حقوق خبر

نمونه قراردادها

Feed Link JS News
قرارداد عاملیت و مدیریت پیش فروش مجتمع احداثی .......... واقع در شهرستان .................. به تعداد ............. واحد آپارتمانی

قرارداد فروش قطعات متعدد زمین.واگذاری مجتمع های ساختمانی احداثی با همکاری عامل.کارگزار و مدیر فروش 4

پایگاه خبری حقوق نیوز قرارداد عاملیت و...
۰۴ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۹:۱۰
قرارداد پیمانکاری برداشت اندازه ساختمان و نقشه برداری محوطه

قرارداد پیمانکاری 6

پایگاه خبری حقوق نیوز قرارداد...
۰۴ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۹:۵۲
تاریخ: دیروز
بازدید: 79
قرارداد پژوهشی آشنایی با گزیده ای از منابع اینترنتی

قراردادهای تالیف،پژوهشی،هنری،سیستمی 9

پایگاه خبری حقوق نیوز قرارداد پژوهشی...
۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۹:۴۵
تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 105
قرارداد پژوهشی ارزیابی وضعیت قطعات سازه ای سالم و صدمه دیدن بتن آرمه

قراردادهای تالیف،پژوهشی،هنری،سیستمی 8

پایگاه خبری حقوق نیوز قرارداد پژوهشی...
۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۹:۳۵
تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 97
قرارداد پژوهشی پساب تصفیه خانه فاضلاب

قراردادهای تالیف،پژوهشی،هنری،سیستمی 7

پایگاه خبری حقوق نیوز قرارداد پژوهشی...
۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۹:۳۰
تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 108
قرارداد مشارکت در احداث بنا و محوطه سازی دریک قطعه زمین به پلاک ثبتی ....... به مساحت ................. مترمربع

قراردادهای مشارکت 6

پایگاه خبری حقوق نیوز قرارداد مشارکت...
۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۰۰:۲۶
تاریخ: ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 113
قرارداد کار با رعایت آیین نامه انضباطی شرکت شرح وظایف شغلی (آژانس مسافرتی هوایی)

قراردادهای مشاوره 14

پایگاه خبری حقوق نیوز قرارداد کار با...
۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۲۰:۴۲
تاریخ: ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 147
قرارداد رسیدگی به صورت وضعیت موقت و قطعی محاسبات و تعدیل و تاخیر قراردادها

قراردادهای مشاوره 13

پایگاه خبری حقوق نیوز قرارداد رسیدگی...
۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۲۰:۲۹
تاریخ: ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 145
قرارداد خدمات مالی

قراردادهای مشاوره 11

قرارداد خدمات مالی (شناخت سیستم های...
۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۲۰:۱۶
تاریخ: ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 120
قرارداد خرید خدمات کارشناسی

قراردادهای مشاوره 12

پایگاه خبری حقوق نیوز قرارداد خرید...
۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۲۰:۲۰
تاریخ: ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 132
قرارداد ارائه خدمات پشتیبانی سیستم کامپیوتری پس از فروش

قراردادهای تالیف،پژوهشی،هنری،سیستمی 6

پایگاه خبری حقوق نیوز قرارداد ارائه...
۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۹:۴۱
تاریخ: ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 163
قرارداد حسابرسی صورت های مالی شرکت

قراردادهای مشاوره 10

پایگاه خبری حقوق نیوز قرارداد حسابرسی...
۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۹:۳۳
تاریخ: ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 168
قرارداد تهیه سرفصل حسابهای (گروه–کل–معین) شرکت

قراردادهای مشاوره 9

پایگاه خبری حقوق نیوز قرارداد تهیه...
۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۹:۲۳
تاریخ: ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 161
قرارداد پیمانکاری بازدید و ترمیم لوله کشی سرد و گرم و ..........

قرارداد پیمانکاری 5

پایگاه خبری حقوق نیوز قرارداد...
۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۷:۵۳
تاریخ: ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 149
قرارداد پیمانکاری احداث بند انحرافی بر روی رودخانه

قرارداد پیمانکاری 4

پایگاه خبری حقوق نیوز قرارداد...
۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۷:۵۰
تاریخ: ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 131
قرارداد تامین نیروی انسانی جهت ارائه خدمت

قراردادهای مشاوره 7

پایگاه خبری حقوق نیوز قرارداد تامین...
۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۷:۵۹
تاریخ: ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 151
قرارداد تهیه ترازنامه و صورت های مالی شرکت

قراردادهای مشاوره 8

پایگاه خبری حقوق نیوز قرارداد تهیه...
۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۸:۰۸
تاریخ: ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 137
قرارداد پیمانکاری اجرای قسمتی از عملیات بازسازی و نوسازی در واحدهای مجتمع اداری، تجاری، مسکونی ...............

قرارداد پیمانکاری 3

پایگاه خبری حقوق نیوز قرارداد...
۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۹:۳۵
تاریخ: ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 150
سرخط خبرها: