حقوق خبر

افراد سمی - حقوق خبر

10 شگرد برای رویارویی با افراد سمی (قسمت 10)

  پایگاه خبری حقوق نیوز 10 شگرد برای رویارویی با افراد سمی شگرد قطع رابطه با فرد سمی شگرد قطع رابطه معمولاً در مواردی استفاده می شود که شما با فردی مواجه هستید ...
۲۳ بهمن ۱۳۹۷

10 شگرد برای رویارویی با افراد سمی (قسمت 9)

  پایگاه خبری حقوق نیوز 10 شگرد برای رویارویی با افراد سمی شگرد تلافی می تواند به شما کمک کند با استفاده از تخیل یا تصویرپردازی ذهنی، قدری از فشار عصبی ناشی از عملکرد ...
۰۸ بهمن ۱۳۹۷

10 شگرد برای رویارویی با افراد سمی (قسمت 8)

  پایگاه خبری حقوق نیوز 10 شگرد برای رویارویی با افراد سمی 8- شگرد برخورد توأم با همدلی و مهربانی حتماً شما هم این توصیه ی رحیمانه را شنیده اید که اگر فردی به صورت ...
۲۹ دی ۱۳۹۷

10 شگرد برای رویارویی با افراد سمی (قسمت7)

  پایگاه خبری حقوق نیوز 10 شگرد برای رویارویی با افراد سمی 7- شگرد تخلیه عصبی شدید (فریاد کشیدن و جهنم درست کردن برای فرد سمی) از کودکی به ما آموخته اند ...
۱۲ دی ۱۳۹۷

10 شگرد برای رویارویی با افراد سمی (قسمت 6)

  پایگاه خبری حقوق نیوز 10 شگرد برای رویارویی با افراد سمی 6- شگرد مطرح کردن پرسش های هدایت کننده همراه با آرامش (زیر ضرب بردن فرد سمی با پرسش های هوشمندانه) با ...
۰۸ دی ۱۳۹۷

10 شگرد برای رویارویی با افراد سمی (قسمت 5)

  پایگاه خبری حقوق نیوز 10 شگرد برای رویارویی با افراد سمی 5- شگرد رویارویی مستقیم(ابراز صریح) زمانی که فردی علناً به شما توهین می کند یا حرفی نامربوط می زند، شگرد ...
۰۲ دی ۱۳۹۷

10 شگرد برای رویارویی با افراد سمی (قسمت 4)

  پایگاه خبری حقوق نیوز 10 شگرد برای رویارویی با افراد سمی 4- شگرد آینه‌گونگی شگرد آینه‌گونگی فرد سمی را وا می دارد تا خودش هم انعکاس رفتار و گفته ی ناپسندی ...
۰۵ آبان ۱۳۹۷

10 شگرد برای رویارویی با افراد سمی (قسمت 3)

  10 شگرد برای رویارویی با افراد سمی 3- شگرد توقف جریان افکار آزاردهنده این ترفند بسیار مهم و مؤثر، موجب توقف جریان افکار منفی در ذهن شماست. اهمیت این فن را ...
۰۱ آبان ۱۳۹۷

10 شگرد برای رویارویی با افراد سمی (قسمت 2)

  10 شگرد برای رویارویی با افراد سمی 2- شگرد شوخی شما در برخورد با فرد سمی نه تنها می توانید با شگرد تخلیه ی تنفسی فشار عصبی را از درون خود بیرون برانید، بلکه می توانید ...
۰۹ مهر ۱۳۹۷

10 شگرد برای رویارویی با افراد سمی (قسمت 1)

  10 شگرد برای رویارویی با افراد سمی 1- شگرد تنفسی(تخلیه ی بار منفی عصبی به صورت دم و بازدم) این ترفند می تواند همواره در کنار سایر فنون مورد استفاده قرار گیرد چرا که به ...
۰۶ مهر ۱۳۹۷

30 نوع مختلف افراد سمی(قسمت پایانی)

  30 نوع مختلف افراد سمی 25- افراد سلطه جو این عده سلطه طلب، پرخاشگر، خرابکار، سرسخت، بازی دهنده، متکبر، خشن، زورگو، از پشت خنجرزن، حق به جانب، تفرقه افکن، رعب آور، فضول، ...
۰۳ مهر ۱۳۹۷

30 نوع مختلف افراد سمی(قسمت شانزدهم)

... گاه تحمل رفتارهای آنها برای شما و دیگران غیرقابل تحمل می شود چرا که می بینند آنها به راحتی مجیز هر کسی را که برای آنها سودی دارد می گویند. بیشتر بخوانید: 30 نوع مختلف افراد سمی(قسمت اول) ...
۳۱ شهریور ۱۳۹۷

30 نوع مختلف افراد سمی(قسمت پانزدهم)

... به نظر می آید اینها خود جواب همه ی پرسش ها را دارند و سررشته ی گفتگو را دربست در اختیار می گیرند. بیشتر بخوانید: 30 نوع مختلف افراد سمی(قسمت اول) 30 نوع مختلف افراد سمی(قسمت دوم) 30 ...
۲۸ شهریور ۱۳۹۷

30 نوع مختلف افراد سمی(قسمت چهاردهم)

  17- افراد مداخله جو و فضول افراد مداخله جو و فضول- افراد این دسته طعنه زن، گستاخ، اهل پیش‌داوری، بی شرم، مرعوب کننده، سلطه جو، شریر، خودستا، حسود، وقیح، دارای زبان تند ...
۲۳ شهریور ۱۳۹۷

30 نوع مختلف افراد سمی(قسمت سیزدهم)

  15- افراد روان‌نژند   افراد این دسته بی ثبات، بسیار احساساتی یا برعکس بی احساس، مبهم ملال‌آور، ترسناک، غیرقابل اعتماد، غیرقابل پیش‌بینی، غیرقابل ...
۲۱ شهریور ۱۳۹۷

30 نوع مختلف افراد سمی(قسمت دوازدهم)

  13- افراد لوده لوده ها - افراد جای گرفته در این طبقه اغلب باعث رنجش دیگران اند. از ویژگی های مشترک این گروه حس ناامنی و ضعف شخصیتی است. اینان منفور، خودخواه، پرخاشگر، متلک‌گو، ...
۲۰ شهریور ۱۳۹۷

30 نوع مختلف افراد سمی(قسمت یازدهم)

  11- افراد فرصت طلب افراد فرصت‌طلب-  افراد این گروه بسیار خودخواه، مداخله جو، بازی‌دهنده، از پشت خنجرزن، مرموز، متملق و چاپلوس، بی معرفت، عاری از صداقت، قدرنشناس، ...
۱۸ شهریور ۱۳۹۷

30 نوع مختلف افراد سمی(قسمت دهم)

  10- افراد سست عنصر و دمدمی‌مزاج افراد این دسته به نوعی پرخاشگر – انفعالی هستند؛ ضعیف بودن، ساکت بودن، تعامل اندک با دیگران، وابستگی، چاپلوسی، غیرقابل اعتماد بودن، ...
۱۶ شهریور ۱۳۹۷

30 نوع مختلف افراد سمی(قسمت نهم )

  9- افراد دورو که لبخندی بر لب و خنجری در دست دارند افراد دورو که لبخندی بر لب و خنجری در دست دارند - افراد این گروه پنهان‌کار، فضول، مرموز، دارای رفتارهای دوگانه، تودار، ...
۱۲ شهریور ۱۳۹۷

30 نوع مختلف افراد سمی(قسمت هشتم)

  8- محکومان به بداقبالی و تیره روزی محکومان به بداقبالی و تیره روزی - افراد این دسته، افرادی خودآزار با احساس گناه دائم، همواره نگران، همواره دچار احساس پشیمانی، غرغرو، خودخواه، ...
۱۰ شهریور ۱۳۹۷

30 نوع مختلف افراد سمی(قسمت هفتم)

  7- شخصیت همیشه عصبانی افراد همیشه عصبانی - افرادی که در این دسته قرار می گیرند سرسخت، فاقد حس احترام، سلطه‌جو، تفرقه‌افکن، نفرت‌انگیز، ازخودراضی، حمله‌کننده، ...
۰۶ شهریور ۱۳۹۷

30 نوع مختلف افراد سمی(قسمت ششم)

  6- شخصیت اهل غیبت افراد اهل غیبت بی ثبات، عیب جو، دروغ‌پرداز، تحقیرکننده، اهل چشم و هم‌چشمی، آسیب‌زننده، ایرادگیر، بدبین، حق به جانب، بدزبان، فضول، بی معرفت، ...
۰۴ شهریور ۱۳۹۷

30 نوع مختلف افراد سمی(قسمت پنجم)

  5- شخصیت آتش زیر خاکستر افراد این گروه آدم‌هایی بی ثبات، غیرقابل گفتگو، عیب‌جو، غیرقابل‌اعتماد، ضعیف، موذی، مرموز، متغیر، غیرمنطقی و غیرقابل‌مهار هستند. ...
۳۰ مرداد ۱۳۹۷

30 نوع مختلف افراد سمی(قسمت چهارم)

... ترسو بود و از این اتفاق دچار هراس شد به طوری که نمی توانست برای حل آن اقدامی بکند؛ پس برای خلاصی از این ترس تنها کاری که به عقلش رسید این بود که پا به فرار بگذارد. چنین افرادی نمی توانند در جایگاهی ...
۲۴ مرداد ۱۳۹۷

30 نوع مختلف افراد سمی(قسمت سوم)

  3- افرادخودویرانگر افراد خودویرانگر- افراد این دسته قربانی هستند. آنها افرادی هستند فاقد حس واقع‌بینی، ضعیف، دارای قدرت دافعه ی بسیار، منفی، بی ثبات، افسرده، سرگردان، یاغی، ...
۲۲ مرداد ۱۳۹۷

30 نوع مختلف افراد سمی(قسمت دوم)

  2- افراد وراج افراد وراج- افراد این دسته بسیار پرحرف، خودخواه، آزاردهنده، خودشیفته، بی ادب، و ملال آور هستند. آنها معتاد به حرف زدن هستند به طوری که خاموش کردنشان بسیار سخت ...
۲۱ مرداد ۱۳۹۷

30 نوع مختلف افراد سمی(قسمت اول)

  30 نوع مختلف افراد سمی(قسمت اول) افراد سمی نمی دانند چگونه دوستان خود را حفظ کنند یا بر آنها اثری مثبت و دلپسند بگذارند. در اصل بسیاری از زویژگی های رفتاری آنها طوری است که ...
۱۹ مرداد ۱۳۹۷

لیست کالاهای دریافت‌کننده ارز رسمی به تفکیک افراد و شرکت‌ها

  حقوق نیوز - فهرست کالاهای دریافت‌کننده ارز رسمی به تفکیک افراد و شرکت‌ها منتشر شد. به گزارش ایسنا، بانک مرکزی در راستای تاکید رییس‌جمهوری مبنی بر لزوم شفاف‌سازی ...
۱۰ تیر ۱۳۹۷
سرخط خبرها: