حقوق خبر

مقررات وکالت

Feed Link JS News
قطعنامه دوازدهمین همایش سراسری کانون های وکلای دادگستری کشور (19 – 17/2/1382 – اصفهان)

مصوبات مشترک کانون های وکلاء 33

پایگاه خبری حقوق نیوز 33- قطعنامه...
۲۰ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۰:۴۸
تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 305
مصوبات کمیسیون تنقیح و تدوین قوانین و مقررات دوازدهمین همایش کانون های وکلا (19- 17/2/1382 – اصفهان)

مصوبات مشترک کانون های وکلاء 31

پایگاه خبری حقوق نیوز 31- مصوبات...
۲۰ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۰:۳۲
تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 309
مصوبات کمیسیون نقل و انتقالات دوازدهمین همایش کانون های وکلا (19 – 17/2/1382 – اصفهان)

مصوبات مشترک کانون های وکلاء 30

پایگاه خبری حقوق نیوز 30- مصوبات...
۲۰ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۰:۲۵
تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 312
مصوبات کمیسیون های کارآموزی کانون های وکلاء در دوازدهمین همایش سراسری کانون های وکلای دادگستری (19 – 17/2/1382 – اصفهان)

مصوبات مشترک کانون های وکلاء 29

پایگاه خبری حقوق نیوز 29- مصوبات...
۲۰ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۰:۲۲
تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 303
مصوبه مجمع عمومی کانون بین المللی وکلا (نیویورک – سپتامبر 1990)

مصوبات مشترک کانون های وکلاء 34

پایگاه خبری حقوق نیوز 34-مصوبه مجمع...
۲۰ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۰
تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 308
مصوبات کمیسیون روسای کانون های وکلای دادگستری در دوازدهمین همایش کانون های وکلای دادگستری (19 – 17/2/1382 – اصفهان)

مصوبات مشترک کانون های وکلاء 32

پایگاه خبری حقوق نیوز 32– مصوبات...
۲۰ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۰:۴۴
تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 303
مصوبات کمیسیون صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دوازدهمین همایش کانون های وکلای دادگستری (19- 17/2/1382 – اصفهان)

مصوبات مشترک کانون های وکلاء 28

پایگاه خبری حقوق نیوز 28- مصوبات...
۲۰ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۰:۱۸
تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 300

ورود به حرفه وکالت و تحصیلات حقوقی

پایگاه خبری حقوق نیوز ورود به حرفه...
۲۰ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۳
تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 315
نامه رئیس کانون وکلای مرکز به رئیس شعبه 8 دادگاه عمومی اراک در مورد حدود اختیارات کارآموزان وکالت

مکاتبات 28

پایگاه خبری حقوق نیوز 28- نامه رئیس...
۰۷ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۴:۴۸
تاریخ: ۰۷ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 148
دسته بندی: مکاتبات
نامه رئیس کانون وکلای مرکز به مشاور رئیس سازمان نوسازی و توسعه مدارس در مورد میزان حق المشاوره

مکاتبات 27

پایگاه خبری حقوق نیوز 27- نامه رئیس...
۰۷ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۴:۴۵
تاریخ: ۰۷ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 153
دسته بندی: مکاتبات
نامه رئیس کانون وکلای مرکز به رئیس قوه قضاییه در مورد مطالبه پروانه وکالت وکلا توسط قضات هنگام مراجعه آنان به محاکم

مکاتبات 26

پایگاه خبری حقوق نیوز 26- نامه رئیس...
۰۷ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۴:۴۴
تاریخ: ۰۷ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 158
دسته بندی: مکاتبات
نامه رئیس کانون وکلای مرکز به رئیس قوه قضاییه در مورد ملاقات وکلا با موکلین زندانی

مکاتبات 25

پایگاه خبری حقوق نیوز 25- نامه رئیس...
۰۷ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۴:۴۲
تاریخ: ۰۷ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 209
دسته بندی: مکاتبات
طرح اساسنامه اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران

مصوبات مشترک کانون های وکلاء 27

پایگاه خبری حقوق نیوز 27-طرح اساسنامه...
۰۵ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۴:۰۱
تاریخ: ۰۵ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 370
قطعنامه یازدهمین همایش سراسری هیئت مدیره کانون های وکلای دادگستری کشور (آبان ماه 1381 – شیراز)

مصوبات مشترک کانون های وکلاء 26

پایگاه خبری حقوق نیوز 26-قطعنامه...
۰۵ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۳:۵۷
تاریخ: ۰۵ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 340
مصوبات کمیسیون های تخصصی همایش کانون های وکلای دادگستری (آبان 1381 - شیراز)

مصوبات مشترک کانون های وکلاء 25

پایگاه خبری حقوق نیوز 25-مصوبات...
۰۵ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۳:۵۳
تاریخ: ۰۵ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 342
قطعنامه گردهمایی سراسری وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران (مورخ 15/8/1380 – تهران)

مصوبات مشترک کانون های وکلاء 24

پایگاه خبری حقوق نیوز 24- قطعنامه...
۰۴ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۴:۰۷
تاریخ: ۰۴ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 379
مصوبات جلسه شورای هماهنگی روسای هیئت مدیره کانون های وکلای دادگستری در دهمین همایش کانون های وکلا (مورخ 15/8/1380 – تهران)

مصوبات مشترک کانون های وکلاء 23

پایگاه خبری حقوق نیوز 23-مصوبات جلسه...
۰۴ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۳:۵۹
تاریخ: ۰۴ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 388
مصوبات کمیسیون هماهنگی هیئت های مدیره کانون های وکلای دادگستری ایران در نهمین همایش کانون های وکلای دادگستری (مورخ 6/2/1380 – گیلان)

مصوبات مشترک کانون های وکلاء 20

پایگاه خبری حقوق نیوز 20-مصوبات...
۰۴ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۳:۵۱
تاریخ: ۰۴ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 313
مصوبات شورای هماهنگی کمیسیون های کارآموزی کانون های وکلای دادگستری دهمین همایش کانون های وکلا (مورخ 15/8/1380 – تهران)

مصوبات مشترک کانون های وکلاء 22

پایگاه خبری حقوق نیوز 22- مصوبات شورای...
۰۴ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۳:۵۶
تاریخ: ۰۴ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 379
مصوبات کمیسیون نقل و انتقالات دهمین همایش کانون های وکلای دادگستری (مورخ 16/8/1380 – تهران)

مصوبات مشترک کانون های وکلاء 21

پایگاه خبری حقوق نیوز 21- مصوبات...
۰۴ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۳:۵۳
تاریخ: ۰۴ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 376
سرخط خبرها: