حقوق خبر

خودکارآمدی - حقوق خبر

خودکارآمدی چیست؟

... چگونگی ادارک و همچنین نحوه‌ی تعامل ما در موقعیت‌های مختلف نقش مهمی ایفا می‌کند. خودکارآمدی یکی از اجزای اساسی و حیاتی سیستم خود-نظام را تشکیل می‌دهد. از دیدگاه باندورا، خودکارآمدی ...
۲۸ بهمن ۱۳۹۷
سرخط خبرها: