حقوق خبر

مقالات سیاسی

Feed Link JS News

فرهنگ سیاسی در موسیقی ایران در دهه 40 و 50 (قسمت پنجم)

    پایگاه خبری حقوق نیوز فرهنگ سیاسی در موسیقی ایران در دهه 40 و 50 در موسیقی پاپ دوران پهلوی، آثار فرهاد به طور مشخص حالت...
۲۵ دی ۱۳۹۷ - ۱۱:۲۵
تاریخ: ۲۰ ساعت قبل
بازدید: 12
دسته بندی: مقالات ایران

فرهنگ سیاسی در موسیقی ایران در دهه 40 و 50 (قسمت چهارم)

    پایگاه خبری حقوق نیوز فرهنگ سیاسی در موسیقی ایران در دهه 40 و 50 موسیقی مطربی برخلاف موسیقی سنتی که به اصالت ایرانی...
۱۶ دی ۱۳۹۷ - ۱۴:۰۲
تاریخ: ۱۶ دی ۱۳۹۷
بازدید: 42
دسته بندی: مقالات ایران

فرهنگ سیاسی در موسیقی ایران در دهه 40 و 50 (قسمت سوم)

    پایگاه خبری حقوق نیوز فرهنگ سیاسی در موسیقی ایران در دهه 40 و 50 موسیقی سنتی لحنی جدی دارد، اما موضوعات قابل طرح در آن...
۱۰ دی ۱۳۹۷ - ۱۱:۴۵
تاریخ: ۱۰ دی ۱۳۹۷
بازدید: 55
دسته بندی: مقالات ایران

فرهنگ سیاسی در موسیقی ایران در دهه 40 و 50 (قسمت دوم)

    پایگاه خبری حقوق نیوز فرهنگ سیاسی در موسیقی ایران در دهه 40 و 50 موسیقی سنتی ایران در این دو دهه یاد شده گرچه می توانست...
۰۵ دی ۱۳۹۷ - ۱۲:۵۴
تاریخ: ۰۵ دی ۱۳۹۷
بازدید: 58
دسته بندی: مقالات ایران

فرهنگ سیاسی در موسیقی ایران در دهه 40 و 50 (قسمت اول)

  پایگاه خبری حقوق نیوز فرهنگ سیاسی در موسیقی ایران در دهه 40 و 50 برای بررسی موسیقی رایج در ایران در دهه چهل و پنجاه ابتدا...
۰۳ دی ۱۳۹۷ - ۱۳:۴۲
تاریخ: ۰۳ دی ۱۳۹۷
بازدید: 99
دسته بندی: مقالات ایران
فرهنگ سیاسی

فرهنگ سیاسی عهد صفوی (قسمت چهارم)

  پایگاه خبری حقوق نیوز فرهنگ سیاسی عهد صفوی مهمترین فقهای اصولی عصر صفوی محقق کرکی، شهید ثانی، و محقق اردبیلی بودند....
۰۲ دی ۱۳۹۷ - ۱۲:۱۶
تاریخ: ۰۲ دی ۱۳۹۷
بازدید: 50
دسته بندی: مقالات ایران

شعر مشروطه نماد دگرگونی فرهنگ سیاسی ایران

  پایگاه خبری حقوق نیوز شعر مشروطه نماد دگرگونی فرهنگ سیاسی ایران نماد دگرگونی فرهنگ سیاسی عصر مشروطه را می توان در ادبیات...
۰۱ دی ۱۳۹۷ - ۱۱:۵۴
تاریخ: ۰۱ دی ۱۳۹۷
بازدید: 45
دسته بندی: مقالات ایران
فرهنگ سیاسی

فرهنگ سیاسی عهد صفوی (قسمت سوم)

  پایگاه خبری حقوق نیوز فرهنگ سیاسی عهد صفوی آنچه که در این دوران موجب تقویت تفسیرهای طریقتی بر شریعتی شد، نبود پایگاه...
۲۷ آذر ۱۳۹۷ - ۲۰:۲۸
تاریخ: ۲۷ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 54
دسته بندی: مقالات ایران
سهراب سپهری

فرهنگ سیاسی در شعر سهراب سپهری (قسمت چهارم)

  پایگاه خبری حقوق نیوز فرهنگ سیاسی در شعر سهراب سپهری در این کوچه هایی که تاریک هستند من از حاصل ضرب تردید و کبریت...
۲۴ آذر ۱۳۹۷ - ۱۱:۱۱
تاریخ: ۲۴ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 43
فرهنگ سیاسی ایران

بنیان فرهنگ سیاسی ایران پس از اسلام (قسمت دوم)

پایگاه خبری حقوق نیوز بنیان فرهنگ سیاسی ایران پس از اسلام بیش از سه قرن پس از ورود اسلام به ایران و تا پیش از ظهور حکومت قدرتمند و...
۱۹ آذر ۱۳۹۷ - ۲۱:۵۴
تاریخ: ۱۹ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 57
دسته بندی: مقالات ایران
سهراب سپهری

فرهنگ سیاسی در شعر سهراب سپهری (قسمت سوم)

  پایگاه خبری حقوق نیوز فرهنگ سیاسی در شعر سهراب سپهری هر کجا هستم، باشم. آسمان مال من است. پنجره، فکر، هوا،...
۱۸ آذر ۱۳۹۷ - ۲۰:۵۹
تاریخ: ۱۸ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 52
فرهنگ سیاسی

فرهنگ سیاسی عهد صفوی (قسمت دوم)

  پایگاه خبری حقوق نیوز فرهنگ سیاسی عهد صفوی درجامعه سنتی و دینی صفوی، فهم و تفسیر تمام پدیده ها از جانب منابعی که دین را...
۱۸ آذر ۱۳۹۷ - ۱۰:۴۶
تاریخ: ۱۸ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 56
دسته بندی: مقالات ایران
سهراب سپهری

فرهنگ سیاسی در شعر سهراب سپهری (قسمت دوم)

  پایگاه خبری حقوق نیوز فرهنگ سیاسی در شعر سهراب سپهری سپهری پیش از سفر به شرق یعنی هند و چین و آشنایی نزدیک با عرفان شرقی...
۱۶ آذر ۱۳۹۷ - ۱۳:۳۵
تاریخ: ۱۶ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 59
آیت الله مطهری

آیت الله مرتضی مطهری و اندیشه سیاسی وی (قسمت دوم)

  پایگاه خبری حقوق نیوز آیت الله مرتضی مطهری پاسخ های مطهری بر خلاف برخی از آثار علمی اش، اظهاراتی شتاب زده و کلی بود که...
۱۴ آذر ۱۳۹۷ - ۱۱:۴۱
تاریخ: ۱۴ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 43
فرهنگ سیاسی (cultural politics)

تعریف فرهنگ سیاسی چیست؟

  پایگاه خبری حقوق نیوز تعریف فرهنگ سیاسی چیست؟ به طور کلی فرهنگ از بخش های مختلفی تشکیل شده است که فرهنگ سیاسی یکی از این...
۱۳ آذر ۱۳۹۷ - ۲۱:۲۲
تاریخ: ۱۳ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 91
دسته بندی: مقالات عمومی
چهره های شعر مشروطیت

ایرج میرزا شاعر طنز سیاسی را بشناسید

  زندگینامه ایرج میرزا ایرج میرزا فرزند غلامحسین میرزا قاجار در آبان سال 1325 (رمضان 1290) در تبریز چشم به جهان گشود. تحصیلات خود...
۳۱ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۹:۴۳
تاریخ: ۳۱ مرداد ۱۳۹۷
بازدید: 426
سهراب سپهری

فرهنگ سیاسی در شعر سهراب سپهری (قسمت اول)

  پایگاه خبری حقوق نیوز فرهنگ سیاسی در شعر سهراب سپهری مطالعه و تأملی در آثار سهراب سپهری خواننده را به دنیایی می کشاند که...
۱۲ آذر ۱۳۹۷ - ۲۲:۵۴
تاریخ: ۱۲ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 65
فرهنگ سیاسی ایران

بنیان فرهنگ سیاسی ایران پس از اسلام (قسمت اول)

پایگاه خبری حقوق نیوز بنیان فرهنگ سیاسی ایران پس از اسلام اگر مهمترین وجه نظریه سیاسی ایران باستان را مذهب زرتشت و فره ایزدی...
۱۱ آذر ۱۳۹۷ - ۲۱:۵۰
تاریخ: ۱۱ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 78
دسته بندی: مقالات ایران
آینده پژوهی

پیشینه ی آینده پژوهی

  پایگاه خبری حقوق نیوز پیشینه ی آینده پژوهی آینده پژوهی پدیده ای است که به طور عمده به دوران پس از جنگ جهانی دوم باز می...
۱۱ آذر ۱۳۹۷ - ۲۲:۴۷
تاریخ: ۱۱ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 79
دسته بندی: مقالات عمومی
آیت الله مطهری

آیت الله مرتضی مطهری و اندیشه سیاسی وی (قسمت اول)

  پایگاه خبری حقوق نیوز آیت الله مرتضی مطهری آیت الله مرتضی مطهری یکی از برجسته ترین و روشنفکرترین علمای ایرانی قرن اخیر...
۱۱ آذر ۱۳۹۷ - ۱۲:۵۸
تاریخ: ۱۱ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 62
سرخط خبرها: