حقوق خبر

ملانی کلاین - حقوق خبر

ملانی کلاین را بشناسید! (قسمت دوم)

  پایگاه خبری حقوق نیوز ملانی کلاین (Melanie Klein) کلاین دریافت کرد که «خود» در نیمه دوم سال اول تولد کودک شکل می گیرد، یعنی عشق و نفرت در هم ترکیب می ...
۲۵ تیر ۱۳۹۸

ملانی کلاین را بشناسید! (قسمت اول)

  پایگاه خبری حقوق نیوز ملانی کلاین (Melanie Klein) ملانی حاصل ازدواج دوم پدرش بود و وقتی به دنیا آمد پدرش پنجاه ساله بود. خانواده با فراز و نشیب های بسیار مواجه شده ...
۲۴ تیر ۱۳۹۸
سرخط خبرها: