حقوق خبر
Sheryl Sandberg

سرگذشت مشهورترین زنان کارآفرین جهان (قسمت بیست و یکم)

شریل سندبرگ، مدیر ارشد فیس بوک و یکی از بانفوذترین زنان در امور تجاری جهان است.

Sheryl Sandberg
 

پایگاه خبری حقوق نیوز

سرگذشت مشهورترین زنان کارآفرین جهان

چند سال پیش یکی از جلسات تیم گینز، مدیر امور مالی فیسبوک، را اداره کردم. ما پانزده نفر از مدیران اجرایی سیلیکون ولی را برای صرف صبحانه و بحث پیرامون امور اقتصادی دعوت کردیم. گینز به اتفاق چهار تن از مدیرانش، دو مدیر ارشد و دو مدیر میانی، در این جلسه حضور داشت. پس از سلام و احوال پرسی من از میهمانان تقاضا کردم در بوفه سالن از خود پذیرایی کنند. مدعوین، عمدتا آقا، با بشقاب غذایشان سرمیز بزرگ کنفرانس نشستند. تیم آقای گینز، همه خانم، آخر از همه ظرف غذایشان را برداشتند و روی صندلی های کنار سالن نشستند. من از سر جایم بلند شدم و به آنان گفتم که بیایند و مثل ما سرمیز کنفرانس بنشینند. اما آنان به لبخندی بسنده کردند و در صندلی های حاشیه سالن باقی ماندند.

آن چهار زن نیز مثل سایر مدعوین حق داشتند سرمیز کنفرانس بنشینند و به طور جدی در جلسه شرکت کنند. اما به دلیل جایی که برای نشستن انتخاب کرده بودند بیشتر به تماشاچی شباهت داشتند تا شرکت کننده در کنفرانس. بعد از جلسه آنان را به کناری کشیدم تا این نارسایی را به آنان خاطر نشان کنم. گفتم حتی اگر از آنان دعوت نمی شد که بیایند و پشت میز کنفرانس بنشینند باید این کار را می کردند در صورتی که حتی با تأکید من هم از انجام این کار سرباز زدند. نخست از اظهار نظرم تعجب کردند. اما بعد خطایشان را پذیرفتند. این ماجرا مرا در بحر تأمل فرو برد؛ دریافتم که اغلب زنان تحت تأثیر دید قالبی، مفروضات، تعصب و عقاید خشک با نوعی جنگ روانی دست به گریبانند. بررسی ها نشان می دهد که بیشتر زنان قابلیت های خود را کمتر از آن چه هست برآورد می کنند و بعکس مردان عملکردشان را بیشتر از آن چه به واقع هست توصیف می کنند. علت آن است که اغلب زنان تنها بخشی از ماهیت خود را به رسمیت می شناسند و به خاطر فقدان اعتماد به نفس و ابراز وجود، در زمینه های مختلف خود را انسانی ناشایسته و بی کفایت به شمار آورده و با درونی کردن پیام های منفی که در طول زندگی دریافت کرده اند به ملاحظه کاری، رودربایستی روی آورده و قدرت طلبی، ماجراجویی و نیرومند تر از مردان بودن را کاری ناپسند می دانند و تصور می کنند که باید بخش عمده وقتشان را به کار در خانه و مراقبت از فرزندان اختصاص دهند. و به مصداق ضرب المثلی معروف که می گویند:«آب چاله را می جوید.» چون به پیشرفت اندک در زندگی قانع اند، سهم شان از ثروت، موهبت و فراوانی به همان اندازه اندک خواهد بود. 

اگر هوشمندی، اقتدار و منزلت را از خود دریغ کنید، چگونه انتظار دارید دیگران این موهبت ها را به شما ارزانی کنند.

هنگام ارزشیابی کار دانشجویان رشته جراحی وقتی نظر آنان را درباره عملکردشان جویا شدند، دانشجویان دختر نسبت به همکلاسی های پسرشان به خود نمره پائین دادند. در صورتی که ارزشیابی استادان نشان داد که نتیجه کار دختر ها از پسر ها بهتر بود. در بررسی دیگر که با شرکت چند هزار کاندیدای بالقوه سیاسی انجام گرفت، با وجود برابری لمتیاز های گروه زنان و مردان، آقایان 60 درصد بیشتر از خانم ها فکر می کردند برای اداره دفاتر سیاسی حائز شرایطند. اگر از یک مرد دلیل موفقیت هایش را بپرسید آن را به هوش، استعداد و قابلیت های باطنی اش نسبت می دهد و اگر همین پرسش را با یک زن در میان نهید پیروزی هایش را ناشی از شانس، یاری و مساعدت دیگران و سایر عوامل بیرونی به شمار می آورد. مردان و زنان در توصیف ناکامی هایشان نیز با هم تفاوت دارند. اغلب مردان شکست شان را ناشی از فقدان مطالعه و بررسی کافی و یا عدم شور و انگیزه معرفی می کنند. بعکس زنان علتش را عدم قابلیت های باطنی شان می پندارند و در حقیقت دست رد به استواری و ارجمندی شخصیت شان می زنند.

ای کاش می نوانستم تمام زنان همکارم را متقاعد کنم که به استعداد ها و قابلیت هایشان ایمان آورده و راهی برای تجلی آن ها بگشایند و تحت هیچ شرایطی موفقیت شان را به افراد و عوامل دیگر نسبت ندهند.

 

بیشتر بخوانید:

اُپرا وینفری و داستان موفقیت هایش (قسمت اول)

اُپرا وینفری و داستان موفقیت هایش (قسمت دوم)

سرگذشت مشهورترین زنان کارآفرین جهان (قسمت اول)

سرگذشت مشهورترین زنان کارآفرین جهان (قسمت دوم)

سرگذشت مشهورترین زنان کارآفرین جهان (قسمت سوم)

سرگذشت مشهورترین زنان کارآفرین جهان (قسمت چهارم)

 سرگذشت مشهورترین زنان کارآفرین جهان (قسمت پنجم)

 سرگذشت مشهورترین زنان کارآفرین جهان (قسمت ششم)

سرگذشت مشهورترین زنان کارآفرین جهان (قسمت هفتم)

سرگذشت مشهورترین زنان کارآفرین جهان (قسمت هشتم)

سرگذشت مشهورترین زنان کارآفرین جهان (قسمت نهم)

سرگذشت مشهورترین زنان کارآفرین جهان (قسمت دهم)

سرگذشت مشهورترین زنان کارآفرین جهان (قسمت یازدهم)

سرگذشت مشهورترین زنان کارآفرین جهان (قسمت دوازدهم)

سرگذشت مشهورترین زنان کارآفرین جهان (قسمت سیزدهم)

سرگذشت مشهورترین زنان کارآفرین جهان (قسمت چهاردهم)

سرگذشت مشهورترین زنان کارآفرین جهان (قسمت پانزدهم)

سرگذشت مشهورترین زنان کارآفرین جهان (قسمت شانزدهم)

سرگذشت مشهورترین زنان کارآفرین جهان (قسمت هفدهم)

سرگذشت مشهورترین زنان کارآفرین جهان (قسمت هجدهم)

سرگذشت مشهورترین زنان کارآفرین جهان (قسمت نوزدهم)

سرگذشت مشهورترین زنان کارآفرین جهان (قسمت بیستم)

 

تهیه کننده: محمدی

منبع: سرگذشت مشهورترین زنان کارآفرین جهان - محمدرضا آل یاسین و مونا آل یاسین

پایگاه خبری حقوق نیوز - کارآفرینان و مدیران موفق+ 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: