حقوق نیوز

نمونه قراردادها

Feed Link JS News
قرارداد پیمانکاری

قرارداد پیمانکاری مطالعات مکانیک خاک و ژئوتکنیک

حقوق نیوز/نمونه...
۲۹ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۳:۱۱
تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۳۹۹
بازدید: 81
قرارداد پیمانکاری

قرارداد پیمانکاری لوله کشی گاز

حقوق نیوز/نمونه...
۲۹ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۳:۰۱
تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۳۹۹
بازدید: 91
قرارداد پیمانکاری

قرارداد پیمانکاری لوله کششی آب سرد و گرم

حقوق نیوز/ نمونه...
۲۹ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۲:۳۷
تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۳۹۹
بازدید: 86
قرارداد پیمانکاری

قرارداد پیمانکاری عملیات نصب و لوله کشی و راه اندازی چیلر ساختمان

حقوق نیوز/نمونه...
۲۹ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۱:۵۴
تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۳۹۹
بازدید: 87
قرارداد پیمانکاری

قرارداد پیمانکاری طراحی و نظارت پروژه های ساختمانی

حقوق نیوز/نمونه...
۲۹ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۴
تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۳۹۹
بازدید: 80
قرارداد پیمانکاری

قرارداد پیمانکاری تهیه، حمل و نصب عایق لوله ای

حقوق نیوز/نمونه...
۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۱:۵۷
تاریخ: ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۹
بازدید: 291
قرارداد پیمانکاری

قرارداد پیمانکاری ساختمان طراحی (معماری)

حقوق نیوز/نمونه...
۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۲:۰۱
تاریخ: ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۹
بازدید: 329
قرارداد پیمانکاری

قرارداد پیمانکاری پیاده و نصب فن کوئل

حقوق نیوز/نمونه...
۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۱:۴۷
تاریخ: ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۹
بازدید: 287
قرارداد مشاوره

قرارداد وکالت و مشاوره حقوقی

حقوق نیوز/نمونه...
۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۱:۴۳
تاریخ: ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۹
بازدید: 300
قراردادهای تالیف،پژوهشی،هنری،سیستمی

قرارداد مشاوره طراحی و نظارت فنی بر پروژه ساختمانی

حقوق نیوز/نمونه...
۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۱
تاریخ: ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۹
بازدید: 340
قرارداد مشاوره

قرارداد مشاوره، نظارت، نظارت عالیه پروژه طرح و توسعه

حقوق نیوز/نمونه...
۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۲
تاریخ: ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۹
بازدید: 410
قرارداد مشاوره

قرارداد مشاوره (راهکارهای فنی در ارتباط با بازسازی و نوسازی ساختمان)

حقوق نیوز/ نمونه قراردادها/ قرارداد...
۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۸
تاریخ: ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۹
بازدید: 497
قرارداد مشاوره

قرارداد مشاور فنی

حقوق نیوز/ نمونه قراردادها/ قرارداد...
۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۲۰:۱۵
تاریخ: ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۹
بازدید: 552
قرارداد مشاوره

قرارداد مشاوره (تهیه طرح توجیهی فنی، اقتصادی و مالی)

حقوق نیوز/ نمونه قراردادها/ قراردادهای...
۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۲۰:۲۶
تاریخ: ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۹
بازدید: 542
قرارداد مشاوره

قرارداد کاری برای مدت معین

حقوق نیوز/نمونه...
۲۱ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۳:۳۶
تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 2964
قرارداد مشاوره

قرارداد مشاور امور تولیدی و اقتصادی

حقوق نیوز/ نمونه قراردادها/ قرارداد...
۲۱ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۳:۴۲
تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 2906
قرارداد مشارکت

قرارداد مشارکت در احداث بنای مجتمع تجاری

حقوق نیوز/نمونه...
۰۶ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۳:۰۱
تاریخ: ۰۶ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 2822
قرارداد مشارکت

قرارداد مشارکت در احداث بنای تجاری، اداری فرهنگی، ورزشی آموزشی

حقوق نیوز/ نمونه...
۰۶ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۲:۴۷
تاریخ: ۰۶ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 2995
قرارداد پیمانکاری

قرارداد پیمانکاری برداشت اندازه ساختمان و نقشه برداری محوطه

حقوق نیوز/نمونه...
۰۴ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۹:۵۲
تاریخ: ۰۴ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 3020
قرارداد فروش قطعات متعدد زمین.واگذاری مجتمع های ساختمانی احداثی با همکاری عامل.کارگزار و مدیر فروش

قرارداد فروش قطعات متعدد زمین (دایر)

حقوق نیوز/نمونه...
۰۴ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۹:۲۵
سرخط خبرها: