حقوق خبر

هوش معنوی - حقوق خبر

هوش معنوی یا SQ چیست؟

  هوش معنوی جنبه های مختلفی از آگاهی و زندگی ذهنی و روحی درونی فرد را با زندگی و کار بیرونی متصل و یکپارچه می کند و نوعی آگاهی درباره تمامیت جهان به شکلی کلی به فرد می دهد. سیندی ...
۰۴ اسفند ۱۳۹۷
سرخط خبرها: