امروز: پنج شنبه, ۰۳ مهر ۱۳۹۹ برابر با ۰۶ صفر ۱۴۴۲ قمری و ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۰ میلادی

ابن خلدون

مفهوم نسل از نظر ابن خلدون

ابن خلدون ضمن توجه به نسل به عنوان گروه سنی خاص، از دوره های تاریخی خاص مرتبط با نسل ها نیز یاد می کند. این نوع نگاه ریشه در فهم جامعه شناسانه و تاریخی او دارد. او اگر رویکرد جامعه شناسانه و جامعه شناسان تاریخی نداشت، امکان ارائه سنخ شناسی نسلی را…
۱۱ ماه پیش

سنخ شناسی ابن خلدون

پایگاه خبری حقوق نیوز کلیت اندیشه ابن خلدون دارای سه عنصر مهم است: 1) روش شناسی او، 2) بینش جامعه شناسانه اش، 3) تحلیل اجتماعی او بر اساس روش و بینش خاص خودش. با وجود اینکه ابن خلدون گام های بلندی در میان متفکران مسلمان هم عصرش برداشته و در دوره…
۱ سال پیش

دیدگاه نسلی ابن خلدون

پایگاه خبری حقوق نیوز ابن خلدون با تألیف کتاب مقدمه ابن خلدون و تاریخ العبر، توانست ضمن ارائه مبانی تفکر جدید، ابداع معرفت جدید، روش شناسی جدید، و نظریه اجتماعی خاص، به تحلیل افت و خیزهای تاریخی در تمدن اسلام بپردازد. آن چه ابن خلدون را از دیگر…
۱ سال پیش

مقایسه عصبیت ابن خلدون و سرمایه اجتماعی (قسمت پایانی)

پایگاه خبری حقوق نیوز مقایسه عصبیت ابن خلدون و سرمایه اجتماعی 7- قدرت: لین منابع ارزشمند را در اکثر جوامع، ثروت، قدرت و پایگاه اجتماعی معرفی می کند و معتقد است افراد با استفاده از منابعی که در شبکه ارتباطی وجود دارد، موقعیت خود را بهبود می بخشند.…
۱ سال پیش

مقایسه عصبیت ابن خلدون و سرمایه اجتماعی (قسمت 2)

پایگاه خبری حقوق نیوز مقایسه عصبیت ابن خلدون و سرمایه اجتماعی انواع عصبيت هر طايفه يا تيره اي از قـبايل گـرچه‌ در قبيله اي بزرگ‌ (مانند‌ قريش ) با عصبيت خاص به سر مي برند، اما هـر کـدام از آن ها نيز به دليل انتساب به قبيله ، هـر طـايفه خـود از…
۱ سال پیش

مقایسه عصبیت ابن خلدون و سرمایه اجتماعی (قسمت 1)

پایگاه خبری حقوق نیوز مقایسه عصبیت ابن خلدون و سرمایه اجتماعی سـرمايه اجـتماعي از‌ مـفاهيم‌ نويني‌ است که در بررسي هاي اجتماعي و اقتصادي به يکـي از بـحث انگيزترين‌ و جنجالي ترين‌ مفاهيم علوم اجتماعي و پژوهش هاي توسعه تبديل شده است . سرمايه اجتماعي…
۱ سال پیش