امروز: چهارشنبه, ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ برابر با ۰۹ رجب ۱۴۴۴ قمری و ۰۱ فوریه ۲۰۲۳ میلادی
کد خبر: 273156
۱۷۵۸
۱
۰
نسخه چاپی
Sexual deviations

انحرافات جنسی | چرا انحرافات جنسی بروز پیدا می کنند؟

انحرافات جنسی بیماری هایی به شکل تکانه ها، خیال پردازی ها، یا رفتارهای جنسی غیر عادی و انحرافی یا عجیب و متناقض با فرهنگ هستند که در مردها بیش از زنان شایع است.

 انحراف های جنسی

انحرافات جنسی

انحرافات جنسی یا اختلالات نابهنجاری جنسی عبارتند از یک خیال پردازی ویژه با اجزاء خودآگاه و ناخودآگاه، پدیده ارگاسم و برانگیختگی جنسی موجب تقویت این خیال پردازی یا تکانه می‌شود. افرادی که دچار انحراف جنسی هستند، لذت جنسی را تجربه می‌کنند، اما نمی‌توانند به محرک‌های شهوانی به صورت بهنجار پاسخ دهند.

نحوه ی شکل گیری انحرافات جنسی

عمده ترین عواملی که به نحوی بر شکل گیری و ایجاد رفتارهای مشکل آفرین و آسیب زای جنسی اثرگذار هستند، به شرح زیر است:

1. محرومیت جنسی و جذابیت یافتن برخی رفتارها در این شرایط

2. افراط و برخورداری های بیش از اندازه

3. ذهنی شدن جنسیت و رفتار جنسی و خارج گشتن از چارچوب های عینی و مرتبط

1. محرومیت جنسی و جذابیت یافتن برخی رفتارها در این شرایط

جنسیت و رفتار جنسی در هر وضعیت و شرایطی اعم از دوران تجرد و تأهل نیاز به مراقبت، رسیدگی و تغییر و تحولاتی دارد. این امر باعث می شود تا ابتدا از آسیب ها، کجروی ها و انحراف ها پیشگیری شود. همچنین در ادامه از رشد، بالندگی و بهبود نسبی برخوردار گردد.

در ارتباط با محرومیت این نکته را نیز بایستی در نظر داشت که رفتار جنسی یک فرد متأهل در چارچوب خاصی قرار دارد. از این رو نمی تواند به هر رفتاری اقدام نماید. به همین مناسبت در محدودیت و یا به عبارتی محرومیت خاصی قرار می گیرد. محرومیت جنسی نیز در ارتباط با یک فرد مجرد نیز مصداق داشته و محدودیت ها و عدم برخورداری هایی را شامل می شود.

نکته ی قابل توجه در ارتباط با محرومیت، جذابیت یافتن بعضی امور است که در شرایط برخورداری، فاقد جذابیت است. برای مثال، افرادی که در وضعیت خاصی در بیابان گیر افتاده اند و دچار گرسنگی و تشنگی شده اند، اقدام به خوردن آبی غیربهداشتی و ناسالم نموده اند که در شرایط عادی محال است چنین آبی را استفاده کنند. هم چنین در شرایط محرومیت و گرسنگی اشخاص چیزهایی را خورده اند که در شرایط عادی ممکن نیست اقدام به خوردن آن نمایند.

چنین امری در ارتباط با جنسیت و رفتار جنسی نیز می تواند مصداق داشته باشد. در شرایط محرومیت جنسی نیز چنان چه برخی از نکات و امور مرتبط با بهداشت رفتاری و روانی جنسی مراعات نشود، بعضی اعمال جنسی می تواند جذابیت یابد که در وضعیت عادی و متعارف جذابیتی را به همراه نخواهد داشت.

عمده ترین موارد و زمینه هایی که رفتار جنسی در شرایط محرومیت، معطوف و متمرکز به آن می شود.

الف. تمرکز گرایش جنسی به اشیاء

ب. تمرکز گرایش جنسی به خود

ج. تمرگز گزایش جنسی به دیگران (غیر از جنس مخالف)

د. ترکیبی از موارد فوق

انحرافات جنسی

الف. تمرکز گرایش جنسی به اشیاء

در موقعیت محرومیت جنسی این امر احتمال دارد که برای بعضی افراد روی دهد. بدین صورت که بعضی اشیاء و لوازم برایشان دارای جذابیت شده و از آن لذت جنسی ببرند. عمده ترین این انحراف در اختلال «شیء پرستی جنس مخالف» (Fetishism) بروز داده می شود. بدین صورت که یک شیء یا لوازمی که اختصاص به جنس مخالف دارد، جذاب و لذت بخش می شود.

برای مثال، لباس زیر، لوازم آرایش، یا وسیله ای که فقط اختصاص به جنس مخالف دارد، می تواند برای فردی مجرد جذاب و لذت بخش شود. شیء پرستی جنسی در میان پسران نوجوان و جوان روی می دهد. البته این گونه افراد به ندرت خود برای رفع مشکل شان اقدام می کنند، بلکه اطرافیان متوجه رفتارشان شده و اقدام برای رفع مشکل، از سوی آنان صورت می گیرد.

فرد مبتلا به اختلال شیء پرستی و یا یادگار پرستی جنسی در شرایط و وضعیت محرومیت جنسی شیء زنانه مانند لوازم آرایش، لباس زیر و غیره می تواند برایش خوشایند، جذاب و لذت بخش باشد. اما در وضعیتی که از محرومیت فاصله گرفته و به برخوردارهای لازم دست یابد، چنین امری جذابیت چندانی را به همراه نخواهد داشت. به همین منظور یکی از نکته هایی که در آموزش جنسی بایستی در نظر گرفته شود، آگاه سازی در ارتباط با چنین شرایط و وضعیتی است. البته بعضی از افراد مبتلا احتمال دارد که حتی با پشت سر گذاشتن دوره ی محرومیت همچنان به شیء پرستی جنسی شان ادامه دهند.

ب. تمرکز گرایش جنسی به خود

مورد دیگری که در شرایط محرومیت جنسی می تواند عامل برخی از انحراف ها باشد، تمرکز گرایش جنسی به جسم خود است. بدین صورت که در شرایط محرومیت نگاه کردن و لمس نمودن بدن خویش با لذت جنسی همراه باشد. عمده ترین این گونه رفتارهای نامتعارف در لمس کردن آلت تناسلی و خودارضائی آشکار می گردد.

البته لذت جنسی از بدن خویش منحصر به آلت تناسلی و خودارضائی نبوده و سایر بخش های بدن مانند سینه، مقعد و موارد دیگر را نیز شامل می شود. این نکته در میان بعضی افراد مجرد و در مواردی حتى متأهل نیز مشاهده شده که با لمس نمودن و داخل نمودن به مقعد لذت جنسی می برند. در میان خانم ها نیز داخل نمودن به مهبل (واژن) و لمس کردن کلیتوریس می تواند روی دهد.

ج. تمرکز گرایش جنسی به دیگران (غير از جنس مخالف)

در شرایط محرومیت جنسی این احتمال وجود دارد که شخص با متمرکز شدن گرایش جنسی اش به فرد دیگری غیر از جنس مخالف مانند هم جنس، کودکان و در مواردی حیوانات توأم با لذت جنسی باشد. این امر نیز با توجه به لذت بخش بودن در شرایط محرومیت جذابیت داشته و می تواند تکرار شود. در ادامه چنین رفتار منحرفانه ای تداوم یافته و فرد مبتلا را به آسیب ها و مشکلاتی مبتلا می نماید. چنین امری حتی در ارتباط با محارم نیز می تواند شکل بگیرد.

برای مثال، در محیط هایی که افراد هم جنس در کنار هم و به صورتی مداوم قرار دارند و اغلب آنان نیز در محرومیت جنسی به سر می برند، احتمال وقوع همجنس گرایی و سوءاستفاده های جنسی از هم جنس مانند تجاوز و تعرض بیشتر مشاهده می شود.

هم چنین در بعضی شرایط مانند خانواده، محیط های آموزشی و سایر مواردی که نظارت لازم و کافی نباشد، احتمال مشاهده ی این گونه گرایش ها بیشتر است.

د. ترکیبی از موارد فوق

رفتار جنسی انسان می تواند پیچیده شده و در شرایط محرومیت، ترکیبی از موارد فوق با هم ادغام شده و رفتاری ناسالم، آسیب زا و مشکل آفرینی را برای فرد به همراه داشته باشد.

برای مثال، فردی که در شرایط محرومیت، از برهنه شدن و تماشای بدن خویش لذت می برد، احتمال دارد که در ادامه ی چنین امری یعنی تماشای بدن برهنه اش توسط دیگر افراد از جنس مخالف توأم شود. این اختلال یعنی خودنمایشگری (Exhibitionist) فرد مبتلا، بدن برهنه ی خود را در معرض تماشای افرادی از جنس مخالف می گذارد و از این رفتار لذت می برد.

به سر بردن در شرایط محرومیت و یافتن رفتاری که منشاء لذت باشد، می تواند عامل ایجاد اختلال و انحراف جنسی شود. البته اختلال هایی که اشاره شد می توانند از عوامل دیگری نیز تأثیر پذیری داشته باشند. اما به سر بردن در شرایط محرومیت جنسی نیز می تواند یکی از علل جذاب شدن این گونه رفتارهای انحرافی باشد.

انحرافات جنسی

2. افراط و برخورداری های بیش از اندازه

یکی دیگر از مواردی که می تواند در شکل گیری و ایجاد رفتارهای انحرافی جنسی مؤثر باشد، افراط و برخورداری های بیش از اندازه است. این امر متضاد با وضعیت محرومیت است. بدین صورت که گاهی افراد حتی از برخورداری های عاطفی و جنسی نیز بهره مند هستند. اما به دلیل زیاده روی و تکرار بیش از اندازه ی رفتارهای جنسی عادی و طبیعی نیز به تدریج لذت و جذابیتش را از دست می دهد. از این رو به رفتارهایی رو می آورد که برایش تازگی داشته و از جذابیت بهتری برخوردار باشد. این نکته را می توان با اعتدال و پرهیز از افراط به وضعیتی متعادل و متعارف رساند.

چنین امری را می توان در میان برخی از همسران که رو به بعضی تنوع طلبی های نامتعارف و انحراف گونه می آورند، مشاهده نمود. افرادی که در کنار همسر به ایجاد روابط عاطفی و یا جنسی با دیگر افراد می پردازند. هم چنین افرادی که تقاضای روابط جنسی نامتعارف از همسر دارند. همین طور افرادی که گرایش به هر دو جنس را پیدا می کنند (Bisexual)، نیز در مواردی ناشی از همین افراط و برخورداری های بیش از اندازه است.

3. ذهنی شدن جنسیت و رفتار جنسی و خارج گشتن از چارچوب های عینی و مرتبط

رفتار جنسی انسان و به عبارتی نیاز جنسی آدمی در حد و اندازه و چارچوب خاصی قرار دارد. غریزه ی جنسی هدف اصلی اش بقای نسل بوده و از جذابیت هایی نیز برخوردار است. این امر موجب بهبود روابط و جذابیت زندگی میان همسران می گردد. همچنین هر فردی به میزان مشخصی از آن نیاز دارد. البته عامل مهم و قابل توجه آن شکل گیری اش در یک ارتباط سالم انسانی است. در صورتی که ملاحظات انسانی آن در نظر گرفته نشود، از مسیر متعارف و سازنده خارج شده و می تواند آسیب هایی را به همراه داشته باشد.

یکی از عواملی که می تواند باعث ایجاد انحراف و آسیب در رفتار جنسی شود، خارج شدن آن از وضعیت و چارچوب حقیقی و عینی و انتقال یافتن آن به زمینه های ذهنی است. چنین امری در ارتباط با اغلب امور مرتبط با زندگی انسان نیز می تواند مصداق داشته باشد.

برای مثال، امور مادی مانند خانه و اتومبیل هم در شرایط مادی و به صورتی که چارچوب آن مشخص باشد، خانه و اتومبیلی است که از ویژگی های لازم برخوردار و می تواند نیازهای آدمی را برآورده نماید. اما هنگامی که جنبه ی ذهنی به خود می گیرد و آغشته به بعضی از نیازهای بی پایه و اساس نفسانی برای پر کردن خلاءهای درونی میشود. چنین امری باعث می شود تا از مسیر خود خارج و به سمت تجمل و افراط سوق داده شود. بنابراین روی آوردن به سمت خودرو و خانه هایی تجملی تا شخص از آن طریق بعضی نیازهای دیگر را برآورده نماید، احتمال کجروی و نیروگذاری و اتلاف وقت، انرژی، عمر و وجود آدمی را به همراه خواهد داشت.

نیاز جنسی آدمی نیز می تواند از جنبه ی عینی و چارچوب های انسانی و عاطفی آن خارج شده و جنبه ی ذهنی و توهمی به خود بگیرد. چنین امری در مسیر لذت جویی صرف، سلطه گری بر سایرین، رفع تنش و اضطراب، برخی تنوع طلبی ها و مواردی از این قبیل، جنبه های خارج شده ی رفتار جنسی از مسیر حقیقی بوده که خواه ناخواه پیامدهای آسیب زا و مشکل آفرینی را نیز به همراه خواهد داشت.

  • منبع
  • حقوق نیوز

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید