امروز: چهارشنبه, ۰۱ بهمن ۱۳۹۹ برابر با ۰۶ جمادى الآخر ۱۴۴۲ قمری و ۲۰ ژانویه ۲۰۲۱ میلادی
کد خبر: 273668
۱۹۹
۱
۰
نسخه چاپی

درمانگرهای جنسی و نکاتی در خصوص آن ها

مسائل جنسی و روابط جنسی در بین افراد بسیار پر اهمیت است.

نکاتی در خصوص درمانگرهای جنسی

درمانگرهای جنسی به افراد و زوجین کمک می کنند که عوامل موثر در رضایت جنسی و رابطه خود را کشف کنند و بر چالش های جسمی و عاطفی ناشی از مشکلات و اختلالات جنسی فائق آیند.

درمانگرهای جنسی

جنسیت درمانگر

موضوع قابل توجه دیگر در ارتباط با درمان جنسی، جنسیت درمانگر است. به عبارتی زن و یا مرد بود درمانگر و نقش تأثیرگذار آن در فرآیند درمان است. به عبارتی درمان جنسی بهتر است از طریق درمانگر زن و یا مرد به اجرا درآید؟ یا این نکته سلیقه ای بوده و وابسته به ترجیح مراجعین است که درمانگر زن و یا مرد را انتخاب نمایند.

عمده ترین نکاتی که در ارتباط با جنسیت درمانگر جنسی، نقش و تأثیرگذاری آن در فرآیند درمان می توان عنوان نمود، به شرح زیر است:

1. درمان جنسی نیاز به درمانگران کارآمد زن و مرد دارد.

2. تخصص و کارآمدی درمانگر جنسی نقش عمده را در درمان بر عهده دارد نه جنسیت.

3. علل ترجيح و انتخاب درمانگر جنسی زن

4. علل ترجيح و انتخاب درمانگر جنسی مرد

5. توانایی های درمانی درمانگران جنسی زن و مرد مکمل یکدیگر است.

توضیحاتی در ارتباط با موارد عنوان شده ی فوق ارائه می شود.

1. درمان جنسی نیاز به درمانگران کارآمد زن و مرد دارد.

در حوزه ی درمان های دیگر اعم از روان درمانی انفرادی، خانواده درمانی و زوج درمانی، درمانگران زن و مرد حضور دارند. در درمان جنسی نیز هر دو گروه از درمانگران مورد نیاز است.

به عبارتی درمانگران زن و مرد هر یک دارای ویژگی ها و توانایی های خاص خود هستند. آنها می توانند با ارائه خدمات مورد نیاز مراجعین زن و مرد، درمان جنسی را به کارآمدی های لازم برسانند. بنابراین حضور درمانگران زن و مرد در حوزه ی درمان جنسی از ضروریات این حرفه به شمار می رود.

2. تخصص و کارآمدی درمانگر جنسی نقش عمده را در درمان بر عهده دارد نه جنسیت.

یک نکته ی قابل توجه در ارتباط با درمان به طور عام، توانایی و تخصص درمانگر است که نقش مهم و تعیین کننده را بر عهده دارد. جنسیت یا به عبارتی زن یا مرد بودن درمانگر از اولویت و اهمیت کمتری برخوردار است. در واقع برای حل و رفع مشکل جنسی مراجعین، دانش، آگاهی و سابقه ی کار درمانگر نقش مهم و تعیین کننده ای را دارد.

درمانگری که فاقد موارد ذکر شده باشد، بدیهی است که اقدام به درمان جنسی برای او می تواند بازدهی به نسبت کمتری را به همراه داشته باشد.

در هر حال دانش، آگاهی و توانایی های گوناگون درمانگر جنسی است که نقش تعیین کننده ای را در درمان بر عهده دارد. جنسیت یا به عبارتی زن یا مرد بودن درمانگر از اهمیت به نسبت کمتر و ترجیحی برخوردار است.

3. علل ترجيح و انتخاب درمانگر جنسی زن

در مجموع و با توجه به این مطلب که توانایی و مهارت درمانگر جنسی است که نقش تعیین کننده ای را در درمان جنسی بر عهده دارد. اما با توجه به تجربه های به دست آمده بنا به دلایلی بعضی از مراجعین، جنسیت درمانگر برایشان مهم بوده و درمانگر زن را ترجیح می دهند.

عمده ترین علل ترجیح و انتخاب درمانگر جنسی زن به قرار زیر است.

الف. بعضی از مراجعین، به ویژه خانم ها با درمانگر زن بهتر و راحت تر ارتباط برقرار می کنند.

ب. درمانگر زن بهتر می تواند یک زن را درک نماید.

ج. از دیدگاه یک زن به ویژه درمانگر زن در مورد مشکل جنسی آگاه شدن

د. مطرح شدن مشکل و راهکارهای مرتبط از سوی درمانگر زن بهتر می تواند مورد قبول همسر واقع شود.

توضیحاتی در ارتباط با موارد عنوان شده ی فوق ارائه می شود.

الف. بعضی از مراجعین به ویژه خانم ها با درمانگر زن راحت تر و بهتر ارتباط برقرار می کنند.

این نکته در میان بعضی از مراجعین و به ویژه خانم ها مشاهده شده که با درمانگر زن بهتر می توانند ارتباط برقرار نمایند. از این رو راحت تر مطالب شان را مطرح کرده و ارتباط همدلانه و درمانی به خوبی برقرار

می شود. چنین امری به ویژه در ارتباط با بعضی خانم ها مصداق دارد و به دلیل شرم حضور، بیشتر تمایل دارند تا مشکلات جنسی شان را با درمانگر زن مطرح نمایند.

ب. درمانگر زن بهتر می تواند یک زن را درک نماید.

علت دیگر ترجیح درمانگر جنسی زن وجود چنین نگرشی است که درمانگر زن از بعضی جنبه ها می تواند درک بهتری نسبت به یک مراجع زن داشته باشد. البته این نگرش در ارتباط با بعضی از خانم ها بیشتر مصداق دارد. به عبارتی برخی از آنها علت ترجيح و انتخاب درمانگر زن برایشان به همین علت است که یک درمانگر زن بهتر می تواند مشکلات جنسی یک زن را درک نماید.

البته چنین امری همیشه مصداق نداشته و فقط در برخی موارد می تواند صحت داشته باشد. اما در موقعیت هایی نیز مشاهده می شود که درمانگر مرد ادراک به نسبت جامع و کارآمدی نسبت به خانم ها دارد و بالعکس.

ج. از دیدگاه یک زن و به ویژه درمانگر زن در مورد مشکل جنسی آگاه شدن

علت دیگر انتخاب درمانگر جنسی زن بدین خاطر است که مراجع مرد و یا زن که دارای مشکلاتی در حوزه ی رفتار جنسی است، از نگرش یک مرد در این زمینه آگاه بوده، اما قصد دارد که دیدگاه یک درمانگر زن را نیز در این مورد بداند. به همین مناسبت ترجیح می دهد که مشکل خود را نزد خانم درمانگری مطرح نماید.

د. مطرح شدن مشکل و راهکارهای مرتبط از سوی درمانگر زن بهتر می تواند مورد قبول همسر واقع شود.

علت دیگر انتخاب درمانگر زن می تواند این باشد که مشکل جنسی موجود میان همسران به نحوی است که یکی از طرفین سهم خود در مشکل را نمی پذیرد.

این امر در مواردی مصداق دارد که خانم در ایجاد مشکل مقصر بوده و سهمی داشته است. به همین مناسبت فرد دارای مشکل که یک مرد است ترجیح می دهد که مشکل نزد درمانگر زن مطرح شود تا از سوگیری جنسیتی پرهیز شود. زیرا در صورت تأیید یک درمانگر زن، جای شک و شبه های باقی نمی ماند.

4. علل ترجيح و انتخاب درمانگر مرد

این نکته نیز در میان بعضی از مراجعین و استفاده کنندگان از خدمات درمان جنسی مشاهده شده که درمانگر مرد را ترجیح می دهند. تمامی نکات و عللی که برای انتخاب درمانگر زن مطرح شد، برای انتخاب درمانگر مرد نیز مصداق دارد. به همین مناسبت از تکرار آنها خودداری می شود. در واقع تمامی موارد مطرح شده الف تا د در مورد انتخاب درمانگر زن در مورد انتخاب درمانگر جنسی مرد نیز صحت دارد.

5. توانایی های درمانی درمانگران جنسی زن و مرد مکمل یکدیگر است.

در هر حال زن و مرد با توجه به توانایی های گوناگونی که دارند، می توانند کامل کننده ی یکدیگر باشند. چنین امری نه فقط در طول زندگی مشترک بلکه در زمینه های گوناگون شغلی و حرفه ای نیز صحت دارد. برای مثال در سایر حوزه های حرفه ای نیز به همین صورت است برای مثال، معلمان و مدرسین زن از توانایی های ویژه و همچنین معلمان و مدرسین مرد نیز دارای توانایی خاصی بوده و مردم و اجتماع نیز به خدمات هر دو گروه نیازمندند.

در حوزه ی درمان جنسی نیز هر یک از درمانگران زن و مرد دارای توانمندی های خاص خود هستند و می توانند مراجعین دارای مشکلات گوناگون در حوزه ی رفتار جنسی را راهنمایی و درمان نمایند.

درمانگرهای جنسی

سن درمانگر

موضوع دیگری که می تواند در درمان جنسی تا حدودی قابل توجه و مؤثر باشد، سن درمانگر است. به عبارتی آیا جوان و یا میان سال بودن درمانگر در فرآیند درمان تأثیر دارد؟

عمده ترین نکاتی که در ارتباط باسن درمانگر در درمان جنسی می توان عنوان نمود، به شرح زیر است:

1. بیش تر بودن سن درمانگر در اغلب موارد یک مزیت به شمار می رود.

2. همبستگی میان سن بیشتر و تجربه های گسترده تر درمانگر جنسی

3. ترجيح متداول مراجعین برای درمانگران باتجربه ی بیشتر و مسن تر

توضیحاتی در ارتباط با موارد عنوان شده ی فوق ارائه می شود.

1. بیش تر بودن سن درمانگر در اغلب موارد یک مزیت به شمار می رود.

این نکته در میان اغلب درمان ها اعم از روان درمانی، خانواده درمانی و زوج درمانی مصداق دارد که بیشتر بودن سن درمانگر برای درمان یک مزیت به شمار می رود. زیرا بیشتر بودن سن درمانگر به طور معمول نشانه ی برخورداری از تجربه ی بیشتر درمانگر است.

این امر از دید یک مراجع و به ویژه فردی که در زمینه ی رفتار جنسی دچار مشکل است، حسن و مزیت به شمار می رود. به همین مناسبت اغلب مراجعین، درمانگران با سن بیشتر و مجرب تر را ترجیح می دهند.

2. همبستگی میان سن بیشتر و تجربه های گسترده تر درمانگر

تجربه ی بیشتر در تمامی درمان ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با توجه به همین امر که افراد دارای سن بیشتر از تجربه ی بیشتری نیز برخوردارند. درمانگر جنسی میانسال بدیهی است که دارای تجربه های درمانی به مراتب بیشتری در مقایسه با یک درمانگر جوان است. در هر حال درمانگر جنسی با سن بیشتر، از تجربه های درمانی گسترده تری برخوردار است. چنین امری نوعی امتیاز برای درمانگر به شمار می رود.

3. ترجيح متداول مراجعین برای درمانگران با تجربه ی بیشتر و مسن تر

با توجه به ترجیح اغلب مراجعین برای درمان که درمانگر مسن تر و با تجربه ی بیشتر را ترجیح می دهند. زیرا انتخاب درمانگر جنسی با تجربه و سن بیشتر می تواند درمان به نسبت کارآمدتری را به همراه داشته باشد. اما در عین حال برخی از مراجعین و به ویژه بعضی از جوانان نیز ترجیح می دهند که مشکل جنسی خویش را با درمانگر جوان در میان بگذارند.

در هر حال سن بیشتر در امر درمان و به ویژه درمان جنسی یک مزیت به شمار می رود.

مجرد یا متأهل بودن درمانگر

یکی دیگر از نکات مهم و قابل توجه در درمان جنسی وضعیت تأهل درمانگر جنسی است. به عبارتی آیا مجرد و یا متأهل بودن درمانگر جنسی در اقدام به درمان مهم بوده و تأثیرگذاری را به همراه دارد؟

عمده ترین نکاتی که در ارتباط با مجرد و یا متأهل بودن درمانگر جنسی می توان عنوان نمود، به شرح زیر است:

1. متأهل بودن در درمان جنسی یک مزیت به شمار می رود.

2. الزام تأهل برای درمان جنسی

3. درمانگر جنسی مجرد و درمان مشکلات جنسی افراد مجرد

4. یک فرد متأهل به طور معمول ترجیح می دهد مشکل جنسی اش را با فردی متأهل در میان بگذارد.

5. درمانگر جنسی مجرد با سابقه ی زندگی مشترک به صورت فوت همسر و یا طلاق نیز متأهل محسوب می شود.

توضیحاتی در ارتباط با موارد عنوان شده ی فوق ارائه می شود.

1. متأهل بودن در درمان جنسی یک مزیت به شمار می رود.

متأهل بودن درمانگر یکی از حداقل های پیش نیاز برای اقدام به درمان جنسی است. یک فرد متأهل دارای تجربه های جنسی در ارتباط با جنس مخالف و همسر در زندگی مشترک است. از این رو بهتر می تواند مشکلات جنسی مراجعین متأهلی که دچار مشکل در روابط جنسی شان هستند را درک نماید. هم چنین در ادامه، اقدام به ارائه ی رویکردهای مورد نیاز برای حل و رفع مشکلات نماید.

2. الزام تأهل برای درمان جنسی

نگرش دیگری بر این باور است که درمان جنسی فقط و صرفا" بایستی از طریق درمانگر متأهل به اجرا درآید. زیرا یک درمانگر مجرد به صرف داشتن بعضی اطلاعات و بی بهره بودن از تجربه های مورد نیاز در زندگی مشترک قادر به درمان نخواهد بود.

از سوی دیگر نداشتن تجربه ی زندگی مشترک می تواند در برخی موارد عامل ایجاد تداخل در فرآیند درمان شود. البته به این نکته در بخش های آینده اشاره خواهد شد که در امر مزاحم در درمان مانند انتقال و انتقال متقابل می تواند در وضعیتی که شخص مجرد باشد، ایجاد گردد. البته این دو مورد مشکل آفرین در فرآیند درمان در شرایطی که درمانگر متاهل باشد نیز می تواند روی دهد، اما در وضعیت مجرد بودن درمانگر احتمال روی دادن آن به مراتب بیشتر خواهد بود.

در هر حال متأهل بودن درمانگر جنسی در بعضی مراکز درمانی نوعی الزام به شمار می رود.

3. درمانگر جنسی مجرد و درمان مشکلات جنسی افراد مجرد

در صورت برخورداری درمانگر از پیش نیازهای درمان جنسی و در وضعیتی که مجرد باشد، حداقل می تواند به ارائه خدمات به افراد مجرد بپردازد. در واقع ارائه ی خدمات برای حل و رفع و درمان مشکلات جنسی افراد مجرد، می تواند یکی از گزینه ها برای درمانگر مجرد باشد.

البته در بعضی شرایط که دسترسی به درمانگر جنسی متأهل امکان پذیر نبود و در صورت رغبت مراجعین، درمانگر جنسی مجرد نیز می تواند اقدام به درمان نماید.

4. یک فرد متأهل به طور معمول ترجیح می دهد مشکل جنسی اش را با فردی متأهل در میان بگذارد.

این نکته در میان اغلب افراد متأهل مشاهده شده که آنها ترجیح می دهند تا مشکل جنسی شان را با فردی متأهل در میان بگذارند. چنین ترجیحی دلایل گوناگونی دارد که به بعضی از عمده ترین شان اشاره شد. اما در هر حال چنین ترجیحی در میان اغلب افراد متأهل که تمایل به مطرح نمودن مشکل جنسی با یک فرد متأهل دارند، مشاهده می شود.

5. درمانگر جنسی مجرد با سابقه ی زندگی مشترک به صورت فوت همسر و یا طلاق نیز متأهل محسوب می شود.

درمانگری که دارای سابقه ی زندگی مشترک هر چند محدود باشد نیز متاهل محسوب می شود. زندگی مشترک می تواند به دلیل طلاق و یا فوت همسر به اتمام رسیده باشد. اما در هر حال و به دلیل برخورداری از زندگی مشترک، پیش شرط تأهل برای درمان جنسی را برخوردار است.

درمان جنسی

ویژگی های برخورداری از استعداد در درمان جنسی

اقدام به درمان جنسی و حل و رفع مشکلاتی در این زمینه امری است که بعضی از درمانگران از عهده ی انجام آن برآمده و برخی نیز قادر به انجام آن نیستند. با توجه به بعضی خصلت ها و ویژگی های درمانگران می توان به استعداد انجام درمان جنسی افراد شاغل در حوزه ی درمان پی برد.

عمده ترین ویژگی های برخورداری از استعداد در حوزه ی درمان جنسی، به شرح زیر است.

1. بارزترین ویژگی برخورداری از استعداد درمان جنسی، رغبت، سهولت و جذابیت انجام آن است.

2. سهولت گذشت زمان در حین انجام کار

3. اقدام به افزایش همه جانبه ی شناخت و مهارت های مورد نیاز

4. مقایسه با سایر درمانگران

5. علاقمندی به تجربه ی سایر حوزه ها و زمینه های درمان جنسی

6. بهبود و افزایش کیفیت درمان به مرور زمان

توضیحاتی در ارتباط با موارد عنوان شده ی فوق ارائه می شود.

1. بارزترین ویژگی برخورداری از استعداد درمان جنسی، رغبت، سهولت و جذابیت انجام آن است.

عمده ترین ویژگی که از طریق آن می توان به برخورداری از استعداد در درمان جنسی پی برد، بهره مند بودن درمانگر از رغبت به انجام و در ادامه آسان بودن اجرا، جذابیت و خوشایند بودن آن است. این امر به نحوی است که درمانگر با شوق و رغبت به انجام آن می پردازد و در ادامه به سادگی به اجرا درآمده و درمانگر از انجام آن خشنود و احساس خوب و مطلوبی برایش ایجاد می شود.

اما در صورتی که انجام درمان جنسی توأم با دشواری و فرد درمانگر احساس خوشایندی از بابت انجام آن نداشته باشد، نشانه ی نداشتن استعداد در این زمینه است. البته این احتمال نیز وجود دارد که درمانگری دارای سهولت و خشنودی از انجام آن باشد، اما در مورد درمان جویا مراجع خاصی چنین امری برایش روی دهد.

این نکته نمی تواند شاخص قرار داده شود، بلکه میانگین مراجعان و درمان های مرتبط مدنظر خواهد بود. به عبارتی و در صورتی که انجام و اقدام به درمان جنسی توام با رضایت و خشنودی باشد، درمانگر از استعداد لازم در این زمینه برخوردار است.

2. سهولت گذشت زمان در حین انجام کار

احساس نکردن گذشت زمان و یا سهولت سپری شدن اوقات درمان، نمود دیگری از برخورداری از استعداد برای درمان اختلال ها و مشکلات جنسی است.

گذشت راحت تر زمان به دلیل انجام ساده و جذابیت انجام فعالیت های مرتبط با حرفه ی مورد نظر است. اما در صورتی که گذشت زمان با دشواری توأم باشد، نشانه ی برخوردار نبودن از استعداد انجام فعالیت های مرتبط با درمان جنسی است.

البته احتمال دارد که در مورد بعضی از مراجعین چنین امری صحت داشته باشد. اما در صورتی که در مورد اکثریت افراد گذشت زمان به راحتی و سهولت انجام گیرد. نشانه ای از برخورداری از استعداد در انجام درمان جنسی است.

3. اقدام به افزایش همه جانبه ی شناخت و مهارت های مورد نیاز

نکته ی دیگری که می تواند نشانه ی برخورداری از استعداد در زمینه ی درمان جنسی باشد، پیگیری، مطالعه و افزایش همه جانبه ی شناخت ها و مهارت های مورد نیاز در این زمینه است. زیرا افراد دارای استعداد به حوزه ی مورد استعداد خویش علاقمند بوده و صحبت با دیگر افراد شاغل جهت افزایش آگاهی ها برای شان جذابیت دارد. هم چنین به مطالعه ی کتاب و مقاله هایی مرتبط در این زمینه علاقمند هستند.

در هر حال افراد با استعداد، آگاهی ها، شناخت ها و مهارت های خویش را در تمامی ابعاد و زمینه ها افزایش می دهند. اما درمان گرانی که فقط به بخش محدودی از آگاهی ها و مهارت ها اکتفا می کنند و اقدام به گسترش آن نمی نمایند، نشانه ای از نداشتن استعداد لازم در حوزه ی مورد نظر است.

4. مقایسه با سایر درمانگران

مورد دیگری که می تواند نشانه ی برخورداری از استعداد باشد، مقایسه ی خویش با سایر افراد شاغل و هم سابقه در حوزه ی موردنظر است. برای مثال، مقایسه ی درمانگری که دو سال سابقه ی کار در درمان جنسی داشته باشد، با درمانگری که ده سال سابقه ی درمان دارد، اقدام درستی نیست. در صورت مقایسه ی خود با افراد هم سابقه سه حالت مشاهده می شود.

حالت اول، کیفیت کار درمانگر مانند سایر درمانگران بوده که در این مورد به طور معمول شخص از استعداد متوسطی برخوردار است. در حالت دوم از سایر درمانگران هم سابقه به طور میانگین عملکرد پائین تری دارد، چنین امری نشانه ی نداشتن استعداد مورد نیاز در درمان جنسی است. در حالت سوم درمانگر از سایر درمانگران جنسی هم رده ی خویش عملکرد به نسبت بهتری دارد. این نکته نشانه ی برخورداری از استعداد در درمان جنسی است.

5. علاقمندی به تجربه ی سایر حوزه ها و زمینه های درمان جنسی

مورد دیگری که می تواند نشانه ی برخورداری از استعداد در زمینه ی درمان جنسی باشد، تجربه کردن زمینه ها و حوزه های گوناگون آن است. برای مثال، درمان مشکلات جنسی کودکان، نوجوانان و جوانان، افراد متأهل و مجرد هر یک دارای ویژگی های خاص خود است. درمانگرانی که از استعداد لازم در حوزه ی درمان جنسی برخوردار باشند، اغلب این گونه از درمان ها را انجام داده و تجربه می کنند. چنین امری باعث

می شود تا در درجه ی اول به جنبه های گوناگون درمان در این حوزه مسلط شوند. اما در ادامه پی می برند که به کدامیک از زمینه های مورد فعالیت در درمان جنسی تسلط بیشتری دارند.

6. بهبود کیفیت درمان به مرور زمان

از دیگر نشانه های برخورداری از استعداد، افزایش کیفیت کار به مرور زمان است. البته این امر در مورد مشاغلی که شخص از استعداد محدود و کمتری برخوردار باشد نیز به مرور زمان، تا حدودی کیفیت کار افزایش می یابد. اما بهبود کیفی و کمی در فرآیند اشتغال در صورت برخورداری از استعداد لازم به تدریج و در حد قابل توجهی افزایش می یابد.

این امر به نحوی خواهد بود که اگرچه درمان جنسی به ظاهر یکسانی انجام می گیرد. اما در عمل کیفیت کار بهبود یافته و فعالیت های حرفه ای با کیفیت به مراتب بهتری به اجرا در می آید.

منبع: کتاب درمان جنسی/نویسنده: سعید کاوه

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید