حقوق خبر

مقررات وکالت

Feed Link JS News
وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها 9

پایگاه خبری حقوق نیوز 9- متحدالمال وزیر عدلیه در خصوص مواد 103 و 108 قانون اصول تشکیلات عدلیه 9- متحدالمال وزیر عدلیه در خصوص مواد...
۲۷ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۵:۵۰
تاریخ: ۲۷ بهمن ۱۳۹۷
بازدید: 26
وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها 8

8-متحد المال راجع به لباس وکلای عدلیه در تابستان (نمره 963-4155 مورخ 16/2/1308) 8-متحد المال راجع به لباس وکلای عدلیه در تابستان (نمره...
۲۷ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۵:۴۷
تاریخ: ۲۷ بهمن ۱۳۹۷
بازدید: 27
وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها 7

پایگاه خبری حقوق نیوز 7-اخطار به وکلای عدلیه مرکز در خصوص حق وکالت (نمره 4141 مورخ 22/1/1308) مطابق ماده یکصد و سوم قانون اصول...
۲۱ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۲:۰۰
تاریخ: ۲۱ بهمن ۱۳۹۷
بازدید: 41
وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها 6

پایگاه خبری حقوق نیوز 6-متحد المال راجع به حق الوکاله وکلاء که بیش از حق وکالت می گیرند (نمره 965) 6-متحد المال راجع به حق الوکاله...
۲۱ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۱:۵۰
تاریخ: ۲۱ بهمن ۱۳۹۷
بازدید: 40
وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها 4

پایگاه خبری حقوق نیوز 4- متحدالمال در خصوص چگونگی شکایت از وکلاء 4- متحدالمال در خصوص چگونگی شکایت از وکلاء نظر به اینکه...
۱۸ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۲:۵۵
تاریخ: ۱۸ بهمن ۱۳۹۷
بازدید: 45
وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها 2

پایگاه خبری حقوق نیوز 2- متحدالمال به عموم محاکم مرکز راجع به وکلای عدلیه (نمره 4894-14473 مورخ 7/3/1307) 2- متحدالمال به عموم محاکم...
۱۸ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۲:۴۸
تاریخ: ۱۸ بهمن ۱۳۹۷
بازدید: 44
وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها 1

پایگاه خبری حقوق نیوز 1-نظامنامه امتحان وکلاء رسمی عدلیه (وزیر عدلیه – 1296 شمسی) 1-نظامنامه امتحان وکلاء رسمی عدلیه (وزیر عدلیه –...
۱۸ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۲:۲۴
تاریخ: ۱۸ بهمن ۱۳۹۷
بازدید: 53
قوانین خاص وکالت

قوانین خاص وکالت 38

پایگاه خبری حقوق نیوز 38- از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم 38- از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های...
۱۸ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۲:۱۰
تاریخ: ۱۸ بهمن ۱۳۹۷
بازدید: 43
وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها 5

پایگاه خبری حقوق نیوز 5-متحد المال راجع به محاکمه جزایی وکلای عدلیه (نمره 5553-32209 مورخ 10/10/1307) 5-متحد المال راجع به محاکمه...
۱۸ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۲:۵۹
تاریخ: ۱۸ بهمن ۱۳۹۷
بازدید: 47
وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها 3

پایگاه خبری حقوق نیوز 3- متحدالمال راجع به وکلای عدلیه (شماره 5898-17035 مورخ 30/5/1307) 3- متحدالمال راجع به وکلای عدلیه (شماره...
۱۸ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۲:۵۱
تاریخ: ۱۸ بهمن ۱۳۹۷
بازدید: 48
قوانین خاص وکالت

قوانین خاص وکالت 36

پایگاه خبری حقوق نیوز 36- ماده 187 از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 36- ماده 187 از قانون...
۱۴ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۳:۳۶
تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۷
بازدید: 45
قوانین خاص وکالت

قوانین خاص وکالت 37

پایگاه خبری حقوق نیوز 37- از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم 37- از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های...
۱۴ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۳:۴۰
تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۷
بازدید: 62
قوانین خاص وکالت

قوانین خاص وکالت 35

پایگاه خبری حقوق نیوز 35– قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح 35– قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل...
۱۴ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۳:۱۵
تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۷
بازدید: 51
قوانین خاص وکالت

قوانین خاص وکالت 34

پایگاه خبری حقوق نیوز 34– قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری 34– قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری (مصوب...
۱۰ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۴:۰۳
تاریخ: ۱۰ بهمن ۱۳۹۷
بازدید: 56
قوانین خاص وکالت

قوانین خاص وکالت 33

پایگاه خبری حقوق نیوز 33–قانون استفاده بعضی از دستگاه ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی 33–قانون استفاده بعضی از دستگاه ها از...
۱۰ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۳:۵۹
تاریخ: ۱۰ بهمن ۱۳۹۷
بازدید: 61
قوانین خاص وکالت

قوانین خاص وکالت 32

پایگاه خبری حقوق نیوز 32– از قانون حمایت قضایی از بسیج 32– از قانون حمایت قضایی از بسیج (مصوب 8/10/1371 مجلس شورای...
۱۰ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۳:۵۵
تاریخ: ۱۰ بهمن ۱۳۹۷
بازدید: 62
قوانین خاص وکالت

قوانین خاص وکالت 31

پایگاه خبری حقوق نیوز 31- مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی 31- مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص...
۰۹ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۳:۳۸
تاریخ: ۰۹ بهمن ۱۳۹۷
بازدید: 52
قوانین خاص وکالت

قوانین خاص وکالت 30

پایگاه خبری حقوق نیوز 30- قانون نحوه اصلاح کانون های وکلاء دادگستری جمهوری اسلامی ایران 30- قانون نحوه اصلاح کانون های وکلاء...
۰۹ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۳:۳۵
تاریخ: ۰۹ بهمن ۱۳۹۷
بازدید: 51
قوانین خاص وکالت

قوانین خاص وکالت 29

پایگاه خبری حقوق نیوز 29- از قانون مالیات های مستقیم 29- از قانون مالیات های مستقیم (مصوب اسفند 1366) ماده ۱۰۳ – وکلاء...
۰۹ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۳:۳۲
تاریخ: ۰۹ بهمن ۱۳۹۷
بازدید: 61
قوانین خاص وکالت

قوانین خاص وکالت 28

پایگاه خبری حقوق نیوز 28– لایحه قانونی راجع به تصفیه و پاکسازی در کانون وکلای دادگستری 28– لایحه قانونی راجع به تصفیه و پاکسازی در...
۰۹ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۳:۲۸
تاریخ: ۰۹ بهمن ۱۳۹۷
بازدید: 59
سرخط خبرها: