حقوق خبر

متافیزیک

Feed Link JS News

کتاب هفت قانون معنوی موفقیت 10

  قانون کمترین تلاش سه جزء دارد: سه کار که با انجام دادن آن ها می توانید اصل «کمتر عمل کن و بیشتر به انجام برسان» را به عمل در آورید....
۰۳ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۲:۴۶
تاریخ: ۰۳ بهمن ۱۳۹۷
بازدید: 47
دسته بندی: متافیزیک

کتاب هفت قانون معنوی موفقیت 9

  قانون چهارم موفقیت: قانون کمترین تلاش چهارمین قانونمعنوی موفقیت، قانون کمترین تلاش است. این قانون مبتنی بر این واقعیت است که...
۰۱ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۳:۵۶
تاریخ: ۰۱ بهمن ۱۳۹۷
بازدید: 48
دسته بندی: متافیزیک

کتاب هفت قانون معنوی موفقیت 8

  دومین کاری که می توانید بکنید تبدیل یا تحول کارمای خود به تجربه یی خوشایند تر است. این فرآیندی بسیار جالب توجه استکه به هنگام پرداخت...
۲۶ آذر ۱۳۹۷ - ۱۱:۵۶
تاریخ: ۲۶ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 53
دسته بندی: متافیزیک

کتاب هفت قانون معنوی موفقیت 7

میان انتخاب های نامحدودی کهدر اختیار ماست، در هر لحظه فقط می توان به یک انتخاب دست زد؛ انتخابی که برای خودتان و همچنین برای اطرافیانتان...
۲۸ آبان ۱۳۹۷ - ۱۵:۳۶
تاریخ: ۲۸ آبان ۱۳۹۷
بازدید: 85
دسته بندی: متافیزیک

کتاب هفت قانون معنوی موفقیت 6

  «کارما» گواه جاودان آزادی انسان است. اندیشه ها و گفتار و کردارمان تار های پیله یی است که پیرامون خود می تنیم. قانون سوم...
۱۵ آبان ۱۳۹۷ - ۱۳:۵۶
تاریخ: ۱۵ آبان ۱۳۹۷
بازدید: 101
دسته بندی: متافیزیک

کتاب هفت قانون معنوی موفقیت 5

  پایگاه خبری حقوق نیوز بهترین راه برای اجرای قانون بخشیدن - آغاز کل فرایند جریان - این است که تصمیم بگیرید هرگاه با کسی...
۲۶ مهر ۱۳۹۷ - ۱۱:۴۰
تاریخ: ۲۶ مهر ۱۳۹۷
بازدید: 118
دسته بندی: متافیزیک

کتاب هفت قانون معنوی موفقیت 4

  قانون دوم موفقیت: قانون بخشایش دومین قانون معنوی موفقیت، قانون بخشایش است. این قانون را می توان قانون داد و ستد نیز خواند....
۱۲ مهر ۱۳۹۷ - ۱۵:۲۴
تاریخ: ۱۲ مهر ۱۳۹۷
بازدید: 131
دسته بندی: متافیزیک

متافیزیک از نگاه فیزیک (قسمت پنجم)

  وقتی حرکتی می کنید، همه چیز در جهان شما تاثیر می پذیرد حتی زمانی که چیزی را مشاهده می کنید، آن چیز و حتی خودتان تغییر می...
۰۴ مهر ۱۳۹۷ - ۱۰:۵۵
تاریخ: ۰۴ مهر ۱۳۹۷
بازدید: 107
دسته بندی: متافیزیک

حق خوشبختی / چگونه به خوشبختی برسیم؟!

  « من بر این باور هستم که هدف اصلی زندگی جست و جوی خوشبختی است، این امری بدیهی است. این که معتقد به دین باشیم یا نباشیم و این که پیرو...
۰۳ مهر ۱۳۹۷ - ۱۲:۲۵
تاریخ: ۰۳ مهر ۱۳۹۷
بازدید: 141
دسته بندی: متافیزیک

کتاب هفت قانون معنوی موفقیت 3

  در کتاب تعلیم معجزات، دعایی می گوید:« امروز درباره هیچ یک از آن چیز ها که پیش می آید داوری نمی کنم.» عدم داوری در ذهنتان سکوت...
۰۳ مهر ۱۳۹۷ - ۱۲:۰۹
تاریخ: ۰۳ مهر ۱۳۹۷
بازدید: 113
دسته بندی: متافیزیک
دیپاک چوپرا

کتاب هفت قانون معنوی موفقیت 2

  قانون اول: قانون توانایی مطلق چگونه می توانیم قانون توانایی مطلق – حیطه تمامی امکانات – را در زندگیمان به کار بندیم؟ اگر می...
۰۲ مهر ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۶
تاریخ: ۰۲ مهر ۱۳۹۷
بازدید: 123
دسته بندی: متافیزیک
دیپاک چوپرا

کتاب هفت قانون معنوی موفقیت 1

  هفت قانون معنوی موفقیت - دیپاک چوپرا مقدمه اگرچه عنوان این کتاب هفت قانون معنوی موفقیت است، می توان آن را هفت قانون معنوی...
۰۱ مهر ۱۳۹۷ - ۱۲:۵۵
تاریخ: ۰۱ مهر ۱۳۹۷
بازدید: 159
دسته بندی: متافیزیک

متافیزیک از نگاه فیزیک (قسمت چهارم)

  نیروی گرانش، منجر به نفوذ جهان ها در همدیگر می شود       فقط به این ترتیب است که می توانند از میان حفره...
۲۷ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۱:۴۲
تاریخ: ۲۷ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 209
دسته بندی: متافیزیک

متافیزیک از نگاه فیزیک (قسمت سوم)

  دیواری از نور هر کدام از ما را از دیگر واقعیت ها جدا می کند همه شعاع های نور که یا از لحظه حال می آیند یا به سوی آن می روند در...
۲۵ شهریور ۱۳۹۷ - ۰۹:۳۷
تاریخ: ۲۵ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 241
دسته بندی: متافیزیک
جهان های موازی

متافیزیک از نگاه فیزیک (قسمت دوم)

  آیا اندیشه قادر است امواج کوانتومی را تحت تاثیر قرار دهد؟     { تفسیر علمی 5 : به نظر من اندیشه موجب تغییر شدت...
۲۰ شهریور ۱۳۹۷ - ۰۹:۵۲
تاریخ: ۲۰ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 249
دسته بندی: متافیزیک

متافیزیک از نگاه فیزیک ( قسمت اول)

  مقدمه قدرت انسان نامحدود است و بخش اعظم این قدرت در حوزه ای قرار دارد که خارج از میدان شناخت ماست. رویاهای واقعی ما به واقعیت...
۱۴ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۸:۰۷
تاریخ: ۱۴ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 410
دسته بندی: متافیزیک
راز موفقیت

10 کلید موفقیت به زبان دیپاک چوپرا (Deepak Chopra)

  حقوق نیوز - دکتر دیپاک چوپرا پزشکی متبحر است که تاکنون بالغ بر ۱۰ میلیون نسخه از کتاب‌های او که به ۳۰ زبان مختلف دنیا ترجمه شده، به...
۲۷ تیر ۱۳۹۷ - ۱۰:۲۰
تاریخ: ۲۷ تیر ۱۳۹۷
بازدید: 504
دسته بندی: متافیزیک
سرخط خبرها: