حقوق خبر

سوالات حقوقی

Feed Link JS News

اعمال تخفیف در بزه کلاهبردار با توجه به تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری

  اعمال تخفیف در بزه کلاهبردار با توجه به تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری پرسش: در خصوص بزه...
۲۶ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۳:۳۳
تاریخ: ۲۶ اسفند ۱۳۹۶
بازدید: 41
دسته بندی: سوالات حقوقی

فقدان عنوان جزایی برای ثبت قسمت مرغوب ملک مشاع به وسیله یکی از شرکاء

  فقدان عنوان جزایی برای ثبت قسمت مرغوب ملک مشاع به وسیله یکی از شرکاء پرسش: اگر یکی از شرکا نسبت به قسمتی از ملک مشاع، قبل از...
۲۶ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۳:۲۷
تاریخ: ۲۶ اسفند ۱۳۹۶
بازدید: 45
دسته بندی: سوالات حقوقی

کلاهبرداری در خرید و فروش اشیای عتیقه

  کلاهبرداری در خرید و فروش اشیای عتیقه پرسش: آقای «الف» جنسی را به عنوان عتیقه به آقای «ب» می فروشد و پول خویش را دریافت می کند....
۲۶ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۳:۲۴
تاریخ: ۲۶ اسفند ۱۳۹۶
بازدید: 39
دسته بندی: سوالات حقوقی

اخذ مال با توسل به عملیات متقلبانه

  اخذ مال با توسل به عملیات متقلبانه پرسش: شخصی به بانک مراجعه و چک چهار میلیون و هفتصد هزار ریالی را ارائه می کند صندوق دار مبلغ...
۲۶ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۳:۲۰
تاریخ: ۲۶ اسفند ۱۳۹۶
بازدید: 41
دسته بندی: سوالات حقوقی

الصاق عکس به شناسنامه بدون عکس دیگری و استفاده از آن

  الصاق عکس به شناسنامه بدون عکس دیگری و استفاده از آن پرسش: شخصی عکس شخص دیگر را به شناسنامه غیر عکس دار همان شخص الصاق کرده و...
۲۶ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۳:۳۸
تاریخ: ۲۶ اسفند ۱۳۹۶
بازدید: 32
دسته بندی: سوالات حقوقی

توسل به وسایل متقلبانه برای ابراء ذمه

  توسل به وسایل متقلبانه برای ابراء ذمه پرسش: آیا توسل به وسایل متقلبانه بری ابراء ذمه، کلاهبرداری محسوب می شود؟ چنانچه اسنادی...
۲۶ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۳:۳۵
تاریخ: ۲۶ اسفند ۱۳۹۶
بازدید: 42
دسته بندی: سوالات حقوقی

انگیزه شاکی در تحقق جرم کلاهبرداری

  انگیزه شاکی در تحقق جرم کلاهبرداری پرسش: در مواردی که شاکی در دادن وجه یا مال به متهم فریب می خورد، لیکن منظور وی به دست...
۲۲ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۳:۰۰
تاریخ: ۲۲ اسفند ۱۳۹۶
بازدید: 59
دسته بندی: سوالات حقوقی

کلاهبرداری محسوب شدن ارائه دسته چک به زوج با مدارک زوجه

  کلاهبرداری محسوب شدن ارائه دسته چک به زوج با مدارک زوجه پرسش: مردی با استفاده از شناسنامه همسرش که در خانه موجود بوده است به...
۲۲ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۲:۵۷
تاریخ: ۲۲ اسفند ۱۳۹۶
بازدید: 55
دسته بندی: سوالات حقوقی

کلاهبرداری محسوب شدن امضا و استفاده از چک متعلق به غیر با وجود عدک شباهت امضا

  کلاهبرداری محسوب شدن امضا و استفاده از چک متعلق به غیر با وجود عدک شباهت امضا پرسش: چنانچه شخص «الف» چک متعلق به «ب» را امضا...
۲۲ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۲:۵۲
تاریخ: ۲۲ اسفند ۱۳۹۶
بازدید: 48
دسته بندی: سوالات حقوقی

تحقق جعل و کلاهبرداری در صورت تغییر محل اقامت شرکت در کارت شناسایی

  تحقق جعل و کلاهبرداری در صورت تغییر محل اقامت شرکت در کارت شناسایی پرسش: شخصی خود را مدیر عامل شرکت بازرگانی معرفی می نماید و...
۲۲ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۲:۴۹
تاریخ: ۲۲ اسفند ۱۳۹۶
بازدید: 44
دسته بندی: سوالات حقوقی

شبیه سازی در جعل و شروع به کلاهبرداری

  شبیه سازی در جعل و شروع به کلاهبرداری پرسش: در جرم آیا صرف انتساب کافی است یا شبیه سازی شرط است؟ نظر اکثریت با توجه...
۲۲ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۲:۴۵
تاریخ: ۲۲ اسفند ۱۳۹۶
بازدید: 45
دسته بندی: سوالات حقوقی

جرائم کلاهبرداری و در حکم آن

  جرائم کلاهبرداری و در حکم آن پرسش: بررسی ماده 277 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در ارتباط با جرم...
۲۲ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۲:۳۹
تاریخ: ۲۲ اسفند ۱۳۹۶
بازدید: 41
دسته بندی: سوالات حقوقی

تاثیر لفظ و لحن کلام در تحقق جرم کلاهبرداری

  تاثیر لفظ و لحن کلام در تحقق جرم کلاهبرداری پرسش: آیا فریفتن و گول زدن طرف، فقط با سخن گفتن و لفاظی، کلاهبرداری محسوب می...
۲۲ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۲:۳۰
تاریخ: ۲۲ اسفند ۱۳۹۶
بازدید: 48
دسته بندی: سوالات حقوقی

عدم تحقق کلاهبرداری با تسلیم چک و تحصیل اموالی از این طریق

  عدم تحقق کلاهبرداری با تسلیم چک و تحصیل اموالی از این طریق پرسش: در صورتی که شخصی با توسل به مانورهای متقلبانه و با مغروز کردن...
۲۲ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۲:۱۵
تاریخ: ۲۲ اسفند ۱۳۹۶
بازدید: 45
دسته بندی: سوالات حقوقی

تاثیر گذشت شاکی و اعمال تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسلامی

  تاثیر گذشت شاکی و اعمال تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسلامی پرسش : چون برای اعمال تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسلامی، قانون...
۱۹ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۳:۵۲
تاریخ: ۱۹ اسفند ۱۳۹۶
بازدید: 52
دسته بندی: سوالات حقوقی

تعزیر قاتل در صورت گذشت اولیای دم در قتل عمدی

  تعزیر قاتل در صورت گذشت اولیای دم در قتل عمدی پرسش : اگر در قتل عمدی بعد از صدور و قطعیت حکم و در مرجله اجرا اولیای دم قاتل را...
۱۹ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۳:۴۹
تاریخ: ۱۹ اسفند ۱۳۹۶
بازدید: 49
دسته بندی: سوالات حقوقی

استیذان در قتل غیر عمد

  استیذان در قتل غیر عمد پرسش : تسری مفاد ماده 366 قانون مجازات اسلامی به قتل غیرعمد وجهی ندارد. ایا مفاد ماده 26...
۱۹ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۳:۴۳
تاریخ: ۱۹ اسفند ۱۳۹۶
بازدید: 50
دسته بندی: سوالات حقوقی

اشتباه در اشخاص و تعیین نوع قتل

  اشتباه در اشخاص و تعیین نوع قتل پرسش : شخصی قصد کشتن کسی را داشته ولی اتفاقاً شخص یا اشخاص دیگر در اثر اقدامات مجرمانه مرتکب به...
۱۹ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۳:۳۵
تاریخ: ۱۹ اسفند ۱۳۹۶
بازدید: 49
دسته بندی: سوالات حقوقی

نسخ ماده 209 ق.م.ا و ابقاء بندهای آن

  نسخ ماده 209 ق.م.ا و ابقاء بندهای آن پرسش : با توجه به انون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 آیا ماده 209 قانون مجازات عمومی و...
۱۶ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۳:۴۳
تاریخ: ۱۶ اسفند ۱۳۹۶
بازدید: 54
دسته بندی: سوالات حقوقی

ماده 4 قانون مجازات ربایندگان اشخاص

  ماده 4 قانون مجازات ربایندگان اشخاص پرسش : با توجه به تصویب قانین حدود و قصاص و دیات آیا ماده 4 قانون تشدید مجازات ربایندگان...
۱۶ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۳:۴۰
تاریخ: ۱۶ اسفند ۱۳۹۶
بازدید: 65
دسته بندی: سوالات حقوقی
سرخط خبرها: