گذشت زمان تغییر می کند و یا قوی تر می شود.

نگرش و برخورد بسیاری از افراد در مورد مسائلی نظیر دین و مذهب معمولا با گذشت زمان، افزایش سن و ازدواج و تشکیل خانواده تغییر می کند. بعضی از این افراد عقاید دینی و مذهبی و مراسم و مناسک مربوط به آن را به فرزندان خود نیز انتقال می دهند. برخی دیگر به وقت سختی ها و مصائب زندگی به معنویات روی می آورند و یا از آن روی گردان می شوند.

هنگام صحبت کردن درباره ی عقاید مذهبی با همسرتان از خود بپرسید که آیا این عقاید و باورها به موازات تغییر شرایط بیرونی، در شما نیز تغییر خواهند کرد یا خیر؟

تفاوت های نژادی اغلب به اندازه ی تفاوت های فرهنگی اهمیت ندارد. فرزندان یک پدر و مادر ژاپنی که در شهر لندن انگلستان متولد شده، بزرگ شده و در آنجا تحصیل کرده باشند به لحاظ فرهنگی شباهت بیشتری به انگلیسی ها دارند تا به ژاپنی ها. مسافرت های مدرن و مافوق صوت امروزی، مخابرات و ارتباطات پیشرفته به انسان ها امکان می دهند که بیش از زمان های پیشین با یکدیگر ارتباط داشته باشند و بر هم تأثیر بگذارند. کمابیش کمتر جایی را در این دنیا می توانید پیدا کنید که انسان ها در آن از تأثیر تبادلات فرهنگی و ترکیب سنتها و آداب و رسوم دور مانده باشند.

چشم انداز های شما نسبت به آینده، آینده تان را رقم خواهد زد. همین چشم اندازها و توقع های شماست که بر دوستان و ارتباطات شغلی و حرفهای تان تأثیر می گذارد و نوع الگویی را که به عنوان پدر و مادر برای فرزندان خود به جای می گذارید تعیین می کند. زوج هایی که تصاویر ذهنی یکسان و چشم اندازهای یکسان و مشابهی نسبت به آینده دارند، پیوند و ارتباط به مراتب قوی تری میان خود برقرار خواهند کرد که با گذشت زمان نیز همواره قوی تر و قوی تر خواهد شد.

دین، مذهب و معنويات

زوج هایی که عقاید و باورهای دینی و مذهبی یکسانی دارند از پیوند معنوی عمیق تری برخوردارند و از زندگی بر طبق تعاليم معنوی دین و یا مکتب آسمانی خود و هم چنین ایمان مذهبی شان لذت و بهره ی بیشتری می برند.

گرایش های مذهبی و هم چنین عقاید و باورهای دینی بخش بسیار خصوصی و شخصی از هویت هر فرد را به خود اختصاص می دهد. راه های نمود و بروز این ایمان مذهبی نیز متعدد و متنوع است.

شما و همسرتان جداگانه به پرسش های زیر پاسخ دهید. هنگامی که پاسخ دادن به این پرسش ها را به پایان بردید پاسخ های خود را با یکدیگر مقایسه کنید. درباره ی تفاوت ها و اختلاف نظرهای خود و همچنین مواردی که نگرانی هایی در شما ایجاد کرده، بحث و گفتگو کنید.

1- آیا شما و همسرتان از ایمان دینی و مذهبی یکسانی برخوردارید؟ آیا هر دو پیرو دین و مذهب مشترک و یکسانی هستید؟

2- آیا برای شما مهم است که مراسم عروسی تان مراسمی مذهبی باشد؟

3- اهمیت دین و مذهب در زندگی شما چه قدر است؟

4- به طور کلی احساسات شما درباره ی دین و مذهب چیست؟

5- هرچند وقت یک بار در مراسم مذهبی شرکت می کنید؟ در نظر دارید پس از ازدواج هرچند وقت یک بار در این مراسم شرکت کنید؟

6- آیا به تنهایی یا به همراه همسرتان در مراسم مذهبی شرکت خواهید کرد؟

7- آیا در فعالیت های مسجد محلتان شرکت می کنید؟

8- آیا در خانه ی خود نمادهای مذهبی خاص را نصب کرده اید؟

9- چنان چه شما و همسرتان پیرو دو دین و مذهب مختلف اید آیا ممکن است میان شما مشکلات، برخوردها و درگیری هایی ایجاد شود؟

10- چنانچه شما و همسرتان دو دین یا مذهب مختلف دارید دوست دارید فرزندان شما کدامیک از این دو دین را بپذیرند؟

11- آیا دوست دارید فرزندان شما پیرو دین یا مذهبی باشند که خودتان به انجام اعمال، مراسم و مناسک آن اعتقادی ندارید؟

12- آیا دین و مذهبی خاص وجود دارد که نسبت به آن افکار و احساساتی منفی داشته باشید. آیا در مجموع نسبت به دین یا مذهب احساسات خوب و مثبتی ندارید؟

13- آیا جایگاه دین و مذهب در زندگی شما تنها به برخی تعطیلات خاص و مناسبت های ویژه محدود می شود؟

14- آیا بخشی از درآمد خود را صرف کمک به فعالیت ها و مؤسسات مذهبی خواهید کرد؟

15- چنانچه با عقاید دینی و مذهبی همسرتان موافق نباشید آیا او را از انجام فرایض دینی خود منع کرده و باز خواهید داشت؟

16- چنان چه رویدادی غیر مذهبی (مثلا ورزشی) با یکی از مراسم دینی ۔ مذهبی تداخل کند کدامیک را انتخاب می کنید و در آن شرکت می کنید؟

17- آیا شما و همسرتان بر سر برخی باورهای دینی - مذهبی اختلاف نظر دارید. چنان چه پاسخ مثبت است این گونه اختلاف های تان را توصیف کنید؟

18- چنانچه ایمان مذهبی یا عقاید و باورهای دینی همسرتان به یکباره بعد از ازدواج تغییر کند چه واکنشی نشان خواهید داد؟

19- چنانچه به مشاوره خانواده و یا مشاوره ی ازدواج نیاز پیدا کنید آیا به مشاور و روانکاوی که پیشینه و سابقه ی مذهبی (روحانیون) داشته باشد مراجعه خواهید کرد و یا متخصص روانکاو و مشاوران حرفه ای را ترجیح خواهید داد؟

20- آیا به عقیده ی شما دین و مذهب منبعی از آرامش و اطمینان خاطر است و یا برای تان استرس و اضطراب به همراه می آورد؟

21- آیا به عقیده ی شما ازدواج کانونی مقدس، معنوی و شرعی است و یا یک مناسبت با ثبت قانونی است؟

22- آیا شما پیرو عرفان و صوفیگری هستید و به نیروها و اسرار غیبی و ماوراء الطبیعه اعتقاد دارید؟

23- آیا به طالع بینی و ستاره بینی معتقدید؟

24- آیا فعالیت های روزانه ی خود را براساس پیش بینی ها، پیشگویی ها، طالع بینی و ستاره بینی برنامه ریزی می کنید؟

25- آیا معتقدید که خداوند برای زندگی شما طرحی دارد که می بایست از آن پیروی کنید؟ چنان چه پاسخ مثبت است، این طرح، برنامه و هدف چیست؟

26- تا چه حد به سرنوشت و قضا و قدر معتقدید؟

27- آیا به نظر شما رفتار پسندیده ی اجتماعی دو جنس مخالف (مرد و زن) در ارتباط با یکدیگر می بایست برخاسته از تعالیم و دستورات دینی و مذهبی باشد؟

تفاوت های فرهنگی، قومی و نژادی

شهری باشید یا روستایی، طرفدار محیط زیست و یا طرفدار صنعت آن هم از نوع تند و افراطی، باز هم می بایست بدانید که فرهنگ فقط مربوط به مسائل و موضوعات نژادی نخواهد بود.

در حالی که برخی از انسان ها از اختلاط با دیگران و پذیرفتن عقاید، افکار و روش های زندگی متفاوت با عقاید، افکار و روش های زندگی خودشان لذت می برند. برخی دیگر ترجیح می دهند با آنانی که بیشتر به خودشان شباهت دارند نشست و برخاست و معاشرت کنند.

برخورد با نژاد و فرهنگ های دیگر ما را از هویت قومی - نژادی و فرهنگی خودمان مطلع می کند و توانایی ما را در پذیرش آنانی که شباهت کمتری به ما دارند افزایش می دهد.

به همراه همسرتان به هر یک از پرسش های زیر پاسخ دهید. درباره ی پاسخ های تان با یکدیگر گفتگو کنید و ببینید تا چه حد می توانند در زندگی و ازدواج شما تأثیرگذار باشند.

1- آیا شما یا همسرتان از معاشرت و نشست و برخاست با آنانی که از قوم و نژاد شما نباشند و تفاوت های فرهنگی بسیاری داشته باشند، خودداری خواهید کرد؟

2- آیا شما یا همسرتان عقیده دارید بعضی از نژادها و فرهنگ های خاص بر حق اند؟ به عبارت دیگر آیا کلیشه های قومی - نژادی و فرهنگی را قبول دارید؟

3- آیا شما یا همسرتان تا به حال در مورد کسی یا چیزی تعصب قومی ۔ نژادی فرهنگی داشته اید و یا از فعالیت ها و قوانین تبعیض نژادی طرفداری می کنید؟

4- آیا شما یا همسرتان در گذشته قربانی نژادپرستی و تبعیض نژادی بوده اید؟

5- آیا نسبت به اعضای بعضی گروه های فرهنگی یا اعضای برخی قومها و نژادهای خاص خشم یا انزجار بسیاری را در خود احساس می کنید؟

6- آیا به فرزندان خود چنین آموزش خواهید داد که از دوستی و معاشرت با اعضای دیگر فرهنگ ها، قومها و نژادها خودداری کنند؟

7- احساس شما نسبت به لطیفه های قومی و نژادی - فرهنگی و بدگوییها و تهمت هایی که به برخی ملیتها، زبانها یا نژادهای خاص زده می شود چیست؟

8- چنان چه شما و همسرتان به لحاظ فرهنگی - ملی، قومی یا نژادی با یکدیگر یکسان نیستید، رفتار شما با آنانی که پیوند و ازدواج تان را تأیید نمی کنند چگونه است؟ چگونه با این افراد کنار خواهید آمد؟ این امر تا چه حد برای شما اهمیت دارد و چه قدر تلاش خواهید کرد تا افکار و نظریات آنان را تغییر دهید؟

9- آیا تا به حال به کسی از فرهنگ و نژاد دیگری علاقه مند شده و یا با چنین کسی رابطه داشته اید؟

10- چنان چه شما با همسرتان به لحاظ فرهنگی - قومی، نژادی یا زبانی تفاوت دارید آیا خانواده های هردوی شما رابطه و ازدواج تان را تأیید می کنند؟

11- به طور کلی نظر شما در مورد ملیت، زبان، فرهنگ و نژاد همسرتان چیست؟

12- آیا شما و همسرتان دوستی خود با افرادی از ملیتهای دیگر، زبان ها، فرهنگ ها، قومها و نژادها را حفظ خواهید کرد؟

13- بزرگترین نگرانی و ناراحتی شما از ازدواج با شخصی که از ملیت، فرهنگ و یا نژاد دیگری است چیست؟

14- آیا فکر می کنید فرزندان شما که از دو نژاد، ملیت یا فرهنگ مخلوط و مختلف خواهند بود در آینده با مشکلاتی روبرو خواهند شد؟

15- آیا فکر می کنید که همسرتان به راستی فرهنگ شما را درک نکرده و احترامی برای آن قائل نیست؟ چنان چه پاسخ شما مثبت است: همسرتان چه جنبه هایی از فرهنگ شما را درک نکرده یا برای شان احترام قائل نیست؟

16- آیا مایل اید تا حد ممکن درباره ی فرهنگ همسر خود بیاموزید؟

17- آیا همسر خود را تشویق خواهید کرد که با افرادی از ملیت، زبان، فرهنگ یا نژاد خود دوست شود؟

18- آیا از ابراز هویت فرهنگی، ملی یا نژادی خود لذت می برید؟ چنان چه پاسخ مثبت است چند مثال در این زمینه بزنید.

19- آیا احساس می کنید با ازدواج با فردی که از ملیت، فرهنگ یا نژاد دیگری است قوم یا نژاد و خانواده خود را مایوس کرده اید؟

20- آیا در میان اعضای گروهی که از ملیت، قوم یا نژاد شما نیستند احساس ناراحتی می کنید؟ همسرتان چطور؟

21- آیا می ترسید که همسرتان شما را ترک و با فردی از ملیت، قوم یا نژاد خود ازدواج کند؟

عقاید و خط مشی های سیاسی

در تاریخ، چند خانواده و ازدواج مشهور وجود داشته که در آن زن و شوهر به لحاظ عقاید سیاسی نقطه ی مقابل یکدیگر بودند. اما برغم تفاوت ها و اختلاف های سیاسی خود رابطه و ازدواجی بسیار موفق، سالم و خوشبخت داشته اند. بدین معنی که گرچه طرفدار عقاید سیاسی خود بودند در میل و گرایش خود به این که جامعه را از راه اصلاحات سیاسی به جامعه ای بهتر و سالم تر بدل سازند هم عقیده بوده و توانسته بودند ازدواج موفق و خوشبختی را براساس این هدف مشترک پایه ریزی کنند.

در مورد هر یک از پرسش های زیر با همسرتان گفتگو کنید.

1- عضو بیا طرفدار کدام دسته، گروه یا حزب سیاسی هستید؟

2- آیا فکر می کنید که زن و شوهر می بایست طرفدار یک دسته، گروه و یا حزب سیاسی باشند؟

3- آیا در انتخابات دور قبل شرکت کردید و رأی دادید؟ به چه کسی یا کسانی رأی دادید؟

4- به نظر شما مهم ترین موضوع یا مسئله ی مطرح سیاسی روز چیست؟

5- چنانچه در فعالیت های سیاسی شرکت کنید از کدامین گروه، دسته یا سازمان پشتیبانی خواهید کرد؟

6- چنانچه همسرتان به نامزدهایی غیر از نامزهای مورد نظر شما رأى دهد و به دسته، گروه، حزب یا سازمان دیگری غیر از دسته، گروه، حزب یا سازمان شما تعلق داشته باشد چه احساسی خواهید کرد؟ چنانچه عقاید سیاسی همسرتان با شما تفاوت داشته باشد چه احساسی نسبت به او پیدا خواهید کرد؟ چنان چه از گروه یا حزب سیاسی دیگری پشتیبانی کند چطور؟

7- آیا شما به لحاظ سیاسی - محافظه کار، میانه رو و یا تندرو و افراطی هستید؟

8- آیا احساس می کنید که قوانین معدودی از محیط زیست حمایت می کند؟

9- آیا تا به حال در تظاهرات شرکت کرده اید؟ چنان چه پاسخ شما مثبت است موقعیت را توصیف کنید.

10- در تظاهرات از کدامین آرمان طرفداری خواهید کرد؟

11- آیا خود را از مخالفان صاحبان قدرت و طبقه ی حاکم میدانید؟ آیا در مجموع مخالف نظام حاکم بر کشور خود هستید؟

12- آیا معتقدید که گروه های سیاسی یا گروه هایی با جهت گیری های ویژه بیش از حد در کشور شما قدرت و نفوذ یافته اند؟

13- آیا به عقیده ی شما سیاستمداران به فکر منافع شخصی خود هستند و یا مصلحت ملی را در نظر دارند؟

14- به نظر شما کدام قوانین، سیاستها و خط مشی ها در جهت صلح، آرامش و رفاه مردم جهان هستند؟

15- آیا شما با مالیاتهای بالا به منظور رفاه بیشتر تنگدستان و مستمندان موافق اید؟

16- نظر شما درباره ی مهاجرت غیرقانونی و پناهندگی چیست؟

17- چنان چه شما رئیس جمهور بودید چه مقدار از بودجه ی کشور را صرف موارد زیر می کردید؟ آموزش و پرورش به حفاظت از منابع طبیعی، حفاظت از محیط زیست - تسهیلات نظامی، وامها و کمک های خارجی، خدمات رفاهی برای سالخوردگان، تنگدستان و فقیران.

18- آیا دوست دارید در یکی از انتخابات آینده نامزد انتخاباتی بشوید؟

19- آیا هرگز به پلیس یا یکی از مقامات دولتی رشوه داده اید؟ آیا ممکن است این کار را در آینده انجام دهید؟ آیا خودتان از دیگران رشوه قبول می کنید؟

20- آیا به نظرتان مهم است که حتما در فعالیت های اجتماعی شهرتان شرکت داشته باشید؟

21- از کدامیک از قوانین و سیاستها خوشتان نمی آید؟ دوست دارید شاهد لغو کدامیک از قوانین باشید؟

22- یکی از قوانین مورد علاقه تان را که دوست دارید روزی شاهد تصویب شدنش باشید توصیف کنید؟

23- عقاید شما درباره ی پرداخت مالیات چیست؟ به نظر شما چه کسی باید مالیات پرداخت کند و به چه میزان؟

شغل و حرفه

هنگامی که کودک بودید بارها از شما پرسیده می شد: دوست داری وقتی بزرگ شدی چه کاره شوی؟ حال که خودتان بزرگ شده اید آیا هنوز این سؤال را از خودتان می کنید؟ بسیاری از مردم هویت خود را با شغل و حرفه شان تعریف می کنند و برخی دیگر هیچ وابستگی و دلبستگی به شغل های شان ندارند و فکر می کنند که تنها هدف و مقصود از کار و شغل آن است که درآمدی داشته باشند تا زندگی خود را بگذرانند. به همراه همسرتان به هر یک از پرسش های زیر پاسخ دهید.

1- آیا شما و همسرتان در حال حاضر هر دو شاغل اید؟ چنان چه پاسخ تان منفی است چه مدت است که بیکارید؟

2- آیا از شغل تان لذت می برید؟

3- شغل ایده آل شما چیست؟

4- چنان چه تحصیلات و مدرک دانشگاهی دارید آیا در همان رشته ی تحصیلی خود کار می کنید؟ چنان چه پاسخ منفی است آیا این موضوع شما را مأیوس، دلسرد و سرخورده ساخته است؟

5- چه نوع کارمندی هستید؟

6- آیا اغلب با یک شرکت بخصوص همکاری می کنید؟

7- چنان چه خودتان شرکت داشتید، آیا کارمندی مثل خود را استخدام می کردید؟

8- آیا تا به حال شده به منظور دریافت ترفيع در شغلتان دروغ بگویید؟

9- آیا احساس می کنید حرفه یا پیشه ای دارید؟

10- آیا در شغلی که دوستش ندارید به خاطر مزایای آن باقی خواهید ماند؟

11- آیا شغل تان ایجاب می کند که جمعه ها و روزهای تعطیل دیگر نیز کار کنید؟

12- آیا شغلی را که دارای مسافرت های مکرر شبانه باشد قبول خواهید کرد؟

13- آیا مایل اید اضافه کاری کنید حتی چنان چه در قبال آن دستمزدی دریافت نکنید؟

14- چنان چه فرزندتان در گروه موسیقی مدرسه، اجرا داشته باشد و همزمان رئیس تان نیز بخواهد که اضافه کاری کنید کدامیک را انتخاب خواهید کرد؟ آیا سر کار خواهید ماند؟ و یا به مدرسه خواهید رفت تا نوازندگی فرزندتان را ببینید؟

15- نظر شما درباره ی آزمایش خون عدم اعتیاد کارمندان به هنگام استخدام شدن چیست؟

16- آیا دوست دارید شغل عوض کنید؟ چنان چه پاسخ شما مثبت است چه طرح و برنامه ای برای این کار دارید؟

17- آیا دوست دارید کار کنید و خودتان پول در بیاورید یا به درآمد همسرتان متکی باشید؟

18- چنان چه شغل همسرتان اسم و رسم دار تر و بهتر و آبرومندتر از شغل شما باشد چه احساسی خواهید داشت؟

19- آیا می توانید به همراه همسرتان یک شرکت مستقل راه اندازی کنید؟

20- چنانچه همسرتان مدام در شغلش ترفیع و اضافه حقوق بگیرد، اما پایه، گروه و حقوق شما هیچ تغییری نکند چه احساسی خواهید داشت؟

21- امنیت شغلی خود را چگونه ارزیابی می کنید؟ تا به حال چند بار شغل خود را از دست داده و بیکار شده اید؟

22- آیا تا به حال شده برای به دست آوردن شغلی بهتر، شغل عوض کنید و از این شغل به آن شغل بروید؟

23- آیا به شغل و حرفه ی خود افتخار می کنید؟

24- آیا به شغل همسرتان افتخار می کنید؟

25- آیا از این رؤیای همسرتان که کار و حرفه ای مستقل راه اندازی کند یا مجدد به دانشگاه برود تا به تحصیلات خود ادامه دهد حمایت و پشتیبانی می کنید؟ حتی چنان چه لازم باشد که شما به سر کار خود برگردید و مجدد کار کنید یا به لحاظ مالی - اقتصادی ثبات و امنیت قبلی را نداشته باشید؟

26- چنانچه حق انتخاب داشته باشید که از میان دو شغل که یکی از آنها درآمد کمتری دارد ولی به شما اجازه می دهد که بعد از ظهرها و آخر هفته ها با خانواده تان باشید و شغل دیگری که درآمد بسیار بیشتری دارد اما تمام وقت است و مجبورید تا آخر شب و تعطیلات آخر هفته نیز کار کنید، کدامیک را انتخاب می کنید؟

27- آیا شما از آن دسته افراد هستید که با خودشان کار به خانه می آورند تا در خانه هم کار کنند؟

28- آیا تا به حال کسی به شما گفته که معتاد به کار هستید؟

29- آیا می ترسید شغل خود را از دست بدهید؟ چنان چه پاسخ تان مثبت است چرا؟

30- چنان چه همسرتان شغل خود را از دست بدهد و تا بیش از یکسال نتواند شغل دیگری بیابد چه کار خواهید کرد؟

بیشتر بخوانید:

54 دام در روابط بین زن و شوهر

1001 پرسش قبل از ازدواج (قسمتهای دیگر)

منبع: 1001 پرسش که می بایست قبل از ازدواج از همسر آینده تان بپرسید - مونیکا مندز لیس

پایگاه خبری حقوق نیوز - زناشویی

    دیدگاه

    شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید    کد امنیتی کد جدید