حقوق خبر
افراد سمی

10 شگرد برای رویارویی با افراد سمی (قسمت7)

از کودکی به ما آموخته اند که عصبانی شدن و داد و فریاد راه انداختن و خویشتن داری از کف دادن کار آدم های بی شخصیت و تربیت نشده است. اما من می گویم که این حرف بی پایه است


 

پایگاه خبری حقوق نیوز

10 شگرد برای رویارویی با افراد سمی

7- شگرد تخلیه عصبی شدید

(فریاد کشیدن و جهنم درست کردن برای فرد سمی)

از کودکی به ما آموخته اند که عصبانی شدن و داد و فریاد راه انداختن و خویشتن داری از کف دادن کار آدم های بی شخصیت و تربیت نشده است. اما من می گویم که این حرف بی پایه است.

مواردی هست که شما ناچارید فریاد بکشید و سروصدا راه بیندازید چرا که گاه این تنها راهی است که دیگران وادار می شوند به شما گوش دهند یا توجه کنند. گاه اگر اجازه ندهید خشم و رنج درونتان بیرون ریخته شود و فشارهای روحی خود را چون دیگ بخاری که سرش به شدت و محکم بسته شده همچنان درون خود نگه دارید، باعث می شوید که این فشارها به شکل یک بیماری جسمی در جایی از بدن شما بروز کند. گاهی شما ناچارید به فردی تبدیل شوید که خویشتن داری از کف داده و به سیم آخر زده، چرا که گاه این تنها راهی است که می توانید خشم درونیِ خود را به طور موثر رها کنید.

همان طور که نویسنده ی مشهور مارک تواین گفته، در مواقعی خاص، ناسزا گفتن یا نفرین کردن می تواند باعث آرامشی در انسان شود که حتی قوی ترین دعاها هم قادر نیست چنین احساسِ آرامشی به وجود آورد.

توجه داشته باشید که من در اینجا توصیه نمی کنم این روش را به عنوان یک عادت دائم رفتاری یا شیوه ی برخورد روزانه به کار گیرید – چرا که در این صورت شما خود به فردی سمی تبدیل می شوید- بلکه تنها در مواردی از این روش استفاده کنید که این تنها راه چاره برای شنیده شدن باشد.

گاه فقط زمانی به شما توجه می شود که شما با چنین رفتاری و با عکس العملی غیرمترقبه دیگران را وادار به شنیدن کنید.

در واقع استفاده از این شگرد به شما اجازه می دهد که نقش یک شیر درنده را ایفا کنید نه یک گوسفند ترسو! با این نحوه ی برخورد شما قادرید همه ی خشم، فشارها و تشویش های جسمی و روحی تلنبار شده را که چون زباله هایی روح شما را مسموم کرده و آرامش را از شما گرفته و درونتان را چون خوره می خورد، با این حرکت از درون خود بیرون بریزید. در این حالت شما قادرید فریاد بکشید، جیغ بزنید، نفرین کنید، سرزنش کنید و طوفان به پا کنید و هر غصه ای را که در دلتان تلنبار شده به زبان آورید. اما همواره به خاطر داشته باشید که در استفاده از این شگرد با کسی گلاویز نشوید، کسی را نزنید و به کسی حمله نکنید. تنها از کلام و حنجره ی خود استفاده کنید.

بیشتر بخوانید:

10 شگرد برای رویارویی با افراد سمی (قسمت 1)

10 شگرد برای رویارویی با افراد سمی (قسمت 2)

10 شگرد برای رویارویی با افراد سمی (قسمت 3)

10 شگرد برای رویارویی با افراد سمی (قسمت 4)

10 شگرد برای رویارویی با افراد سمی (قسمت 5)

10 شگرد برای رویارویی با افراد سمی (قسمت 6)

 

تهیه کننده: عاطفه کریمی

منبع: آدم های سمی - لیلیان گلاس

پایگاه خبری حقوق نیوز - رفتارشناسی+ 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: