حقوق نیوز

مقررات وکالت

Feed Link JS News
وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

نظامنامه امتحان وکلاء رسمی عدلیه (وزیر عدلیه – 1296 شمسی)

حقوق نیوز/ مقررات وکالت/ وکالت در آیین...
۱۸ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۲:۲۴
تاریخ: ۱۸ بهمن ۱۳۹۷
بازدید: 381
وکالت در نظریات مشورتی

عدم اعطا پروانه وکالت به فردی که کارآموزی وکالت را در خارج از ایران گذرانده است

حقوق نیوز / مقررات وکالت   8-...
۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۱:۲۰
تاریخ: ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۹
بازدید: 489
وکالت در نظریات مشورتی

عدم اعطای پروانه وکالت به مستخدمین قراردادی دولتی

حقوق نیوز/ مقررات وکالت   6-...
۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۱:۱۳
تاریخ: ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۹
بازدید: 481
وکالت در نظریات مشورتی

ضرورت داشتن لیسانس حقوق برای متقاضی پروانه وکالت اتفاقی

  4- ضرورت داشتن لیسانس حقوق برای...
۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۰:۰۷
تاریخ: ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۹
بازدید: 478
وکالت در نظریات مشورتی

جواز اعطای پروانه وکالت به نابینایان

حقوق نیوز/ مقررات وکالت/ وکالت در نظریات...
۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۱:۲۴
تاریخ: ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۹
بازدید: 481
وکالت در نظریات مشورتی

تحصیل پروانه وکالت توسط اساتید دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری

حقوق نیوز/ مقررات وکالت/ وکالت در نظریات...
۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۱:۱۵
تاریخ: ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۹
بازدید: 464
وکالت در نظریات مشورتی

عدم اعطا پروانه وکالت برای فارغ التحصیل رشته علوم قضایی مدرسه عالی تربیتی و قضایی طلاب قم

حقوق نیوز/ مقررات وکالت   2-...
۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۰۹:۵۷
تاریخ: ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۹
بازدید: 509
وکالت در نظریات مشورتی

عدم الزام کانون برای اعطا پروانه وکالت اتفاقی

حقوق نیوز/ مقررات وکالت   5-...
۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۰:۲۱
تاریخ: ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۹
بازدید: 455
وکالت در نظریات مشورتی

عدم اعطا پروانه وکالت اتفاقی به قضات و مستخدمین دولتی

حقوق نیوز/ مقررات وکالت/ وکالت در نظریات...
۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۰:۰۴
تاریخ: ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۹
بازدید: 478
وکالت در نظریات مشورتی

عدم اجازه وکالت برای وکیلی که با سپردن پروانه مشغول قضاوت شده و سپس استعفا داده و هنوز روانه خود را از کانون دریافت نکرده است

حقوق نیوز/ مقررات...
۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۰۹:۴۶
تاریخ: ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۹
بازدید: 449
مکاتبات

نامه کمیسیون حمایت از وکلای کانون به شعبه 405 دادگاه عمومی تهران در مورد پذیرش کارآموزان وکالت

حقوق نیوز/ مقررات وکالت   37-...
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۸
تاریخ: ۲۴ شهریور ۱۳۹۸
بازدید: 823
دسته بندی: مکاتبات
مکاتبات

نامه رئیس کانون وکلای مرکز به سرپرست مجتمع قضایی شهید بهشتی در مورد کارآموزی کارآموزان وکالت

حقوق نیوز/ مقررات وکالت   36-...
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۶
تاریخ: ۲۴ شهریور ۱۳۹۸
بازدید: 836
دسته بندی: مکاتبات
مکاتبات

نامه رئیس کانون وکلای مرکز به سرپرست مجتمع قضایی میرداماد در مورد عدم پذیرش وکیل متهم توسط یکی از شعبات آن مجتمع

حقوق نیوز/ مقررات وکالت   35-...
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۳
تاریخ: ۲۴ شهریور ۱۳۹۸
بازدید: 797
دسته بندی: مکاتبات
مکاتبات

نامه رئیس کانون وکلای مرکز به دادستان انتظامی قضات در مورد عدم پذیرش وکیل توسط یکی از شعبات محاکم عمومی

حقوق نیوز/ مقررات وکالت   34-...
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۱
تاریخ: ۲۴ شهریور ۱۳۹۸
بازدید: 822
دسته بندی: مکاتبات
مکاتبات

نامه رئیس کانون وکلای مرکز به رئیس قوه قضاییه در خصوص ملاقات وکلا با موکلین زندانی

حقوق نیوز/ مقررات وکالت   33-...
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۲:۳۶
تاریخ: ۲۴ شهریور ۱۳۹۸
بازدید: 818
دسته بندی: مکاتبات
مکاتبات

نامه هیئت مدیره کانون وکلای مرکز به رئیس قوه قضاییه صدور احکام محکومیت وکلای دادگستری

حقوق نیوز/ مقررات وکالت   38-...
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۲:۵۰
تاریخ: ۲۴ شهریور ۱۳۹۸
بازدید: 841
دسته بندی: مکاتبات
مقررات وکالت

وکالت در قوانین بین المللی

حقوق نیوز/ مقررات...
۱۰ تیر ۱۳۹۸ - ۱۱:۲۶
تاریخ: ۱۰ تیر ۱۳۹۸
بازدید: 1647
مکاتبات

نامه رئیس کانون وکلای مرکز به رئیس اداره تمبر

حقوق نیوز/ مقررات وکالت   32-...
۱۰ تیر ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۹
تاریخ: ۱۰ تیر ۱۳۹۸
بازدید: 1222
دسته بندی: مکاتبات
مکاتبات

نامه رئیس کانون وکلای مرکز به رئیس دادگستری گرمسار در مورد نحوه کارآموزی کارآموزان وکالت

حقوق نیوز/ مقررات وکالت 30- نامه رئیس...
۱۰ تیر ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۴
تاریخ: ۱۰ تیر ۱۳۹۸
بازدید: 1233
دسته بندی: مکاتبات
مکاتبات

نامه رئیس کانون وکلای مرکز به سرپرست اداره نظارت و پیگیری مالیات بر شرکت ها در مورد نحوه پذیرش و دخالت وکلای دادگستری

حقوق نیوز/ مقررات وکالت 29- نامه رئیس...
۱۰ تیر ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۲
تاریخ: ۱۰ تیر ۱۳۹۸
بازدید: 1225
دسته بندی: مکاتبات
سرخط خبرها: