امروز: یکشنبه, ۱۰ مرداد ۱۴۰۰ برابر با ۲۱ ذو الحجة ۱۴۴۲ قمری و ۰۱ اوت ۲۰۲۱ میلادی
کد خبر: 273228
۴۴۹
۱
۰
نسخه چاپی
sex addiction

اعتیاد یا وسواس جنسی | انواع و عوامل ایجاد کننده و نحوه درمان آن

یکی دیگر از اختلال هایی که به طور معمول در درمان جنسی درمانگران با آن مواجه می شوند، اعتیاد جنسی یا اعتیاد به سکس و یا وسواس جنسی است. چنین امری هرگونه رفتار و عملکرد جنسی از جمله خودارضائی تا آمیزش جنسی بیش از اندازه با همسر و یا دیگر افراد را نیز شامل شود که بنا به دلایلی شخص وابسته به انجام آن شده و تکرارپذیری دارد. البته تکرار آن در حد عادی و متعارف نبوده، بلکه به نحوی بیش از اندازه است. این امر در درجه ی اول برای فرد مبتلا و در ادامه برای همسر، اعضای خانواده و افرادی که به نحوی با وی در ارتباط هستند، رنجش ها و مشکل آفرینی هایی را به همراه دارد.

حقوق نیوز/ سلامت و بهداشت/ سلامت جنسی

sex addiction

اعتیاد یا وسواس جنسی

یکی دیگر از اختلال هایی که به طور معمول در درمان جنسی درمانگران با آن مواجه می شوند، اعتیاد جنسی یا اعتیاد به سکس و یا وسواس جنسی است. چنین امری هرگونه رفتار و عملکرد جنسی از جمله خودارضائی تا آمیزش جنسی بیش از اندازه با همسر و یا دیگر افراد را نیز شامل شود که بنا به دلایلی شخص وابسته به انجام آن شده و تکرارپذیری دارد. البته تکرار آن در حد عادی و متعارف نبوده، بلکه به نحوی بیش از اندازه است. این امر در درجه ی اول برای فرد مبتلا و در ادامه برای همسر، اعضای خانواده و افرادی که به نحوی با وی در ارتباط هستند، رنجش ها و مشکل آفرینی هایی را به همراه دارد.

عمده ترین نکاتی که در ارتباط با اعتیاد جنسی می توان عنوان نمود، به شرح زیر است.
1. اعتیاد جنسی یا وسواس جنسی چیست؟
2. اعتیاد با وسواس جنسی انواع گوناگونی دارد.
3. ماهیت اصلی وسواس یا اعتیاد جنسی، اضطرابی است که به وسواس تبدیل شده
4. چگونگی تشخیص اعتیاد یا وسواس جنسی
5. تمرکز درمان بر شناسایی عوامل ایجادکننده ی اضطراب
6. اتخاذ رویکردهایی برای پرهیز و اجتناب از رفتار جنسی وسواسی

توضیحاتی در ارتباط با موارد عنوان شده ی فوق ارائه می شود.

1. اعتیاد با وسواس جنسی چیست؟

هرگونه رفتار و عملکرد جنسی که به نحوی بیشتر از حد متعارف و معمول تکرار شود، اعتیاد با وسواس جنسی است. البته این گونه تکرار شدن ها در صورتی که بیش از چندین ماه طول بکشد و شخص اختیار و اراده ای در خود برای کم کردن و یا خودداری از آن نداشته باشد، است.

2. اعتیاد با وسواس جنسی انواع گوناگونی دارد.

اعتیاد جنسی یک رفتار جنسی است که به نحوی بیش از اندازه ی معمول انجام و تکرار می شود. این امر حتی در روابط جنسی با همسر نیز می تواند آشکار شود. همسران بعضی از این افراد مبتلا، از دفعات بیش از اندازه ی روابط جنسیشان ناراحت هستند. در مواردی نیز اقدام به برقراری رابطه ی جنسی با افراد متعدد و غیر از همسر می نمایند.

خانمی ۴۲ ساله مشکلات گوناگونی در زندگی مشترک با همسرش داشت. او همچنین از بابت آمیزش های جنسی بیش از اندازه ی همسرش ناراحت بود. او خاطرنشان کرد که شوهرش هر شب خواهان آمیزش جنسی است. نکته ی قابل توجه در این بود که این گونه روابط برای شوهرش توأم با لذت، اما برای او نه تنها لذتی نداشته، بلکه دیگر از آمیزش جنسی خسته و بیزار شده بود.

با توجه به صحبت ها و مطالبی که خانم مورد نظر مطرح نمود، مشخص شد که آمیزش جنسی بیش از اندازه ای که همسرش هر شب خواهان آن است ریشه در اضطراب دارد. آنها مشکلات گوناگونی در روابطشان داشتند. این وضعیت در حد و اندازه ای بود که خانم مانند سابق نبود و دیگر انگیزه ای برای ادامه ی زندگی نداشت. بلکه متمایل به طلاق و جدایی بود. شوهرش با آگاه شدن از این موضوع دچار اضطراب و اضطراب او در ادامه تبدیل به وسواس آمیزش جنسی شده بود.

اعتیاد جنسی او که به صورت آمیزش جنسی بیش از اندازه با همسر درآمده بود، به نوعی تداعی کننده ی این مطلب بود و این آرامش را برایش فراهم می کرد که او هنوز همسر را در اختیار دارد و متعلق به اوست. چنین امری باعث کاهش اضطراب او می شد. البته این گونه کاهش یافتن اضطراب به صورت موقت بوده و پس از مدتی اضطراب دوباره به حد و اندازه ی سابق بازمی گردد.

در واقع اعتیاد جنسی اگرچه و به ظاهر برای فرد مبتلا باعث کاهش اضطراب می شود، اما در مجموع مشکلات موجود تداوم یافته و در ادامه اضطراب بیشتری را به همراه خواهد داشت.

sex addiction

3. ماهیت اصلی وسواس یا اعتیاد جنسی، اضطرابی است که به وسواس تبدیل شده

اضطراب در واقع اعلان خطر از بابت نوعی آسیب، خطر و یا مشکلی است که به نحوی می تواند برای شخص مشکل آفرینی را به همراه داشته باشد. اضطراب در صورتی که شناسایی و علل به وجود آورنده ی آن برطرف شود، بدیهی است که اضطراب نیز کاهش یافته و از میان می رود. اما در شرایطی که فرد دچار اضطراب البته نه در حد معمول، بلکه بیش از اندازه باشد، احتمال دارد که با انجام بعضی رفتارهای جنسی به صورتی فریبنده، تصنعی و گول زننده احساس می نماید که اضطرابش کاهش می یابد.

چنین امری برای فرد مبتلا ایجاد جذابیت نموده و تمایل برای تکرار آن برایش ایجاد می شود. این امر می تواند به صورت یک فکر و یا یک رفتار که شایع ترین آنها شستن و آب کشیدن است، باشد. اما در برخی موارد اضطراب و یا مجموعه اضطراب های موجود در زندگی شخص را یک رفتار جنسی به صورتی فریبنده باعث کاهش آن می شود. چنین امری در ادامه می تواند به اعتیاد جنسی تبدیل شود.

در مجموع می توان گفت که اعتیاد جنسی را می شود وسواس جنسی نیز نامید.

4. چگونگی تشخیص اعتیاد یا وسواس جنسی

در واقع بعضی از مشکلاتی که برای درمان جنسی مطرح می شود، وسواس جنسی است. درمانگر جنسی لازم است که نشانه های آن را شناسایی و تشخیص داده و اقدام های درمانی متناسب با آن را به اجرا در آورد.
عمده ترین ویژگی های وسواس جنسی به قرار زیر است.

الف. اضطراب
ب. اجبار و الزام

توضیحاتی در ارتباط با موارد عنوان شده ی فوق ارائه می شود.

الف. اضطراب

فرد مبتلا به اعتیاد جنسی یا وسواس جنسی، دارای اضطراب است. البته اضطراب او احتمال دارد از یک منبع و یا منابع گوناگونی باشد. اما وجود اضطراب به صورت آشکاری در او مشاهده می شود. این امر به نحوی است که هنگام پرسش از آنها اغلب می پذیرند که دارای اضطراب هستند. اضطراب آنان حتی برای اطرافیان نیز آشکار است.

ب. اجبار و الزام به انجام رفتار جنسی

در بخش های گذشته به این نکته اشاره شد که محرومیت جنسی بخش تفکیک ناپذیری از زندگی هر فرد مجرد و یا متاهل است. به عبارتی یک فرد بالغ و رشد یافته از نظر جنسی قادر به خویشتن داری جنسی بوده و می تواند خواسته و نیاز خود را به تأخیر انداخته و کنترل آن را در اختیار داشته باشد.

اما فرد مبتلا به وسواس یا اعتیاد جنسی به تعویق انداختن و یا محرومیت جنسی برایش امکان پذیر نیست. او به عبارتی اجبار و الزام به انجام خواسته های جنسی اش دارد. اجبار به انجام رفتار جنسی در آنها به نحوی است که هر طور شده خواسته ی جنسی شان را به اجرا در می آورند. در واقع اجبار به انجام رفتار جنسی ویژگی بارز وسواس یا اعتیاد جنسی است.

sex addiction

5. تمرکز درمان بر شناسایی عوامل ایجادکننده ی اضطراب

پس از تشخیص وسواس جنسی، تمرکز درمان در دو مرحله خواهد بود. مرحله ی اول شناسایی عوامل ایجادکننده ی اضطراب است. زیرا تا زمانی که اضطراب در زندگی فرد مبتلا وجود دارد، رفتار جنسی تکراری، آزاردهنده، آسیب زا و مشکل آفرین نیز وجود خواهد داشت.

پیدا کردن عوامل اضطراب زا در زندگی فرد مبتلا به وسواس جنسی کار چندان پیچیده و دشواری نیست. مشکلات آنها به طور معمول در چند حوزه ی زندگی شخصی، خانوادگی، شغلی و سایر موارد است. البته در برخی موارد آنها مقاومت کرده و داشتن مشکل و اضطراب را انکار می کنند. اما با ادامه ی مشاوره و صحبت با آنان به تدریج ریشه های مشکل یافت می شود.

پسر ۲۲ ساله ای به دلیل خودارضائی افراطی به مرکز مشاوره مراجعه کرد. از همان ابتدا مشخص بود که او دارای اضطراب و اضطراب نیز به رفتار وسواسی خودارضائی تبدیل شده بود. با توجه به این امر که او اقدامی برای شناسایی و کاهش اضطراب خود انجام نداده بود، رفتار وسواسی خودارضائی او تشدید شده بود.

با ادامه ی مشاوره و صحبت های بیشتری که مطرح شد، دو مورد از عمده ترین عوامل اضطراب زای او آشکار شد. او در درجه ی اول از اعتماد به نفس ضعیفی برخوردار بود. در عین حال از توانایی لازم برای ارتباط برقرار کردن با جنس مخالف بهره مند نبود. مشکل دیگر او اقدام نکردن برای برطرف نمودن آنها بود. او همچنین از فرهنگ مشورت کردن علمی و تخصصی نیز برخوردار نبود. او برای حل مشکلات خود از کارشناسان و متخصصین استفاده نمی کرد. مجموعه ی عوامل فوق که ماهیتی آسیب زا و مشکل آفرین دارد، ایجاد اضطراب کرده بود. این امر باعث شده بود تا خودارضائی به نحوی عامل کاهش اضطراب و به تدریج تبدیل به رفتار وسواسی برایش شود.

در مجموع شناسایی عوامل ایجادکننده ی اضطراب و اتخاذ رویکردهایی در جهت حل و رفع و در مواردی کاهش میزان آسیب زایی شان و به تدریج باعث کاهش اضطراب شود.

6. اتخاذ رویکردهایی برای پرهیز و اجتناب از رفتار جنسی وسواسی

اگرچه با شناسایی عوامل اضطراب آور تا حدودی اضطراب فرد مبتلا به وسواس جنسی رو به کاهش می گذارد، اما با توجه به این امر که اقدام به رفتار جنسی وسواس گونه نه تنها باعث کاهش اضطراب نمی شود، بلکه جنبه ی عادت پیدا می کند. استفاده از برخی شیوه های رفتاردرمانی مانند ثبت دفعات انجام رفتار موردنظر به صورت روزانه و یا هفتگی و بعد تلاش در جهت پایین نگه داشتن آن می تواند کمک کننده باشد.

البته با توجه به توانایی های درمانگر و هم چنین کارآمدی شیوه های درمانی برای مراجع می توان از رویکردی مناسب برای کاهش میزان رفتار جنسی وسواسی استفاده نمود.

منبع: کتاب درمان جنسی/نویسنده: سعید کاوه

  • منبع
  • حقوق نیوز

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید