حقوق خبر
افراد سست عنصر و دمدمی‌مزاج

30 نوع مختلف افراد سمی(قسمت دهم)

افراد سست عنصر و دمدمی‌مزاج به نوعی پرخاشگر – انفعالی هستند؛ ضعیف بودن، ساکت بودن، تعامل اندک با دیگران، وابستگی، چاپلوسی، غیرقابل اعتماد بودن، مرموز بودن، گوسفندوار عمل کردن، تهدیدکنندگی و محافظه‌کاری از ویژگی های ملموس این قبیل افراد است


 

10- افراد سست عنصر و دمدمی‌مزاج

افراد این دسته به نوعی پرخاشگر – انفعالی هستند؛ ضعیف بودن، ساکت بودن، تعامل اندک با دیگران، وابستگی، چاپلوسی، غیرقابل اعتماد بودن، مرموز بودن، گوسفندوار عمل کردن، تهدیدکنندگی و محافظه‌کاری از ویژگی های ملموس این قبیل افراد است.

همان طور که گفته شد افراد جاگرفته در این دسته پرخاشگر – انفعالی هستند و خشم خود را به شیوه های غیر مستقیم بروز می دهند. همچنین ثبات فکری ندارند و فاقد شهامت لازم برای برقراری رابطه ی سالم هستند. اینها به قولی عضو حزب باد هستند و از هر سو که باد بوزد آنها نیز به همان سو خم می شوند و در تصمیم‌گیری نیز مشکل دارند. اغلب ساکت و پذیرنده هستند و به اصطلاح بله‌قربان‌گو به نظر می آیند. هرچند بعداً از رفتارهایشان می فهمید که بله گفتن‌هایشان در اصل به معنای نه است. آنها ممکن است امروز یک چیز بگویند و روز دیگر چیز مخالف آن، گویی خود نمی دانند چه می خواهند؛ به گونه ای که کار کردن و سروکار داشتن با آنها بسیار دشوار و توان‌فرساست.

چنین افرادی به دلیل نداشتن جوهره ی لازم در تصمیم‌گیری و در نتیجه عدم تعهد به هیچ‌کس و هیچ‌چیز، من جمله خودشان، گمان می کنند اگر مشکلات را پشت گوش بیندازند، آنها به نحوی خود به خود حل می شوند، یا تصمیم‌ها خود به خود اتخاذ می شوند. آنها زمان را تلف می کنند چرا که ناتوانی خود در تصمیم‌گیری و حل مسئله آگاه‌اند و از همین رو احساس ناامنی و عدم اعتماد به نفس می کنند و حتی هیچ‌گاه حاضر نیستند پیه اشتباه کردن را به تن بمالند. اگر اینها را به اتخاذ تصمیم وادار کنید به شدت خشمگین و عصبی می شوند.

این افراد بر اثر ترس‌ها و عدم اعتماد به نفس خود چنان فلج و ناتوان هستند که حتی اگر تحت فشار نیز قرار گیرند نمی توانند اقدام مناسبی صورت دهند. حتی از بروز واکنش یا رفتاری که می تواند باعث نجات فردی دیگر شود نیز امتناع می کنند. افراد این گروه را نمی توان در مواجهه و رویارویی با مسائل و مشکلات قرار داد. اینها از ترس دردسر، از اتخاذ تصمیم و صورت دادن اقدامات مناسب سر باز می زنند و ترجیح می دهند آرامش کاذب خود را به مخاطره نیندازند.

بیشتر بخوانید:

30 نوع مختلف افراد سمی(قسمت اول)

30 نوع مختلف افراد سمی(قسمت دوم)

30 نوع مختلف افراد سمی(قسمت سوم)

30 نوع مختلف افراد سمی(قسمت چهارم)

30 نوع مختلف افراد سمی(قسمت پنجم)

30 نوع مختلف افراد سمی(قسمت ششم)

30 نوع مختلف افراد سمی(قسمت هفتم)

30 نوع مختلف افراد سمی(قسمت هشتم)

30 نوع مختلف افراد سمی(قسمت نهم)

 

منبع: آدم‌های سمی: چگونه نقش آدم‌های سمی را در زندگیتان شناسایی، کنترل و خنثی کنید- لیلیان گلاس

پایگاه خبری حقوق نیوز- مقالات اجتماعی

 + 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: