امروز: جمعه, ۰۷ آذر ۱۳۹۹ برابر با ۱۱ ربيع الآخر ۱۴۴۲ قمری و ۲۷ نوامبر ۲۰۲۰ میلادی
کد خبر: 263718
۵۴۹
۱
۰
نسخه چاپی

فروش جهیزیه توسط زوج بدون اجازه زوجه

خانمی جهیزیه خود را طبق لیست به منزل شوهرش انتقال می دهد و زوج نیز وسایل را ضمن تائید و تصدیق می پذیرد و در زندگی مشترک از آن استفاده می کنند، اگر زوج بدون اجازه زوجه یکی از وسایل جهیزیه را به فروش برساند، آیا زوجه می تواند زوج را به اتهام خیانت در امانت تحت تعقیب قرار دهد؟ مستدلاً و مستنداً توضیح دهید.

فروش جهیزیه توسط زوج بدون اجازه زوجه

خانمی جهیزیه خود را طبق لیست به منزل شوهرش انتقال می دهد و زوج نیز وسایل را ضمن تائید و تصدیق می پذیرد و در زندگی مشترک از آن استفاده می کنند، اگر زوج بدون اجازه زوجه یکی از وسایل جهیزیه را به فروش برساند، آیا زوجه می تواند زوج را به اتهام خیانت در امانت تحت تعقیب قرار دهد؟ مستدلاً و مستنداً توضیح دهید.

www.newslaw.ir

نظر اکثریت

در صورتی که زوجه جهیزیه خود را طی رسیدی به زوج تحویل داده که به طور امانی از آن نگهداری کند و بنا بر آن بوده که اشیا و اموال مذکور (جهیزیه) به وی مسترد شود، چنانچه زوجه بدون اجازه جهیزیه را به فروش برساند یا مسترد نکند زوجه می تواند زوج را به اتهام خیانت در امانت تحت تعقیب قرار دهد والا اگر اشیا و اموالی را که زوجه به عنوان جهیزیه به خانه شوهر برده و شوهر اموال مذکور را بدون اجازه مشارالیها بفروشد صرف این عمل دارای جنبه کیفری نیست زیرا جهیزیه در ایام زوجیت معمولاً در اختیار زوجه است و مورد استفاده خانواده قرار می گیرد و به صورت امانی در ختیار مرد قرار نگرفته، از طرفی با توجه به مفاد ماده 674 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375 که مقرر می دارد هرگاه اموال منقول و غیر منقول یا نوشته های از قبیل سفته ، چک، قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت ... به کسی داده شده و قرار بر این بوده که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده آن ها را به ضرر مالکین یا متصرفین آن ها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می شود. لذا قانون گذار جرم خیانت در امانت را فرع بر سپرده شدن مال به امین دانسته و بنا به مراتب فوق الشعار زوجه نمی تواند زوج را به اتهام خیانت در امانت تحت تعقیب قرار دهد، هرچند ممکن است در صورت فراهم شدن شرایط قانونی ، زوج به اتهام فروش مال غیر (انتقال مال غیر) تحت تعقیب قرار گیرد.

www.newslaw.ir

نظر اقلیت

با توجه به تعریف عاریه در قانون مدنی جهیزیه زوجه حکم عاریه را می توان داشته باشد و چنانچه عاریه مضمونه باشد در هر حال زوج ضامن است و فروش آن خیانت در امانت محسوب می شود.

نظر کمیسیون نشست قضائی (2)

اگر چه متعارف است که هنگام ازدواج زوجه مقداری از وسایل زندگی تحت عنوان جهیزیه به منزل شوهر می برد، این امر را نمی توان رابطه امانی تلقی کرد زیرا علی الاصول وسایل مذکور اختصاصاً و به صورت امانت تحویل زوج نمی شود بلکه مورد استفاده هر دو (زوجین) قرار می گیرد به عبارت دیگر تسلط زوجه بر اموال مذکور باقی بوده و زوج عرفاً اذن در انتفاع دارد. صورت برداری از جهیزیه و اخذ امضاء زوج هم دلیل برقراری رابطه امانی نیست بلکه برای اثبات مالکیت نسبت به آن ها در منازعات احتمالی بعدی است. لذا بحث خیانت در امانت منتفی است مگر آن که در موارد خاص اموالی از زوجه نزد زوج به امانت گذاشته شود که در آن صورت می تواند موضوع جرم خیانت در امانت قرار گیرد، فروش اموال زوجه بدون اجازه وی می تواند مصداق جرم فروش مال غیر تلقی شود.

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید