حقوق نیوز

حقوقی

Feed Link JS News
فرجام خواهی

تعریف فرجام خواهی | مراحل فرجام خواهی | فرجام خواهی در امور کیفری

حقوق نیوز | مطالب حقوقی | مقالات...
۱۵ تیر ۱۳۹۹ - ۲۱:۲۹
تاریخ: ۳۹ دقیقه قبل
بازدید: 5
دسته بندی: مقالات حقوقی

معامله فضولی | ماهیت معامله فضولی | وضعیت حقوقی معامله فضولی

حقوق نیوز | مطالب حقوقی | مقالات...
۱۴ تیر ۱۳۹۹ - ۱۲:۱۷
تاریخ: دیروز
بازدید: 18
دسته بندی: مقالات حقوقی
داوری تجاری بین المللی

مقایسه قانون داوری تجاری بين المللی ایران و آيين داوری مركز اتاق بازرگانی بين المللی

حقوق نیوز | مطالب حقوقی | مقالات...
۱۱ تیر ۱۳۹۹ - ۱۳:۲۰
تاریخ: ۱۱ تیر ۱۳۹۹
بازدید: 21
دسته بندی: مقالات حقوقی
تعویق صدور حکم کیفری

تعویق صدور حکم کیفری در حقوق ایران و فرانسه

حقوق نیوز | مطالب حقوقی | مقالات...
۰۹ تیر ۱۳۹۹ - ۰۹:۵۱
تاریخ: ۰۹ تیر ۱۳۹۹
بازدید: 27
دسته بندی: مقالات حقوقی
عوام گرایی کیفری

عوام گرایی کیفری چیست؟ | دلایل عوام گرایی کیفری کدام است؟

حقوق نیوز | مطالب حقوقی | مقالات...
۰۷ تیر ۱۳۹۹ - ۱۴:۱۷
تاریخ: ۰۷ تیر ۱۳۹۹
بازدید: 50
دسته بندی: مقالات حقوقی
جرایم ثبتی

جرایم ثبتی | انواع جرایم ثبتی | راهکارهای مقابله با جرایم ثبتی

حقوق نیوز | مطالب حقوقی | مقالات...
۰۴ تیر ۱۳۹۹ - ۲۳:۴۷
تاریخ: ۰۴ تیر ۱۳۹۹
بازدید: 49
دسته بندی: مقالات حقوقی
ایکسید (ICSID)

ایکسید(ICSID)؛ داوری سرمایه گذاری بین المللی چیست؟

حقوق نیوز | مطالب حقوقی | مقالات...
۰۳ تیر ۱۳۹۹ - ۲۳:۲۱
تاریخ: ۰۳ تیر ۱۳۹۹
بازدید: 71
دسته بندی: مقالات حقوقی
رابطه نامشروع

جرم رابطه نامشروع | رویه های قضایی | نظریه های مشورتی

حقوق نیوز | مطالب حقوقی | مقالات...
۰۳ تیر ۱۳۹۹ - ۲۲:۰۱
تاریخ: ۰۳ تیر ۱۳۹۹
بازدید: 77
دسته بندی: مقالات حقوقی
مذاکره مجدد

مذاکره مجدد و مزایا و معایب آن در قراردادهای سرمایه گذاری چیست؟

حقوق نیوز | مطالب حقوقی | مقالات...
۰۱ تیر ۱۳۹۹ - ۲۱:۳۵
تاریخ: ۰۱ تیر ۱۳۹۹
بازدید: 75
دسته بندی: مقالات حقوقی
وکلای دادگستری

وکلای دادگستری؛ اصول بین‌المللی | استقلال وکلا | وظایف و مسئولیت وکلا |

حقوق نیوز | مطالب حقوقی | مقالات...
۳۰ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۹:۲۶
تاریخ: ۳۰ خرداد ۱۳۹۹
بازدید: 80
دسته بندی: مقالات حقوقی
تهدید

تهدید؛ جرم انگاری در حقوق ایران

جرم انگاری  تهدید در حقوق ایران جرم...
۲۵ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۲:۲۲
تاریخ: ۲۵ خرداد ۱۳۹۹
بازدید: 126
دسته بندی: مقالات حقوقی
عوامل رافع مسئولیت کیفری

عوامل رافع مسئولیت کیفری در حقوق بین الملل کیفری

حقوق نیوز/ مطالب حقوقی/ مقالات...
۲۴ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۲:۰۵
تاریخ: ۲۴ خرداد ۱۳۹۹
بازدید: 139
دسته بندی: مقالات حقوقی
نژادپرستی در آمریکا

نژادپرستی در آمریکا؛ رفتار پلیس و نظام حقوقی و قضایی

حقوق نیوز/ مطالب حقوقی/ مقالات...
۲۲ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۳:۰۶
تاریخ: ۲۲ خرداد ۱۳۹۹
بازدید: 170
دسته بندی: مقالات حقوقی
مسئوليت کيفری

علل رافع مسئوليت کيفری در حقوق ایران

حقوق نیوز/ مطالب حقوقی/ مقالات...
۲۳ خرداد ۱۳۹۹ - ۰۰:۳۹
تاریخ: ۲۲ خرداد ۱۳۹۹
بازدید: 152
دسته بندی: مقالات حقوقی
حق سکوت متهم

حق سکوت متهم در اسناد بین المللی، فقهی و حقوق ایران

حقوق نیوز/ مطالب حقوقی/ مقالات...
۱۹ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۲:۱۵
تاریخ: ۱۹ خرداد ۱۳۹۹
بازدید: 175
دسته بندی: مقالات حقوقی
آیین مقابله با عدم پایبندی

آیین مقابله با عدم پایبندی؛ دولت ها و کنوانسیون های زیست محیطی

حقوق نیوز/ مطالب حقوقی/ مقالات...
۱۵ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۳
تاریخ: ۱۵ خرداد ۱۳۹۹
بازدید: 192
دسته بندی: مقالات حقوقی
ارث

دیدگاه مذاهب اسلامی به ارث

حقوق نیوز/ مطالب حقوقی/ مقالات...
۱۲ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۴:۰۸
تاریخ: ۱۲ خرداد ۱۳۹۹
بازدید: 212
دسته بندی: مقالات حقوقی
عدم قصاص پدر در قتل فرزند

عدم قصاص پدر در قتل عمدی فرزند؛ ادله فقهی مذاهب اسلامی

حقوق نیوز/ مطالب حقوقی/ مقالات...
۱۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳
تاریخ: ۱۱ خرداد ۱۳۹۹
بازدید: 250
دسته بندی: مقالات حقوقی
شهادت و کتمان شهادت

جرم انگاری شهادت و کتمان شهادت در در فقه و حقوق ایران

حقوق نیوز/ مطالب حقوقی/ مقالات...
۰۸ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۲:۵۵
تاریخ: ۰۸ خرداد ۱۳۹۹
بازدید: 253
دسته بندی: مقالات حقوقی
قرار تامین کیفری

قرار تامین کیفری در حقوق ایران

حقوق نیوز/ مطالب حقوقی/ مقالات...
۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۲۱:۴۶
تاریخ: ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۹
بازدید: 298
دسته بندی: مقالات حقوقی
سرخط خبرها: