حقوق خبر

نمونه قراردادها

Feed Link JS News
قراردادهای مشاوره

قرارداد اجرای محاسبات سازه

قرارداد اجرای محاسبات سازه این قرارداد بین شرکت ............ به نمایندگی آقای مهندس ............ مدیرعامل شرکت ............. از یک طرف و...
۰۱ مهر ۱۳۹۷ - ۲۰:۴۷
تاریخ: ۰۱ مهر ۱۳۹۷
بازدید: 26
قراردادهای مشارکت

قرارداد مشارکت اجرای پروژه تجاری، اداری،کارگاهی و پارکینگ

قرارداد مشارکت اجرای پروژه تجاری، اداری،کارگاهی و پارکینگ این قرارداد بین شرکت ................ (سهامی خاص) به شماره ثبت ........... به...
۰۱ مهر ۱۳۹۷ - ۲۰:۴۵
تاریخ: ۰۱ مهر ۱۳۹۷
بازدید: 24
قرداد فروش قطعات متعدد زمین

قرارداد احداث و فروش ششدانگ یک واحد کارگاهی (سوله) با کاربری صنعتی

قرارداد احداث و فروش ششدانگ یک واحد کارگاهی (سوله) با کاربری صنعتی فروشنده : آقای .............. فرزند ............. شماره شناسنامه...
۰۱ مهر ۱۳۹۷ - ۲۰:۴۲
تاریخ: ۰۱ مهر ۱۳۹۷
بازدید: 25
قراردادهای پیمانکاری

قراداد پیمانکاری احداث مسیر جاده

قراداد پیمانکاری احداث مسیر جاده به تاریخ ............... در محل ............ بین شرکت ............ به نمایندگی آقای .............. مدیر...
۱۹ شهریور ۱۳۹۷ - ۲۰:۵۴
تاریخ: ۱۹ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 39
قراردادهای پیمانکاری

شرایط عمومی قرارداد شماره ........... مورخ ...............

شرایط عمومی قرارداد شماره ........... مورخ ............... ماده 1) مقاطعه کار ملزم به رعایت کلیه مقررات ملی ساختمان در دستور العمل...
۱۹ شهریور ۱۳۹۷ - ۲۰:۵۲
تاریخ: ۱۹ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 48
قراردادهای پیمانکاری

قرارداد پیمانکاری نظارت احداث ساختمان

قرارداد پیمانکاری نظارت احداث ساختمان این قرارداد بین شرکت .......... به شماره ثبت .............. و به آدرس...
۱۸ شهریور ۱۳۹۷ - ۲۲:۱۴
تاریخ: ۱۸ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 39
قراردادهای پیمانکاری

قرارداد پیمانکاری نظارت بر عملیات اجرایی

قرارداد پیمانکاری نظارت بر عملیات اجرایی این قرارداد در تاریخ .......... بین شرکت ............. به مدیریت آقای .......... و شرکت...
۱۸ شهریور ۱۳۹۷ - ۲۰:۴۰
تاریخ: ۱۸ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 38
قراردادهای پیمانکاری

قرارداد مقاطعه کاری احداث ساختمان

قرارداد مقاطعه کاری احداث ساختمان این قرارداد همراه با شرایط عمومی و دیگر مدارک الحاقی آن به یک مجموعه غیر قابل تفکیک است بین...
۱۸ شهریور ۱۳۹۷ - ۲۰:۳۶
تاریخ: ۱۸ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 45
قراردادهای پیمانکاری

قرارداد پیمانکاری مطالعات و خدمات طراحی آماده سازی اراضی ... پلاک ثبتی ...

قرارداد پیمانکاری مطالعات و خدمات طراحی آماده سازی اراضی ... پلاک ثبتی ... این قرارداد در تاریخ ......... بین آقای ......... فرزند...
۱۹ شهریور ۱۳۹۷ - ۰۰:۲۰
تاریخ: ۱۸ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 54
قرارداد کار

نمونه قرارداد کار معین و مدت محدود

  باسمه تعالی   قرارداد كار معين و مدت محدود   اين قرار داد بر اساس مفاد ماده يك آيين نامه استخدامي دهياري هاي...
۱۶ تیر ۱۳۹۷ - ۰۹:۲۶
تاریخ: ۱۶ تیر ۱۳۹۷
بازدید: 1032
دسته بندی: قراردادهای کار
قرارداد کار

نمونه قرارداد پرسنل

    بسمــــه تعــــالی   قـــرارداد پــرسنـــــــل   ماده یک : نوع سند: قرارداد ماده دوم: نوع...
۱۴ تیر ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۲
تاریخ: ۱۴ تیر ۱۳۹۷
بازدید: 1644
دسته بندی: قراردادهای کار
سرخط خبرها: