امروز: دوشنبه, ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ برابر با ۱۶ رجب ۱۴۴۲ قمری و ۰۱ مارس ۲۰۲۱ میلادی
کد خبر: 273133
۷۵۲
۱
۰
نسخه چاپی
Pornography

آسیب های فیلم های هرزه برهنگی یا پورنوگرافی بر روابط جنسی

یکی از مواردی که در حوزه ی درمان جنسی خواه ناخواه هر درمانگری با آن مواجه می شود. موضوع هرزه برهنگی یا پورنوگرافی است. هرزه برهنگی یا پورنوگرافی به طور معمول عکس ها و فیلم هایی است که به منظور تحریک جنسی مخاطب ساخته شده است. محصولات هرزه برهنگی آسیب ها و مشکلاتی را می تواند در شناخت، رفتار و عملکرد جنسی فرد استفاده کننده به وجود آورد.

حقوق نیوز/ سلامت و بهداشت/ سلامت جنسی

هرزه برهنگی یا پورنوگرافی

عمده ترین آسیب های ناشی از عکس ها و فیلم های هرزه برهنگی یا پورنوگرافی

یکی از مواردی که در حوزه ی درمان جنسی خواه ناخواه هر درمانگری با آن مواجه می شود. موضوع هرزه برهنگی یا پورنوگرافی است. هرزه برهنگی یا پورنوگرافی به طور معمول عکس ها و فیلم هایی است که به منظور تحریک جنسی مخاطب ساخته شده است. محصولات هرزه برهنگی آسیب ها و مشکلاتی را می تواند در شناخت، رفتار و عملکرد جنسی فرد استفاده کننده به وجود آورد.
عمده ترین نکاتی که در ارتباط با آسیب هایی که عکس ها و فیلم های پورنوگرافی به رفتار جنسی وارد می نماید، به شرح زیر است.

1- هرزه برهنگی یا پورنوگرافی چیست؟
2- مفید یا مضر بودن هرزه برهنگی
3- در اغلب درمان های جنسی، شواهدی از استفاده ی فرد مشکل دار از هرزه برهنگی مشاهده می شود.
4- عمده ترین آسیب هایی که عکس ها و فیلم های پورنوگرافی به رفتار جنسی وارد می کند.

توضیحاتی در ارتباط با موارد عنوان شده ی فوق ارائه می شود.

1- هرزه برهنگی یا پورنوگرافی چیست؟

پورنوگرافی (pornography) یا هرزه برهنگی محصولی است که به منظور تحریک جنسی مخاطب ساخته شده است. این محصول می تواند عکس، فیلم، داستان، رمان، مکالمه ی تلفنی، سایت اینترنتی و یا هر چیز دیگری باشد. هرزه برهنگی یا پورنو porno) محصولی است که فرد استفاده کننده را از نظر جنسی تحریک می کند.

این نکته در میان بعضی افراد مشاهده می شود که رغبت و تمایلی برای تحریک شدن از نظر جنسی دارند. به همین مناسبت خود را در معرض تحریک های جنسی قرار می دهند.

در هر حال هرزه برهنگی یا پورنوگرافی کالا یا محصولی است که شخص استفاده کننده یا مخاطب را از نظر جنسی تحریک می کند. چنین امری در اغلب جوامع بشری شیوع داشته و با توجه به پیشرفت های فن آوری، شیوع و گسترش گوناگون و بسیاری پیدا کرده است.

بر اساس برآوردهای صورت گرفته و اطلاعات به دست آمده از سوی گوگل (Google)، در سال ۲۰۰۵ تعداد دفعاتی که از کشور ما در موتور جستجوگر گوگل در مورد سکس (sex) خواهان اطلاعات و آشنایی با سایت های مرتبط با آن بوده اند یا search کرده اند، حدود ۱۵ میلیون نوبت بوده است. اما حدود ۸ سال بعد یعنی در سال ۲۰۱۳ این تعداد به۳۸۰ میلیون نوبت رسیده. به عبارتی این آمار پس از گذشت ۸ سال ۲۵ برابر افزایش یافته است. این نکته تقاضای عمومی برای روی آوردن به سایت های مرتبط با جنسیت یا سکس و یا همان هرزه برهنگی را نشان می دهد.

هم چنین براساس برآوردها و آمارهای به دست آمده سایت های مربوط به خانم های مشهور بیشترین مراجعه و استفاده را در گوگل داشته است. دریافت اطلاعات از زندگی خصوصی زنان مشهور به ویژه هنرپیشه ها و خواننده های زن و برداشتن و ذخیره ی عکس های آنان از دیگر موارد پراستفاده در اینترنت است.

2- مفید یا مضر بودن هرزه برهنگی

پورنوگرافی یا هرزهیرهنگی بنا به دلایل گوناگونی که ارائه خواهد شد، آسیب ها و مشکل آفرینی های گوناگونی را در رفتار جنسی به همراه خواهد داشت. عمده ترین مشکلی که چنین امری به رفتار جنسی وارد می کند، خارج کردن رفتار جنسی از حالت طبیعی، متعادل و متعارف است. در ارتباط با جزئیات این مطلب به تدریج اشاره خواهد شد.

3. در اغلب درمان های جنسی شواهدی از استفاده ی فرد مشکل دار از هرزه برهنگی مشاهده می شود.

آن چه به تجربه در اغلب درمانهای جنسی مشاهده شده، اغلب استفاده از محصولات هرزه برهنگی عامل و باعث بدآموزی شده و شخص رو به تقلید از رفتارهای مشاهده شده می نماید.

این موضوع، هم در ارتباط با رفتارهای جنسی فرد مجرد و هم در ارتباط با زوج ها، موارد مشاهده و آموخته شده در عکس ها و فیلم های پورنوگرافی در رفتار فرداستفاده کننده به تدریج به اجرا درآمده است. این نکته بدان خاطر است که رفتارهای مشاهده شده در عکس و فیلم هرزه برهنگی ایجاد لذت و جذابیت نموده و فرد راغب به انجام و تکرار آن می شود.

4- عمده ترین آسیب هایی که عکس ها و فیلم های پورنوگرافی به رفتار جنسی وارد می کند.

عمده ترین آسیب هایی که از طریق محصولات هرزه برهنگی به رفتار جنسی وارد می شود، به قرار زیر است:

الف - میزان تحریک های جنسی از حد معمول، طبیعی و متعارف خارج می شود.
ب - افزایش یافتن آستانه ی تحریک
ج - به تصویر کشیده شدن رفتار جنسی نامتعارف، بیمارگونه، ناهنجار و خلاف اخلاق
د - خوگیری و عادت زا بودن هرزه برهنگی و خارج کردن رفتار جنسی از مسیر طبیعی
ه - تماشای مانکن ها و از دست رفتن جذابیت های همسر
و - تخریب شخصیت زن
ز - ابتلای به خودارضائی افراطی، زنای با محارم و خیانت به همسر
ح - برخی از نکات و صحنه های آسیب زا در ذهن مانده و فراموش نمی شود.

توضیحاتی در ارتباط با موارد عنوان شده ی فوق ارائه می شود.

هرزه برهنگی یا پورنوگرافی

الف - میزان تحریک های جنسی از حد معمول، طبیعی و متعارف خارج می شود.

اولین آسیبی که هرزه برهنگی به رفتار جنسی انسان می زند، مجموعه ای از تحریکات جنسی را در زمان کوتاه و محدودی به فرد مخاطب وارد می کند. این امر باعث می شود تا شخص از یک زندگی سالم و طبیعی جنسی خارج شود. زیرا میزان تحریکات جنسی بایستی در حد طبیعی و از مسیرهای سالم در چارچوبی انسانی و از طریق و شخصی تأمین گردد که جایگاه همسر را داشته باشد.
در هر حال فردی که رو به استفاده از عکس ها و فیلم های هرزه برهنگی می آورد، به دلیل دریافت کردن تحریک های جنسی بیش از اندازه، آسیب های گوناگونی به رفتار جنسی اش وارد می شود. چنین فردی جذابیت زندگی مشترک و زیستن با همسر برایش کم رنگ و فاقد جذابیت می شود. زیرا به تحریکاتی به مراتب شدید و بیش از اندازه خو گرفته و عادت کرده است. همین امر پایه و اساس بعضی رفتارهای جنسی نامتعارف و انحرافی می شود.

ب - افزایش یافتن آستانه ی تحریک

دومین آسیب ناشی از استفاده و تماشای عکس ها و فیلم های هرزه برهنگی به دلیل تحریک های بسیاری که به فرد استفاه کننده وارد می کند. آستانه ی تحریک جنسی را افزایش داده و از حد طبیعی خارج می کند.

این نکته بدین معناست، فردی که مجموعه ی گوناگونی از تحریک های جنسی را از طریق تماشای هرزه برهنگی به دست می آورد. دیگر با یک زندگی طبیعی با همسر و در چارچوب خانواده برایش تحریک پذیری مورد نیاز و لازم را نخواهد داشت. زیرا آستانه ی تحریک جنسی اش با مشاهده ی صحنه های جنسی گوناگون افزایش یافته است.

برای مثال، افرادی که رو به استفاده از مواد مخدر می آورند، در ابتدا با مقدار کمی مخدر به هیجان هایی دست می یابند. اما پس از مدتی همان میزان مصرف دیگر جوابگو نبوده و شخص نیاز به استفاده ی بیشتر مخدر دارد. زیرا آستانه ی تحریک پس از مدتی مصرف، به تدریج افزایش می یابد.

البته افزایش آستانه ی تحریک در دو مورد روی می دهد. اول در مورد استفاده از پورنوگرافی است. یعنی اگر شخص ابتدا روزانه حدود ده دقیقه به تماشای عکس و فیلم هرزه می پرداخته، این میزان به تدریج افزایش می یابد. به نحوی که بعدها به روزی چند برابر و تا یکی دو ساعت روزانه گسترش می یابد.

افزایش دیگر آستانه ی تحریک در ارتباط با زندگی جنسی خود فرد استفاده کننده است. بدین صورت که اگر بودن در کنار همسر و زندگی با او و دریافت تحریک های طبیعی برایش جذاب بوده و او را به تحریک جنسی میرسانده. با مشاهده ی صحنه های هرزه برهنگی دیگر زندگی با همسر برایش تحریک لازم را به همراه ندارد.

این نکته نیز برای نگارنده بارها تجربه و مشاهده شده که اغلب مردهایی که رو به بی وفایی و خیانت به همسر می آورند، به صورت متداول از عکس ها و فیلم های هرزه برهنگی استفاده می کنند. زیرا با مشاهده و عادت کردن به تحریک های موجود در محصولات پورنوگرافی آستانه تحریک شان افزایش یافته و دیگر همسر جوابگوی نیازشان نیست.

ج - به تصویر کشیده شدن رفتار جنسی نامتعارف، بیمارگونه، ناهنجار و خلاف اخلاق

هرزه برهنگی کالایی است که به منظور تحریک جنسی ساخته شده.

به همین منظور برای دستیابی به چنین امری در این گونه فیلم ها و عکس ها از هر ابزار و رویکردی استفاده می شود. به همین سبب رفتارهای جنسی نامتعارف، بیمارگونه، ناهنجار و خلاف اخلاق نیز به دلیل تحریک کننده بودن شان به تصویر کشیده می شوند. از این رو روابط جنسی با حیوانات، کودکان، زن با زن، مرد با مرد، روابط جنسی گروهی، یک زن با چند مرد، یک مرد با چند زن، رابطه های جنسی گروهی یا اورجی، (orgy) و مواردی از این قبیل به تصویر کشیده می شود.

اشکال عمده و بزرگ چنین امری یادگیری و بدآموزی از راه مشاهده است. البته هرزه برهنگی بر روی تمامی افراد اعم از مجرد و متأهل و در هر سنی اثرگذار است. اما پیامدهای مشکل آفرین و آسیب زایی که بر روی نوجوانان و جوانان دارد به مراتب بیشتر از سایرین است. بنابراین با مشاهده ی این گونه رفتارهای ناهنجار، خلاف اخلاق و بیمارگونه، احتمال یادگیری و تداوم یافتن آن بیشتر خواهد شد.

د - خوگیری و عادت زا بودن هرزه برهنگی و خارج کردن رفتار جنسی از مسیر طبیعی

استفاده و مشاهده از عکس ها و فیلم های هرزه برهنگی به دلیل تحریک های جنسی که به همراه دارد، ایجاد جذابیت نموده و میل به تکرارپذیری را نیز به وجود می آورد. شخص استفاده کننده، رفتار جنسی اش بر اساس مشاهده و استفاده از پورنو شکل یافته و به این گونه امور خو گرفته و عادت می کند.

در واقع زندگی طبیعی جنسی در حاشیه ی یک رابطه ی انسانی، عاطفی، مهرورزانه میان دو فرد از جنس مخالف شکل می گیرد. آنها در طول زندگی و ارتباط انسانی شان جذابیت هایی را از نظر جنسی برای یکدیگر دارند. همین امر عامل ایجاد جذابیت شده و زندگی مشترک و یک رابطه ی جنسی جذاب، رشددهنده و تعالی بخش را به همراه خواهند داشت.

اما محصولات هرزه برهنگی به دلیل تحریکات و جذابیتی که به وجود می آورد، عامل خوگیری شده و شخص به جای پیگیری یک زندگی سالم و طبیعی به تحریکاتی غیرطبیعی و ناهنجار خو گرفته و عادت می کند.

این گلایه از بعضی خانم ها در حاشیه ی سایر مشکلاتی که با شوهرشان داشتند، مطرح می شد. بدین صورت که همسرشان بعضی شب ها تا دیروقت بیدار و مشغول تماشای فیلم های هرزه یا پورنو است. در واقع این تحریک های غیر طبعیی به حدی جذاب می شود که یک زندگی طبیعی به تدریج جذابیتش را از دست می دهد. به همین جهت تماشای دیگر زنان و تجربه های جنسی سایرین ارجحیت و اولویت بیشتری در مقایسه با یک زندگی سالم و طبیعی جنسی با همسر می یابد.

ه - تماشای مانکن ها و از دست رفتن جذابیت های همسر

یکی دیگر از آسیب هایی که استفاده از عکس ها و فیلم های هرزه برهنگی به همراه دارد. جذابیت همسر به تدریج کم رنگ می شود. نکته ی قابل توجه در مورد سوژه های این عکس ها و فیلم ها، مانکن بودن شان است. بدین صورت که آنها انتخاب شده هستند. با توجه به این امر که زن موضوع اصلی محصولات هرزه برهنگی است. زنانی انتخاب می شوند که بیشترین جذابیت را از نظر چهره و اندام برای مخاطبین داشته باشند. از این رو تماشای این زنان به تدریج در ذهن جا افتاده و مطلوب می گردد. چنین امری باعث می شود تا همسر مطلوبیت خود را به تدریج از دست بدهد.

این نکته برای نگارنده تجربه شده که در فرآیند زوج درمانی خانم هایی که به تنهایی مراجعه می نمایند. این نکته را مطرح می کنند که شوهرشان از اندام آنها ایراد و اشکال می گیرد. اما پیش از این بدین صورت نبود. هنگامی که از آنها پرسیده می شود که آیا همسرشان به تماشای فیلم های پورنو می پردازد؟ اغلب پاسخ مثبت است.

البته زنان در تمام دنیا همه شکل، اندازه و فرمی از نظر چهره و اندام در میان شان هست. بعضی از آنها خیلی جذاب، برخی کمتر جذاب و اکثریت نیز متعارف و متوسط هستند. بنابراین انتظار یک زن بسیار جذاب و خوش اندام را از زنی در حد متوسط داشتن، می تواند به آسیب ها و مشکلاتی از جمله بی وفایی و خیانت منجر شود.

البته یک زن عادی و معمولی را چنانچه به درستی با وی ارتباط برقرار شود، یک ارتباط عاشقانه و کانون خانوادگی گرمی را به همراه خواهد داشت. چنین امری فقط با زنی بسیار بسیار زیبا و جذاب از نظر چهره و اندام انجام شدنی نیست، بلکه با زنی عادی از هر لحاظ نیز دست یافتنی است. منتهی به شرطی که مرد و زن هر دو آگاهی ها و مهارت های مورد نیاز برای ارتباطی انسانی و مهرورزانه را داشته و به اجرا درآورند. بررسی های آماری انجام گرفته حاکی از آن است که حدود سه چهارم همسران از رابطه ای مهرورزانه و عاشقانه محروم هستند.

مولوی در کتاب مثنوی در داستانی تحت عنوان «لیلی و خلیفه» اشاره می کند که خلیفه خواست لیلی را ببیند که او کیست که مجنون به چنین حال و شرایطی رسیده. هنگامی که لیلی را نزد او می آورند، مشاهده می کند او زنی نه تنها معمولی بلکه از متوسط نیز پائین تر است.

گفت لیلی را خلیفه کان تویی کز تو مجنون گشت پریشان و غَوی
از دگر خوبان تو افزون نیستی گفت خاموش چون تو مجنون نیستی

غَوی به معنای حیران و سرگشته بوده و به او می گوید که از دیگر زنان چندان برتری نداری. لیلی در جواب می گوید. تو باید از دید مجنون مرا ببینی تا به آن جذابیت ها پی ببری.

در واقع یکی از برداشت هایی که از این داستان می شود، این نکته است که با زنی مانند لیلی که جذابیت چندانی هم ندارد اگر به درستی ارتباط و تفاهم برقرار و اصول حاکم بر روابط مهرورزانه مراعات شود، عشقی مانند لیلی و مجنون را می توان ایجاد نمود.

پورنوگرافی

و - تخریب شخصیت زن

یکی از عمده ترین آسیب های ناشی از هرزه برهنگی تخریب شخصیت زن است. البته پورنوگرافی از جذابیت جنسی مرد، زن، کودک و یا هر امر دیگری استفاده می کند. اما هم چنان زن بهترین و کارآمدترین موضوع برای تحریک جنسی است. البته این نکته نیز بدان خاطر است که استفاده و تماشای عکس و فیلم هرزه برهنگی در میان پسرها و مردها متداول تر است. به همین خاطر استفاده از زن در این گونه امور کارآمدتر و سودآورتر بوده و خریداران و استفاده کنندگان بیشتری دارد.

در حال حاضر نیز آن چه به تجربه مشاهده شده، مردها دارای سه رویکرد ارتباطی و زندگی با زن هستند.

1- رویکرد جنسی
2- رویکرد سلطه
3- رویکرد درک و تفاهم

حدود هفتاد تا هشتاد درصد از روابط زوج ها ترکیبی از دو مورد اول یعنی شیوه ی ارتباطی جنسی و سلطه است. درصد محدودی حدود بیست تا سی درصد نیز با روش کارآمد و سازنده ی درک و تفاهم، ارتباط برقرار کرده و زندگی می کنند. در چنین روشی است که ارتباطی مهرورزانه و عاشقانه شکل گرفته و کانون گرم خانوادگی ایجاد می شود.

تماشای محصولات هرزه یا پورنو زن را در وضعیتی شهوانی و به عنوان یک وسیله ی جذاب جنسی مطرح می نماید. این امر با شخصیت انسانی زن مغایرت داشته و مانع از یادگیری پسر یا مرد استفاده کننده به شیوه ای سازنده و کارآمد یعنی همان ارتباط انسانی توأم با درک و تفاهم می شود.

استفاده کنندگان از محصولات هرزه برهنگی خواه ناخواه به همان شیوه ی ارتباط جنسی سوق داده می شوند. البته شیوه ی جنسی به تنهایی قابل اعمال نبوده، بلکه زن را بایستی زیر سلطه داشت تا چنین شیوه ای از ارتباط قابل اجرا باشد. برای دستیابی به چنین امری شخصیت فرد زیر سلطه بایستی تحقیر و بی ارزش شود تا سلطه به اجرا درآید.

ز - ابتلای به خودارضائی افراطی، زنای با محارم و خیانت به همسر

عکس ها و فیلم های هرزه برهنگی فقط در حد تماشا باقی نمانده و خواه ناخواه پیامدهایی را در رفتار و عملکرد شخص استفاده کننده به همراه خواهد داشت. استفاده از تحریک های جنسی در هر حال شخص تحریک شده را به واکنش هایی وادار می نماید. بعضی از آنها که دارای تأهل نبوده و دسترسی به همسر ندارند، احتمال اقدام به خودارضائی وجود خواهد داشت.

البته این نکته نیز در میان بعضی از مراجعین مشاهده شده که حتی با وجود برخورداری از همسر، با تحریک بیش از اندازه از طریق پورنو به خودارضائی روی آورده اند.

باتوجه به این امر که تحریک های دریافت شده برای فرد استفاده کننده جذابیت هایی را به همراه دارد. همین امر باعث تکرار استفاده از پورنو شده و خودارضائی های پی در پی را به دنبال خواهد داشت. این گونه افراد به طور معمول در ارتباط جنسی شان با همسر، دچار مشکل انزال پیش رس می شوند. چنین امری باعث می شود تا همسرشان نتواند به اوج لذت جنسی (ارگاسم) برسد. این نکته باعث می شود تا مشکل آفرینی های گوناگونی را برای هر دو طرف به همراه داشته باشد.

مشکل دیگری که تماشای این گونه عکس ها و فیلم ها به همراه دارد، شخص را با انبوهی از تحریک های جنسی مواجه می کند. در چنین وضعیتی احتمال دارد که میل جنسی تحریک شده به سوی اعضای خانواده، خویشاوندان و اطرافیان جلب شده و پیامدهای مشکل آفرین و آسیب زای زنای با محارم را نیز به دنبال داشته باشد.

در نهایت مشکل دیگری که هرزه برهنگی می تواند به وجود آورد، خیانت به همسر است. با توجه به این امر که مرد موجودی به مراتب شکننده تر و آسیب پذیرتری در مقایسه با زن است. مرد سه برابر زن بی وفایی (برقراری رابطه عاطفی و عاشقانه با فردی غیر از همسر) و شش برابر زن اقدام به خیانت(برقراری رابطه ی جنسی با فردی از جنس مخالف غیر از همسر) می نماید.

البته موضوع برخی از این فیلم ها همین گونه امور خلاف اخلاق و هنجار بوده و چنین مواردی به نمایش گذاشته می شود.

نگارنده کتابی در ارتباط با بی وفایی و خیانت مرد به نگارش درآورده و در آن یک بخش از کتاب اختصاص به پیامدهای استفاده از این گونه فیلم ها در اقدام به بی وفایی و خیانت به همسر دارد.

با توجه به چنین آسیبی هر همسری این حق را دارد که در صورت استفاده ی شریک زندگی اش از محصولات هرزهیرهنگی به وی تذکر داده و مانع از چنین امری شود. زیرا این امر فقط به همسر استفاده کننده آسیب نمی رساند، بلکه پیامدهای آن گسترده بوده و گریبان وی را نیز خواهد گرفت.

ح - برخی از نکات و صحنه های آسیب زا در ذهن مانده و فراموش نمی شود.

آسیب دیگری که عکس ها و فیلم های هرزه برهنگی به همراه دارد، به جا ماندن، به یاد سپردن و فراموش نشدن بعضی از صحنه ها و رویدادهای مشاهده شده در این گونه عکس ها و فیلم هاست. این گونه امور در ذهن به جا مانده و در موقعیت ها و شرایطی اثرگذاری بر رفتار جنسی شخص خواهد داشت. طوری که فراموش نشدن، تداخل و ایجاد مزاحمت و مشکل آفرینی یکی دیگر از آسیب های ناشی از پورنوگرافی خواهد بود.

در مجموع هرزه برهنگی یا پورنوگرافی امری عادی و طبیعی نبوده و به دلیل برخی از عمده ترین ایراد و اشکال هایی که خاطرنشان شد، آسیب هایی را به رفتار جنسی انسان وارد می کند. به همین مناسبت هر درمانگری که در حوزه ی درمان رفتار جنسی فعالیت دارد، لازم است با آسیب های ناشی از آن آشنایی داشته و پیامدهای مشکل آفرین آن را بشناسد. چنین امری باعث می شود تا ردپای تخریب ها و آسیب ها توسط درمانگر پیگیری شده و فرد دچار مشکل در زمینه ی جنسی نسبت به پیامدهای آسیب زای چنین امری آشنا و آگاه شود.

منبع: کتاب درمان جنسی/نویسنده: سعید کاوه

  • منبع
  • حقوق نیوز

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید