حقوق خبر

نمونه قراردادها

Feed Link JS News
قرارداد پیمانکاری

قرارداد پیمانکاری ساختمان طراحی (معماری)

حقوق نیوز/نمونه...
۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۲:۰۱
تاریخ: ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۹
بازدید: 110
قرارداد پیمانکاری

قرارداد پیمانکاری تهیه، حمل و نصب عایق لوله ای

حقوق نیوز/نمونه...
۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۱:۵۷
تاریخ: ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۹
بازدید: 103
قرارداد پیمانکاری

قرارداد پیمانکاری پیاده و نصب فن کوئل

حقوق نیوز/نمونه...
۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۱:۴۷
تاریخ: ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۹
بازدید: 110
قرارداد مشاوره

قرارداد وکالت و مشاوره حقوقی

حقوق نیوز/نمونه...
۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۱:۴۳
تاریخ: ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۹
بازدید: 105
قراردادهای تالیف،پژوهشی،هنری،سیستمی

قرارداد مشاوره طراحی و نظارت فنی بر پروژه ساختمانی

حقوق نیوز/نمونه...
۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۱
تاریخ: ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۹
بازدید: 113
قرارداد مشاوره

قرارداد مشاوره، نظارت، نظارت عالیه پروژه طرح و توسعه

حقوق نیوز/نمونه...
۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۲
تاریخ: ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۹
بازدید: 119
قرارداد مشاوره

قرارداد مشاوره (راهکارهای فنی در ارتباط با بازسازی و نوسازی ساختمان)

حقوق نیوز/ نمونه قراردادها/ قرارداد...
۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۸
تاریخ: ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۹
بازدید: 336
قرارداد مشاوره

قرارداد مشاور فنی

حقوق نیوز/ نمونه قراردادها/ قرارداد...
۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۲۰:۱۵
تاریخ: ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۹
بازدید: 358
قرارداد مشاوره

قرارداد مشاوره (تهیه طرح توجیهی فنی، اقتصادی و مالی)

حقوق نیوز/ نمونه قراردادها/ قراردادهای...
۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۲۰:۲۶
تاریخ: ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۹
بازدید: 348
قرارداد مشاوره

قرارداد کاری برای مدت معین

حقوق نیوز/نمونه...
۲۱ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۳:۳۶
تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 2937
قرارداد مشاوره

قرارداد مشاور امور تولیدی و اقتصادی

حقوق نیوز/ نمونه قراردادها/ قرارداد...
۲۱ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۳:۴۲
تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 2881
قرارداد مشارکت

قرارداد مشارکت در احداث بنای مجتمع تجاری

حقوق نیوز/نمونه...
۰۶ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۳:۰۱
تاریخ: ۰۶ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 2795
قرارداد مشارکت

قرارداد مشارکت در احداث بنای تجاری، اداری فرهنگی، ورزشی آموزشی

حقوق نیوز/ نمونه...
۰۶ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۲:۴۷
تاریخ: ۰۶ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 2969
قرارداد پیمانکاری

قرارداد پیمانکاری برداشت اندازه ساختمان و نقشه برداری محوطه

حقوق نیوز/نمونه...
۰۴ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۹:۵۲
تاریخ: ۰۴ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 2984
قرارداد فروش قطعات متعدد زمین.واگذاری مجتمع های ساختمانی احداثی با همکاری عامل.کارگزار و مدیر فروش

قرارداد فروش قطعات متعدد زمین (دایر)

حقوق نیوز/نمونه...
۰۴ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۹:۲۵
قرارداد فروش قطعات متعدد زمین.واگذاری مجتمع های ساختمانی احداثی با همکاری عامل.کارگزار و مدیر فروش

قرارداد فروش اقساطی آپارتمان

حقوق نیوز/نمونه...
۰۴ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۹:۱۸
قرارداد فروش قطعات متعدد زمین.واگذاری مجتمع های ساختمانی احداثی با همکاری عامل.کارگزار و مدیر فروش

قرارداد عاملیت و مدیریت پیش فروش مجتمع احداثی .......... واقع در شهرستان .................. به تعداد ............. واحد آپارتمانی

حقوق نیوز/ نمونه...
۰۴ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۹:۱۰
قراردادهای تالیف،پژوهشی،هنری،سیستمی

قرارداد پژوهشی آشنایی با گزیده ای از منابع اینترنتی

حقوق نیوز/ نمونه...
۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۹:۴۵
تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 1327
قراردادهای تالیف،پژوهشی،هنری،سیستمی

قرارداد پژوهشی ارزیابی وضعیت قطعات سازه ای سالم و صدمه دیدن بتن آرمه

حقوق نیوز/نمونه...
۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۹:۳۵
تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 1308
قراردادهای تالیف،پژوهشی،هنری،سیستمی

قرارداد پژوهشی پساب تصفیه خانه فاضلاب

حقوق نیوز/نمونه...
۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۹:۳۰
تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 1331
سرخط خبرها: