امروز: پنج شنبه, ۰۳ مهر ۱۳۹۹ برابر با ۰۶ صفر ۱۴۴۲ قمری و ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۰ میلادی

افلاطون

عدل و عدالت در نگاه افلاطون

سرآغاز گفتار افلاطون در کتاب جمهوریت، مسأله عدل است، ولی باید در نظر داشت که واژه یونانی عدل یعنی Difeaisonne معنایی وسیع تر از عدل در پارسی امروزی دارد. خواننده آثار افلاطون تا موقعی که پیشاپیش از این گونه فراز و نشیب های لغوی آگاه نباشد، در فهم…
۲ هفته پیش

فلسفه کلبیون چیست؟

حقوق نیوز/ سیاسی و اجتماعی/اندیشه سیاسی در غرب فلسفه کلبیون کلبیون (Cynics) دیوگنس یکی از غریب ترین چهره های سراسر دوران باستان است. از زادگاهش سینوپ بیرونش کردند، در آتن و کورنت بی خانمان و تهیدست زیست و عمر خود را به بیان و عمل فلسفه اش سپری کرد.…
۴ ماه پیش

افلاطون زندگی و اندیشه های وی(قسمت 5)

حقوق نیوز/ سیاسی و اجتماعی/ اندیشه سیاسی در غرب افلاطون Aristocles (plato) حکومت فلاسفه افلاطون سرانجام می رسیم به پیشنهاد افلاطون درباره حکومت فیلسوفان یا فرزانه سالاری که در حقیقت، هستی مدینه فاضله او با آن آغاز می شود و نیز همه کارها با آن به…
۹ ماه پیش

افلاطون زندگی و اندیشه های وی(قسمت 4)

حقوق نیوز/ سیاسی و اجتماعی/ اندیشه سیاسی در غرب افلاطون Aristocles (plato) دولت طبقاتی از دیدگاه افلاطون آن عامل اصلی که دولت کنونی و تکمیل شده افلاطون را از آن شکل بدوی اجتماع که پیش از پیدایش تجملات وجود داشت متمایز می سازد دو طبقه برتر - طبقه…
۹ ماه پیش

افلاطون زندگی و اندیشه های وی(قسمت 3)

حقوق نیوز/ سیاسی و اجتماعی/ اندیشه سیاسی در غرب افلاطون Aristocles (plato) افلاطون و پیدایش طبقه پاسداران به عقیده افلاطون جنگ و روحیه جنگ جویی که شهرها در نتیجه اعتیاد به تجملات دچار آن می گردند، به وجود آمدن طبقه دیگری را ایجاب می کند که با…
۱۰ ماه پیش

افلاطون و هدف آموزش | افلاطون و دولت | افلاطون و جنگ

افلاطون عقیده داشت حکومت کردن چیزی جز تربیت کردن نیست و تربیت هم در مرحله آخر چیزی نیست جز پروراندن فضایلی در وجود اتباع کشور که به حکم طبیعت، استعداد و آمادگی پذیرفتنش را دارند. هدف آموزش از دیدگاه افلاطون عقیده افلاطون بطور خلاصه این است که اگر…
۱۰ ماه پیش

اندیشه های استائیک ها یا رواقیون را بشناسید

پایگاه خبری حقوق نیوز رواقی - رواقیون (Stoics) مکتب استائیک را چهارمین و آخرین مکتب از مکاتب چهارگانه بزرگ آتنی قدیم می شمارند که در سال ۳۰۰ قبل از میلاد بوسیله زنو یا زنون فیلسوف فنیقی (از اهل شهر سیتیوم در جزیره قبرس) در شهر آتن برای تجدید دوره…
۱۰ ماه پیش

سوسیالیسم از دوران باستان تا مارکس (قسمت دوم)

پایگاه خبری حقوق نیوز سوسیالیسم از دوران باستان تا مارکس نخستین نشانه های سوسیالیسم را می توان در سوگنامه ها برای یک عصر طلایی از دست رفته دید که مضمونی عام و رایج در دوران باستان بود. اسطوره های یونانی، که قدمت اسناد مکتوبشان به قرن هشتم قبل از…
۱ سال پیش

تعریف هرمنوتیک (hermeneutics) چیست؟

حقوق نیوز - واژه ی هرمنوتیک از فعل یونانی hermeneuien به معنای تفسیر کردن است. در فارسی تعابیری چون علم تأویل، هنر تفسیر را در برابر این تعبیر نهاده اند. این واژه از نظر ریشه ی لغوی به هرمس، یکی از خدایان یونانی که پیام آور و تفسیرکننده ی پیام تلقی…
۲ سال پیش

عقل در سیاست (مدینه فاضله افلاطون)

پایگاه خبری حقوق نیوز یکی از دیرینه ترین خواستهای همه اندیشمندان و فیلسوفان سیاسی خواست عقلانی کردن سیاست بوده است. این خواست خود متضمن دشواریها و ابهامات بسیاری بوده است؛ از همه مهمتر این که دولت عقلانی یا معقول اصلاً چیست و چه ابزارهایی برای…
۲ سال پیش