حقوق خبر

متافیزیک

Feed Link JS News

کتاب هفت قانون معنوی موفقیت 4

  قانون دوم موفقیت: قانون بخشایش دومین قانون معنوی موفقیت، قانون بخشایش است. این قانون را می توان قانون داد و ستد نیز خواند....
۱۲ مهر ۱۳۹۷ - ۱۵:۲۴
تاریخ: ۱۲ مهر ۱۳۹۷
بازدید: 33
دسته بندی: متافیزیک

متافیزیک از نگاه فیزیک (قسمت پنجم)

  وقتی حرکتی می کنید، همه چیز در جهان شما تاثیر می پذیرد حتی زمانی که چیزی را مشاهده می کنید، آن چیز و حتی خودتان تغییر می...
۰۴ مهر ۱۳۹۷ - ۱۰:۵۵
تاریخ: ۰۴ مهر ۱۳۹۷
بازدید: 32
دسته بندی: متافیزیک

حق خوشبختی / چگونه به خوشبختی برسیم؟!

  « من بر این باور هستم که هدف اصلی زندگی جست و جوی خوشبختی است، این امری بدیهی است. این که معتقد به دین باشیم یا نباشیم و این که پیرو...
۰۳ مهر ۱۳۹۷ - ۱۲:۲۵
تاریخ: ۰۳ مهر ۱۳۹۷
بازدید: 34
دسته بندی: متافیزیک

کتاب هفت قانون معنوی موفقیت 3

  در کتاب تعلیم معجزات، دعایی می گوید:« امروز درباره هیچ یک از آن چیز ها که پیش می آید داوری نمی کنم.» عدم داوری در ذهنتان سکوت...
۰۳ مهر ۱۳۹۷ - ۱۲:۰۹
تاریخ: ۰۳ مهر ۱۳۹۷
بازدید: 34
دسته بندی: متافیزیک
دیپاک چوپرا

کتاب هفت قانون معنوی موفقیت 2

  قانون اول: قانون توانایی مطلق چگونه می توانیم قانون توانایی مطلق – حیطه تمامی امکانات – را در زندگیمان به کار بندیم؟ اگر می...
۰۲ مهر ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۶
تاریخ: ۰۲ مهر ۱۳۹۷
بازدید: 39
دسته بندی: متافیزیک
دیپاک چوپرا

کتاب هفت قانون معنوی موفقیت 1

  هفت قانون معنوی موفقیت - دیپاک چوپرا مقدمه اگرچه عنوان این کتاب هفت قانون معنوی موفقیت است، می توان آن را هفت قانون معنوی...
۰۱ مهر ۱۳۹۷ - ۱۲:۵۵
تاریخ: ۰۱ مهر ۱۳۹۷
بازدید: 43
دسته بندی: متافیزیک

متافیزیک از نگاه فیزیک (قسمت چهارم)

  نیروی گرانش، منجر به نفوذ جهان ها در همدیگر می شود       فقط به این ترتیب است که می توانند از میان حفره...
۲۷ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۱:۴۲
تاریخ: ۲۷ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 44
دسته بندی: متافیزیک

متافیزیک از نگاه فیزیک (قسمت سوم)

  دیواری از نور هر کدام از ما را از دیگر واقعیت ها جدا می کند همه شعاع های نور که یا از لحظه حال می آیند یا به سوی آن می روند در...
۲۵ شهریور ۱۳۹۷ - ۰۹:۳۷
تاریخ: ۲۵ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 57
دسته بندی: متافیزیک
جهان های موازی

متافیزیک از نگاه فیزیک (قسمت دوم)

  آیا اندیشه قادر است امواج کوانتومی را تحت تاثیر قرار دهد؟     { تفسیر علمی 5 : به نظر من اندیشه موجب تغییر شدت...
۲۰ شهریور ۱۳۹۷ - ۰۹:۵۲
تاریخ: ۲۰ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 82
دسته بندی: متافیزیک

متافیزیک از نگاه فیزیک ( قسمت اول)

  مقدمه قدرت انسان نامحدود است و بخش اعظم این قدرت در حوزه ای قرار دارد که خارج از میدان شناخت ماست. رویاهای واقعی ما به واقعیت...
۱۴ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۸:۰۷
تاریخ: ۱۴ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 126
دسته بندی: متافیزیک
سرخط خبرها: