حقوق خبر
Sheryl Sandberg

سرگذشت مشهورترین زنان کارآفرین جهان (قسمت بیست و چهارم)

شریل سندبرگ، مدیر ارشد فیس بوک و یکی از بانفوذترین زنان در امور تجاری جهان است.

Sheryl Sandberg

 

پایگاه خبری حقوق نیوز

سرگذشت مشهورترین زنان کارآفرین جهان

یکی دیگر از روش های مؤثر برای مقابله با احساسات منفی و ارتقاء اعتماد به نفس آن است که وانمود کنیم از اعتماد به نفس قابل توجهی بهره مندیم. من این نکته را در دهه 1980 که مربی آیروبیک بودم کشف کردم. یکی از مفاهیم آیروبیک آن است که شما باید به مدت یک ساعت متبسم باشید و لبخند را فراموش نکنید. بعضی از روز ها به طور طبیعی خنده بر لب دارید. اما روزهایی که اخمو و بداخلاق هستید اگر به صورت تصنعی لبخند بزنید پس از یک ساعت احساس سرور و شادمانی خواهید کرد. زیرا میان تن و ذهن ارتباطی مدام برقرار است. اگر نظام اعتقادی شما (در سطح هشیار یا ناهشیار) چنین باشد که در وضعیتی معین، شادمانی مناسب و قابل توجیه است، مغز همین علامت را به بدن مخابره می کند، بدن نیز مجبور است علایم شادی و سرور را از خود نشان دهد. بر این اساس سریع ترین راه برای تغییر حالت، تغببرات جسمانی است. این یعنی راه رفتن، صحبت کردن، حالت چهره، دیدن، نفس کشیدن و غیره در تغییر روحیه و تصاویر ذهنی انسان بسیار مؤثر است. بنابراین اگر طرز صحبت کردن، طرز نشستن و برخاستن و سایر حالات و حرکات افراد متکی به نفس را تقلید کنید، به طور دقیق همان پیام را به دستگاه اعصابتان ارسال کرده و شاهد همان رفتار خواهید بود.

تحقیقات انجام شده کاربرد مفید و مؤثر این استراتژی را به اثبات رسانده است. بر اساس پژوهش های اخیر وقتی کسی ژست های قدرتمند بودن می گیرد. مثلا با قدم های استوار، گردن افراشته و چهره ای مصمم و مطمئن راه می رود، به مدت دو دقیقه هورمون قدرت (تستوسترون) بالا می رود و میزان هورمون استرس (کورتیزول) پایین می آید و در پی آن فرد احساس قدرت و مسئولیت بیشتری کرده و تاب و تحمل بیشتری در برابر خطرات از خود نشان می دهد. به این ترتیب تغییری ساده در حالت بدن به تغییری بزرگ در رفتار می انجامد. من پس از آگاهی از این تکنیک هرگاه در جلسات موضوعی مطرح می شد که با نقطه نظرهایم مغایرت داشت بر خلاف گذشته احتیاط و شرم و حیا را کنار گذاشته و پس از نفسی عمیق دستم را بلند می کردم. بعد ها باتقلید از صحبت کردن، نشستن و راه رفتن و سایر حرکات افراد نیرومند و متکی به نفس که با آنان سروکار داشتم این روحیه مهم و تعیین کننده را در خود تقویت کردم. البته قبل از هرچیز باید (هشیارانه و یا در سطحی ناهشیار) به شایستگی خود ایمان بیاورید و خواسته تان را حق طبیعی و حق حیات تان بدانید. 

ما در عصر مادران و مادربزرگانمان که فرصت های شغلی به شدت محدود بود زندگی نمی کنیم.

 

 

بیشتر بخوانید:

اُپرا وینفری و داستان موفقیت هایش (قسمت اول)

اُپرا وینفری و داستان موفقیت هایش (قسمت دوم)

سرگذشت مشهورترین زنان کارآفرین جهان (قسمت اول)

سرگذشت مشهورترین زنان کارآفرین جهان (قسمت دوم)

سرگذشت مشهورترین زنان کارآفرین جهان (قسمت سوم)

سرگذشت مشهورترین زنان کارآفرین جهان (قسمت چهارم)

 سرگذشت مشهورترین زنان کارآفرین جهان (قسمت پنجم)

 سرگذشت مشهورترین زنان کارآفرین جهان (قسمت ششم)

سرگذشت مشهورترین زنان کارآفرین جهان (قسمت هفتم)

سرگذشت مشهورترین زنان کارآفرین جهان (قسمت هشتم)

سرگذشت مشهورترین زنان کارآفرین جهان (قسمت نهم)

سرگذشت مشهورترین زنان کارآفرین جهان (قسمت دهم)

سرگذشت مشهورترین زنان کارآفرین جهان (قسمت یازدهم)

سرگذشت مشهورترین زنان کارآفرین جهان (قسمت دوازدهم)

سرگذشت مشهورترین زنان کارآفرین جهان (قسمت سیزدهم)

سرگذشت مشهورترین زنان کارآفرین جهان (قسمت چهاردهم)

سرگذشت مشهورترین زنان کارآفرین جهان (قسمت پانزدهم)

سرگذشت مشهورترین زنان کارآفرین جهان (قسمت شانزدهم)

سرگذشت مشهورترین زنان کارآفرین جهان (قسمت هفدهم)

سرگذشت مشهورترین زنان کارآفرین جهان (قسمت هجدهم)

سرگذشت مشهورترین زنان کارآفرین جهان (قسمت نوزدهم)

سرگذشت مشهورترین زنان کارآفرین جهان (قسمت بیستم)

سرگذشت مشهورترین زنان کارآفرین جهان (قسمت بیست و یکم)

سرگذشت مشهورترین زنان کارآفرین جهان (قسمت بیست و دوم)

سرگذشت مشهورترین زنان کارآفرین جهان (قسمت بیست و سوم)

 

تهیه کننده: محمدی

منبع: سرگذشت مشهورترین زنان کارآفرین جهان - محمدرضا آل یاسین و مونا آل یاسین

پایگاه خبری حقوق نیوز - کارآفرینان و مدیران موفق+ 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: