امروز: دوشنبه, ۱۳ مرداد ۱۳۹۹ برابر با ۱۲ ذو الحجة ۱۴۴۱ قمری و ۰۳ اوت ۲۰۲۰ میلادی
کد خبر: 273356
۶۲
۱
۰
نسخه چاپی
کرونا ویروس

11 توصیه مهم به مراقبان بیماران مبتلا به کرونا

یکی از مهمترین مسائلی که در مورد بیماری کرونا ویروس باید به آن توجه کرد نحوه عمل افرادی است که از بیماران مبتلا به کرونا مراقبت می کنند. با توجه به انتقال پذیری بالای ویروس کرونا این موضوع بسیار اهمیت دارد که افرادی که وظیفه مراقبت از بیمار مشکوک یا مبتلا به کرونا ویروس را بر عهده دارند نکات ایمنی خاصی را رعایت کنند تا از ابتلا به این بیماری جلوگیری نمایند

حقوق نیوز/ سلامت و بهداشت/ دانستنیهای پزشکی

 مراقبان بیماران مبتلا به کرونا

توصیه هایی برای مراقبان از بیماران مبتلا به بیماری کرونا ویروس در منزل

یکی از مهمترین مسائلی که در مورد بیماری کرونا ویروس باید به آن توجه کرد نحوه عمل افرادی است که از بیماران مبتلا به کرونا مراقبت می کنند. با توجه به انتقال پذیری بالای ویروس کرونا این موضوع بسیار اهمیت دارد که افرادی که وظیفه مراقبت از بیمار مشکوک یا مبتلا به کرونا ویروس را بر عهده دارند نکات ایمنی خاصی را رعایت کنند تا از ابتلا به این بیماری جلوگیری نمایند.

در زیر به 11 توصیه مهم پرداخته شده که مراقبان بیماران مبتلا به کرونا باید به آنها توجه کنند.

1.بهتـر اسـت یـک نفر که بیشـترین زمان حضـور در منـزل را دارد و سـن بـالا و بیماری زمینـه ای ندارد مسـئول مراقبت بیمار شـود.

2 .بهتر اسـت مراقب تا حد امکان به اتاق بیمار وارد نشـود و تبادلات در ورودی اتاق انجام شود و فاصلـه حداقل یـک متر با بیمـار رعایـت گردد.

3 .بـرای انجـام تبـادلات مراقب حتمـا از دسـتکش اسـتفاده نمایـد و بعـد از انجـام تبادل دسـتکش را در سـطل زبالـه درب دار مجزا با کیسـه زباله بینـدازد. از مصـرف دوبـاره دسـتکش خـودداری گردد. بهداشت دست را قبل و حتی بعد از برداشتن دستکش انجام دهید.

4 .از تماس مستقیم با مایعات بدن ، به خصوص ترشحات دهان یا تنفس و مدفوع خودداری کنید.

5 .مراقب در حضـور بیمـار حتما از ماسـک اسـتفاده نماید. در محیط منزل نیز بهتر اسـت ماسـک اسـفاده شود.

 مراقبان بیماران مبتلا به کرونا

6 .اگـر نیـاز بـه حضـور در اتـاق فـرد مبتلا باشـد بهتـر اسـت از یک لبـاس بلنـد مثـل روپوش به صـورت اختصاصی اسـتفاده شـود و پس از خـروج از اتـاق در محلـی ایزولـه آویزان شـود. شـرایط شستشـوی ایـن لبـاس نیـز مانند لباسـهای بیمار باشـد.

7 .پـس از مراقبـت از بیمـار تـا رعایـت کامـل مـوارد بهداشـتی مانند شسـتن دسـت ها و ضدعفونی نمودن لوازم و سـطح از تماس با سـایر افراد خانـواده خـودداری نمایید.

8 .دسـت هـا را بـه طور مرتب را با استفاده از صابون و آب با دقت و صحیح بشـویید یا با از الکل طبی 70 % ضد عفونی نماییـد. از لمس چشـم، بینی و صورت بپرهیزید. بهداشت دست همچنین باید قبل و بعد از تهیه غذا، قبل و بعد از خوردن غذا ، بعد از استفاده از توالت و هر زمان که دستها کثیف به نظر می رسند اجام شود. قبل از توصیه برای استفاده از الکل برای ضدعفونی در کاربرد خانگی، توجهات لازم مربوط به ایمنی باید رعایت گردد .(مانند احتراق و خطرات ناشی از آتش سوزی)

9 .هنگام استفاده از آب و صابون، از حوله های کاغذی یکبار مصرف استفاده شود. باید دستها خشک گردد. اگر حوله کاغذی در دسترس نیست از حوله های پارچه ای اختصاصی استفاده کنید اما حتما بعد از خیس شدن آنها را جایگزین کنید.

10 .روزانـه درجـه حـرارت بـدن خـود را انـدازه گیـری نمـوده، در صـورت بـروز تـب، سـرفه یا تنگـی نفس ضمـن مشـاوره تلفنی خود را نیـز قرنطینـه نمایید.

11 .به تماس یافتگان توصیه می گردد تا مدت 14 روز از زمان تماس بر سلامت خود نظارت داشته باشند. در صورت بروز هرگونه علائم،به خصوص تب ، علائم تنفسی مانند سرفه یا تنگی نفس یا اسهال، از آخرین روز از تماس احتمالی خود تیم بهداشت شهرستان مربوطه اطلاع دهند.

منبع

دستور عمل مراقبت در منزل بیماران مشکوک یا مبتلا به کرونا ویروس |معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک

  • منبع
  • حقوق نیوز

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید