حقوق خبر

مقررات وکالت

Feed Link JS News
مقررات وکالت

وکالت در قوانین بین المللی

پایگاه خبری حقوق نیوز وکالت در قوانین...
۱۰ تیر ۱۳۹۸ - ۱۱:۲۶
تاریخ: ۱۰ تیر ۱۳۹۸
بازدید: 655
نامه رئیس کانون وکلای مرکز به رئیس اداره تمبر

مکاتبات 32

پایگاه خبری حقوق نیوز 32- نامه رئیس...
۱۰ تیر ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۹
تاریخ: ۱۰ تیر ۱۳۹۸
بازدید: 652
دسته بندی: مکاتبات
نامه رئیس کانون وکلای مرکز به رئیس دادگستری گرمسار در مورد نحوه کارآموزی کارآموزان وکالت

مکاتبات 30

پایگاه خبری حقوق نیوز 30- نامه رئیس...
۱۰ تیر ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۴
تاریخ: ۱۰ تیر ۱۳۹۸
بازدید: 653
دسته بندی: مکاتبات
نامه رئیس کانون وکلای مرکز به سرپرست اداره نظارت و پیگیری مالیات بر شرکت ها در مورد نحوه پذیرش و دخالت وکلای دادگستری

مکاتبات 29

پایگاه خبری حقوق نیوز 29- نامه رئیس...
۱۰ تیر ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۲
تاریخ: ۱۰ تیر ۱۳۹۸
بازدید: 650
دسته بندی: مکاتبات
نامه رئیس کانون وکلای مرکز به رئیس اداره معاضدت کانون در مورد قرارداد مالی بین وکیل معاضدتی و موکل

مکاتبات 31

پایگاه خبری حقوق نیوز 31- نامه رئیس...
۱۰ تیر ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۶
تاریخ: ۱۰ تیر ۱۳۹۸
بازدید: 655
دسته بندی: مکاتبات
قطعنامه دوازدهمین همایش سراسری کانون های وکلای دادگستری کشور (19 – 17/2/1382 – اصفهان)

مصوبات مشترک کانون های وکلاء 33

پایگاه خبری حقوق نیوز 33- قطعنامه...
۲۰ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۰:۴۸
تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 805
مصوبات کمیسیون تنقیح و تدوین قوانین و مقررات دوازدهمین همایش کانون های وکلا (19- 17/2/1382 – اصفهان)

مصوبات مشترک کانون های وکلاء 31

پایگاه خبری حقوق نیوز 31- مصوبات...
۲۰ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۰:۳۲
تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 841
مصوبات کمیسیون نقل و انتقالات دوازدهمین همایش کانون های وکلا (19 – 17/2/1382 – اصفهان)

مصوبات مشترک کانون های وکلاء 30

پایگاه خبری حقوق نیوز 30- مصوبات...
۲۰ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۰:۲۵
تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 808
مصوبات کمیسیون های کارآموزی کانون های وکلاء در دوازدهمین همایش سراسری کانون های وکلای دادگستری (19 – 17/2/1382 – اصفهان)

مصوبات مشترک کانون های وکلاء 29

پایگاه خبری حقوق نیوز 29- مصوبات...
۲۰ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۰:۲۲
تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 691
مصوبه مجمع عمومی کانون بین المللی وکلا (نیویورک – سپتامبر 1990)

مصوبات مشترک کانون های وکلاء 34

پایگاه خبری حقوق نیوز 34-مصوبه مجمع...
۲۰ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۰
تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 837
مصوبات کمیسیون روسای کانون های وکلای دادگستری در دوازدهمین همایش کانون های وکلای دادگستری (19 – 17/2/1382 – اصفهان)

مصوبات مشترک کانون های وکلاء 32

پایگاه خبری حقوق نیوز 32– مصوبات...
۲۰ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۰:۴۴
تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 793
مصوبات کمیسیون صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دوازدهمین همایش کانون های وکلای دادگستری (19- 17/2/1382 – اصفهان)

مصوبات مشترک کانون های وکلاء 28

پایگاه خبری حقوق نیوز 28- مصوبات...
۲۰ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۰:۱۸
تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 691

ورود به حرفه وکالت و تحصیلات حقوقی

پایگاه خبری حقوق نیوز ورود به حرفه...
۲۰ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۳
تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 882
نامه رئیس کانون وکلای مرکز به مشاور رئیس سازمان نوسازی و توسعه مدارس در مورد میزان حق المشاوره

مکاتبات 27

پایگاه خبری حقوق نیوز 27- نامه رئیس...
۰۷ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۴:۴۵
تاریخ: ۰۷ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 248
دسته بندی: مکاتبات
نامه رئیس کانون وکلای مرکز به رئیس قوه قضاییه در مورد مطالبه پروانه وکالت وکلا توسط قضات هنگام مراجعه آنان به محاکم

مکاتبات 26

پایگاه خبری حقوق نیوز 26- نامه رئیس...
۰۷ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۴:۴۴
تاریخ: ۰۷ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 277
دسته بندی: مکاتبات
نامه رئیس کانون وکلای مرکز به رئیس شعبه 8 دادگاه عمومی اراک در مورد حدود اختیارات کارآموزان وکالت

مکاتبات 28

پایگاه خبری حقوق نیوز 28- نامه رئیس...
۰۷ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۴:۴۸
تاریخ: ۰۷ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 220
دسته بندی: مکاتبات
نامه رئیس کانون وکلای مرکز به رئیس قوه قضاییه در مورد ملاقات وکلا با موکلین زندانی

مکاتبات 25

پایگاه خبری حقوق نیوز 25- نامه رئیس...
۰۷ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۴:۴۲
تاریخ: ۰۷ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 308
دسته بندی: مکاتبات
طرح اساسنامه اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران

مصوبات مشترک کانون های وکلاء 27

پایگاه خبری حقوق نیوز 27-طرح اساسنامه...
۰۵ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۴:۰۱
تاریخ: ۰۵ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 745
قطعنامه یازدهمین همایش سراسری هیئت مدیره کانون های وکلای دادگستری کشور (آبان ماه 1381 – شیراز)

مصوبات مشترک کانون های وکلاء 26

پایگاه خبری حقوق نیوز 26-قطعنامه...
۰۵ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۳:۵۷
تاریخ: ۰۵ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 728
مصوبات کمیسیون های تخصصی همایش کانون های وکلای دادگستری (آبان 1381 - شیراز)

مصوبات مشترک کانون های وکلاء 25

پایگاه خبری حقوق نیوز 25-مصوبات...
۰۵ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۳:۵۳
تاریخ: ۰۵ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 712
سرخط خبرها: