امروز: چهارشنبه, ۰۲ اسفند ۱۴۰۲ برابر با ۱۰ شعبان ۱۴۴۵ قمری و ۲۱ فوریه ۲۰۲۴ میلادی
کد خبر: 273670
۱۲۴۴
۱
۰
نسخه چاپی

مشکلات جنسی و شیوه ی مطرح شدن آن ها

مشکلات جنسی که در درمان مطرح می شوند، در حوزه های گوناگونی قرار دارند.

شیوه ی مطرح شدن مشکلات جنسی و انواع آن ها

تجربه ی مشکلات جنسی در یک مقطع از زندگی کاملا طبیعی است. شاید در صورت روبه رو شدن با این مشکلات، افراد احساس تنهایی یا درماندگی یا حتی شرمندگی و ترس بکنند. مشکلات جنسی امری شایع است و به دلایل مختلف رخ می دهد.

شیوه ی مطرح شدن مشکلات جنسی

موضوع دیگری که در ارتباط با درمان جنسی لازم است در نظر گرفته شود، چگونگی و شیوه ی مطرح نمودن مشکلات جنسی از سوی مراجعین است.

عمده ترین نکاتی که در ارتباط با چگونگی و شیوه ی مطرح شدن مشکلات جنسی از سوی مراجعین می توان عنوان نمود، به شرح زیر است.

1. تعداد بسیار محدودی از مشکلات جنسی به صورت مستقیم و از ابتدا مطرح می شود.

2. اغلب مراجعین مشکل جنسی را در میان سایر مشکلات مطرح می نمایند.

3. شرم و حیا نیز علت دیگر مطرح نشدن مشکلات جنسی به صورت مستقیم است.

4. در صورت آگاهی درمانگر از مشکل جنسی مراجع، هم چنان چنین مشکلی، غیر از موارد خاص، بایستی از سوی خود مراجع مطرح گردد.

توضیحاتی در ارتباط با موارد عنوان شده ی فوق ارائه می شود.

1. تعداد بسیار محدودی از مشکلات جنسی به صورت مستقیم و از ابتدا مطرح می شود.

باتوجه به حدود سه دهه تجربه های گوناگون در زمینه های روان درمانی، زوج درمانی و خانواده درمانی، تنها برخی از مراجعین مشکل شان فقط جنسی بوده و به همان خاطر اقدام به دریافت خدمات درمانی می نمایند. این گونه افراد در همان ابتدای جلسه و به صورت مستقیم به اصل مطلب پرداخته و مشکل جنسی شان را مطرح می کنند.

2. اغلب مراجعین مشکل جنسی را در میان سایر مشکلات مطرح می نمایند.

آن چه به تجربه در درمان های جنسی مشاهده می شود، حاکی از آن است که اکثریت مراجعین، مشکل جنسی شان را در ادامه و یا در میان سایر مشکلات مطرح می نمایند. چنین امری بیشتر بدان خاطر است که فرد مراجعه کننده به درمان، دارای مشکلات دیگری در زمینه های رفتار فردی و ارتباطی نیز هست.

3. شرم و حیا نیز علت دیگر مطرح نشدن مشکلات جنسی به صورت مستقیم است.

در برخی موارد نیز مراجع یا فرد مبتلا به مشکل در رفتار جنسی به دلیل شرم حضور، حیا و خجالت ناتوان از مطرح نمودن مشکل خویش است. به همین مناسبت پس از گذشت مدت زمانی و ایجاد ارتباط به نسبت همدلانه و درمانی، به تدریج قادر به بیان مشکل جنسی اش می شود.

4. در صورت آگاهی درمانگر از مشکل جنسی مراجع، هم چنان چنین مشکلی، غیر از موارد خاص، بایستی از سوی خود مراجع مطرح گردد.

در برخی از درمان ها، درمانگر متوجه بعضی مشکلات جنسی مراجع می شود. اما در چنین مواردی نیز بهتر است این امر توسط مراجع مطرح گردد. در عین حال لازم است ارتباط درمانی و همدلانه ایجاد و حداقل تسهیل در ارتباط درمانی فراهم شود تا مشکل جنسی مورد نظر مطرح گردد. در نهایت نیز می توان راهنمایی هایی به صورت غیرمستقیم برای مشکل مطرح شده ارائه نمود.

البته در برخی موارد حتی اگر مشکل جنسی توسط مراجع مطرح نشود. اما درمانگر تشخیص بدهد می تواند درمان را به حوزه ی جنسی کشانده و اقدام درمانی مورد نیاز را به اجرا دراورد. به این گونه موارد در بخش های آینده اشاره خواهد شد.

انواع مشکلات جنسی

مشکلات جنسی که در درمان مطرح می شوند. در حوزه های گوناگونی قرار دارند. البته قصد آن نیست که گروه بندی در مورد مشکلات جنسی ارائه شود. بلکه با توجه به نوع مشکلاتی که در درمان مطرح می گردد، چنین تقسیم بندی بهتر است در نظر گرفته شود.

انواع مشکلات جنسی که در درمان جنسی مطرح می شوند، به قرار زیر است.

1. مشکلات جنسی کودکان

2. مشکلات جنسی نوجوانان

3. مشکلات جنسی فردی

4. مشکلات جنسی ارتباطی

توضیحاتی در ارتباط با موارد عنوان شده ی فوق ارائه می شود.

1. مشکلات جنسی کودکان

یک نکته ی قابل توجه در ارتباط با رفتار جنسی کودکان که اغلب نادیده گرفته می شود، حضور داشتن و فعال بودن جنسیت و رفتار جنسی در کودکان است. شناخت نادرستی وجود دارد مبنی بر این که آغاز جنسیت و رفتار جنسی از دوران بلوغ به بعد در نظر گرفته می شود. در حالی که غریزه ی جنسی در فرزندان خردسال فعال بوده و آنها تفاوت های جنسی زن و مرد را متوجه می شوند. از سوی دیگر، چنان چه در معرض تحریک های جنسی قرار گیرند، توجه شان جلب شده و از نظر جنسی تحریک می شوند.

بعضی از مشکلاتی که مراجعین و به ویژه والدین در حوزه ی درمان جنسی مطرح می نمایند، مربوط به مشکلات جنسی کودکان است. بدین صورت که رفتار جنسی ویژه ای را در فرزند مشاهده می کنند و نگران شده و در ادامه با مطرح نمودن آن با متخصصین و یا درمانگر جنسی اقدام به دریافت آگاهی و راهنمایی های مورد نیاز می نمایند.

در اغلب موارد مشکلات جنسی کودکان در حاشیه ی مشکلات تربیتی و پرورشی آنان مطرح می شود. اما در موقعیت هایی نیز با مشاهده ی رفتار جنسی در فرزند، والدین نگران شده و با مراجعه و استفاده از اطلاعات و آگاهی های مورد نیاز سعی به رفع مشکل از طریق درمان جنسی می نمایند.

در اغلب موارد مشکل اصلی فرزند، تربیتی بوده و در حاشیه ی آن برخی مشکلات جنسی نیز آشکار می شود. در این گونه موارد والدین کنترلی بر رفتار فرزند ندارند، همین امر باعث می شود تا فرزند در زمینه ی جنسی نیز رفتار و عملکردی کنترل نشده از سوی خانواده را به اجرا درآورد. در اغلب موارد مشاهده شده که با بهبود رویه های نادرست تربیتی، رفتار ناسالم جنسی فرزند نیز تحت کنترل قرار گرفته و برطرف می شود.

2. مشکلات جنسی نوجوانان

بخش دیگری از مشکلات جنسی که در درمان مطرح می شوند، مربوط به مشکلات جنسی نوجوانان است. در این مرحله ی سنی نیز اغلب مراجعه ها برای کمک گرفتن از سوی والدین صورت می گیرد. بدین صورت که رفتارهای جنسی از فرزند نوجوان مشاهده می شود که باعث نگرانی والدین می گردد. آنها در ادامه با کمک گرفتن از کارشناسان سعی در حل ورفع رفتار جنسی مشکل دار فرزند می نمایند.

هم چنین در مواردی نیز فرزند نوجوان دچار برخی تجربه های جنسی شده و با پیامدهای ناگوار آن مواجه می شود. چنین امری باعث نگرانی و در ادامه باعث اقدام برای مشاوره و یا درمان جنسی می شود.

3. مشکلات جنسی فردی

بعضی دیگر از مشکلات جنسی ارجاعی به درمان، ارتباط به رفتار جنسی خود فرد مراجعه کننده دارد. بدین صورت که فرد مبتلا دارای شناخت، نگرش ها و یا رفتارهایی در زمینه ی جنسی است که به نحوی برای او ایجاد آسیب و یا مشکل نموده و با اقدام به درمان، سعی در حل و رفع آن می نمایند.

4. مشکلات جنسی ارتباطی

مورد دیگر از مشکلات جنسی در ارتباط با دیگر افراد شکل می گیرد. این امر به ویژه در مورد همسران بیشتر مشاهده می شود. مشکل جنسی ارتباطی، به طور معمول بدین صورت است که یکی از طرفین دارای رفتاری است که برای شریک زندگی و یا دیگران ایجاد مشکل، آسیب و یا مزاحمت می نماید. در این گونه موارد فردی که مورد آسیب قرار گرفته به درمان مراجعه و مشکل را مطرح و خواستار راهنمایی و کمک برای حل و رفع مشکل موجود است..

منبع: کتاب درمان جنسی/نویسنده: سعید کاوه

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید